Типи питань в англійській мові

Існують такі типи питань в англійській мові, як:

  • Wh – questions або Special questions (питання до підлягає);
  • General questions (загальні питання);
  • Disjunctive questions чи інакше question tags (розділові питання);
  • Alternative questions (альтернативні питання);
  • Питання з прийменниками в кінці.

Давайте розглянемо кожен тип питань окремо.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Wh – questions або Special questions (питання до підлягає)
  • General questions (загальні питання)
  • Disjunctive questions чи інакше question tags (розділові питання)
  • Alternative questions (альтернативні питання)
  • Питання з прийменниками в кінці

Wh – questions або Special questions (питання до підлягає)

Спеціальні питання завжди починаються з питального слова. Ще такі питання називаються Wh – questions, тому що питальні слова починаються з цих букв. Наприклад,

Who, What, When, Why (Хто? Що? Коли? Чому?) та інші. Щоб задати спеціальний питання, слід просто замінити підлягає питальним словом. Наприклад,

I went to the cinema yesterday. — Вчора я ходив у кіно

Who went to the cinema yesterday? — Хто вчора ходив в кіно?

What is flying there? — Що це там літає?

У питаннях, які починаються на Who/What, наголос падає на питальні слова. Тут порядок слів аналогічний твердженням. Who і What ми розглядаємо як 3е особа, од. число.

Якщо ви не замінюєте підмет, то після питального слова повинен йти відповідний допоміжний дієслово (do/does, will(shall), did, have/has та ін).

Where did you go yesterday? — Куди ти вчора ходив?)

Why he has done it? — Навіщо він це зробив?

How do you drive this car? — Як ти водиш цю машину?

General questions (загальні питання)

Ще називаються yes/no questions, тобто відповісти на такі питання можна або так, або ні. Такі типи питань в англійській мові починаються з допоміжних дієслів (auxiliary verbs), ми наводили вище. Далі йде підмет або суб’єкт висловлювання, потім основний дієслово, а в кінці вже всякі доповнення. Наприклад,

Do you believe in God? – Yes, I do.

Ти віриш в Бога? – Так, я вірю.

Did you hear that? – No, I didn’t.

Ти це чув? – Ні, не чув.

Will you show me your friend? – Sure, I will.

Ти покажеш мені свого друга? – Звичайно, покажу.)

Відповідати на загальні питання можна коротко, використавши відповіді потрібний допоміжний дієслово. Наголос падає на основний дієслово.

Запам’ятайте, дієслово to be в теперішньому та минулому часі не вимагає ніяких допоміжних дієслів.

Disjunctive questions чи інакше question tags (розділові питання)

Такі типи питань в англійській мові ще називають питання з хвостиком. “Хвостики” або tags переводяться як “чи не правда?” або “чи не так?”. Будуються вони за типом заперечення – ствердження. Якщо перша частина ствердна, то «хвостик» від’ємний і навпаки.

Наприклад,

These pictures are great, aren’t they? – Yes, they are! — Ці чудові зображення, чи не правда? – Так, чудові.)

This man knows what he says, he doesn’t? – No, he doesn’t.

— Цей чоловік знає, що говорить, чи не так? – Ні, він не знає.

Друга частина пропозиції повинна відповідати тому, що входить до складу присудка.

Наголос має падати саме на другу частину речення.

Alternative questions (альтернативні питання)

Ці питання містять у собі союз or (або). Альтернативні питання складаються так само, як і загальні питання і мають слово або. Тут не відповіси, як в загальних питаннях, так чи ні. Завжди потрібно вибирати. Наприклад,

Will you go to the cinema or to the theatre? – I’ll go to the cinema. — Ти підеш у кіно чи в театр? – Я піду в кіно.

Is he an electician or a mechanic? – He’s a mechanic. — Він електрик або механік? – Він механік.

Крім цієї класифікації існують деякі особливості вживання питань в англійській мові.

Питання з прийменниками в кінці

Якщо основний (смисловий) дієслово має якийсь спеціальний привід, то в питанні цей привід буде йти в кінці. Наприклад, дієслова, to look at (дивитися), to depend on (залежати від), to think about (думати) і т. д.

What are you looking at? — На що ти дивишся?

Who are thinking about you? — Про що ви думаєте?

Where did you come from? — Звідки ви приїхали?

What are you driving at? — До чого ти ведеш?

І пам’ятайте, щоб надати якомусь типу питань в англійській мові глузливий, різкий або будь-який інший відтінок, використовуйте інтонацію.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: