ТОП 100 дієслів. Таблиця неправильних дієслів англійської мови

В сучасній англійській мові досить часто використовуються неправильні дієслова в розмовної мови.

Тому приділіть якомога більше часу на вивчення неправильних дієслів англійської мови.

До того ж ви значно збільшите свій словниковий запас. Рекомендуємо вивчити список фразовых дієслів і запам’ятати правильні дієслова.

 

Таблиця неправильних дієслів англійської мови з перекладом

Неправильні дієслова

VERB PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE ПЕРЕКЛАДbe [bi:]was [wɔz], were [wз:]been [bi:n]Бутиbeat [bi:t]beat [bi:t]beaten [‘bi:tn]Битиbecome [bi:kʌm]became [bi:keim]become[bi:kʌm]Ставатиbegin [bi’gin]began [bi’gæn]begun [bi’gʌn]Починатиbleed [bli:d]bled [bled]bled [bled]Кровоточитиblow [blou]blew [blu:]blown [bloun]Дутиbreak [breik]broke [brouk]broken [‘brouk(e)n]Головоломкаbring [briŋ]brought [brɔ:t]brought [brɔ:t]Приноситиbuild [bild]built [bilt]built [bilt]Будуватиburn [bз:n]burnt [bз:nt]burnt [bз:nt]Горітиburst [bз:st]burst [bз:st]burst [bз:st]Вибухнутиbuy [bai]bought [bɔ:t]bought [bɔ:t]Купуватиcatch [kætʃ]caught [kɔ:t]caught [kɔ:t]Ловити, хапати, встигнутиchoose [tʃu:z]chose [ʃəuz]chosen [tʃəuz(ə)n]Вибиратиcome [kʌm]came [keim]come [kʌm]Приходитиcost [cɔst]cost [cɔst]cost [cɔst]Коштуватиcreep [kri:p]crept [krept]crept [krept]Повзатиcut [kʌt]cut [kʌt]cut [kʌt]Різатиdo [du:]did [did]done [dʌn]Робитиdraw [drɔ:]drew [dru:]drawn [drɔ:n]Малювати, тягтиdream [dri:m]dreamt [dremt]dreamt [dremt]Мріяти, дріматиdrink [driŋk]drank [dræŋk]drunk [drʌŋk]Питиdrive [draiv]drove [drouv]driven [‘drivn]Водитиeat [i:t]ate [et]eaten [‘i:tn]Єfall [fɔ:l]fell [fel]fallen [‘fɔ:lən]Падатиfeed [fi:d]fed [fed]fed [fed]Годуватиfeel [fi:l]felt [felt]felt [felt]Відчуватиfight [fait]fought [fɔ:t]fought [fɔ:t]Боротисяfind [faind]found [faund]found [faund]Знаходитиfit [fit]fit [fit]fit [fit]Підходити за розміромfly [flai]flew [flu:]flown [floun]Літатиforget [fə’get]forgot [fə’gɔt]forgotten [fə’gɔt(ə)n]Забуватиforgive [fo’giv]forgave [fo’geiv]forgiven [fo’givn]Пробачатиfreeze [fri:z]froze [frouz]frozen [‘frouzn]Замерзатиget [ get ]got [gɔt]got [gɔt]Отримуватиgive [giv]gave [geiv]given [givn]Даватиgo [gou]went [went]gone [gɔn]Йтиgrow [grou]росло [gru:]grown [groun]Ростиhang [hæŋ]hung [hʌŋ]hung [hʌŋ]Вішатиhave [hæv]had [hæd]had [hæd]Матиhear [hiə]heard [һз:d]heard [һз:d]Чутиhide [haid]hid [hid]hidden [‘hidn]Ховатиhit [hit]hit [hit]hit [hit]Потрапляти в цільhold [hould]held [held]held [held]Триматиhurt [һз:t]hurt [һз:t]hurt [һз:t]Пошкодитиkeep [ki:p]kept [kept]kept [kept]Міститиkneel [ni:l]knelt [nelt]knelt [nelt]Стояти на колінахknow [nou]knew [nju:]known [noun]Знатиlay [lei]laid [leid]laid [leid]Кластиlead [li:d]led [led]led [led]Вестиlean [li:n]leant [lent]leant [lent]Нахилятисяlearn [lз:n]learnt [lз:nt]learnt [lз:nt]Вчитиleave [li:v]left [left]left [left]Залишатиlend [lend]lent [lent]lent [lent]Займатиlet [let]let [let]let [let]Дозволятиlie [lai]lay [lei]lain [lein]Лежатиlight [lait]lit [lit]lit [lit]Висвітлюватиlose [lu:z]lost [lɔst]lost [lɔst]Втрачатиmake [meik]made [meid]made [meid]Вироблятиmean [mi:n]meant [development]meant [development]Значитиmeet [mi:t]met [met]met [met]Зустрічатиmistake [mis’teik]невірно розумів [mis’tuk]mistaken [mis’teik(e)n]Помилятисяpay [pei]paid [peid]paid [peid]Платитиprove [pru:v]proved [pru:vd]proven [pru:vn]Доводитиput [put]put [put]put [put]Покластиquit [kwit]quit [kwit]quit [kwit]Виходитиread [ri:d]read [red]read [red]Читатиride [raid]rode [roud]ridden [‘ridn]Їздити верхиring [riŋ]rang [ræŋ]rung [rʌŋ]Дзвенітиrise [raiz]rose [rouz]risen [‘rizn]Підніматисяrun [rʌŋ]ran [ræŋ]run [rʌŋ]Бігтиsay [sei]said [sed]said [sed]Говоритиsee [si:]saw [sɔ:]seen [si:n]Бачитиseek [si:k]sought [sɔ:t]sought [sɔ:t]Шукатиsell [sel]sold [sould]sold [sould]Продаватиsend [send]sent [sent]sent [sent]Посилатиset [set]set [set]set [set]Ставитиsew [sou]sewed [soud]sewn [soun]Шитиshake [ʃeik]shook [ʃuk]shaken [‘ʃeik(ə)n]Струшуватиshow [ʃəu]showed [ʃəud]shown [ʃəun]Показуватиshrink [ʃriŋk]shrank [ʃræŋk]shrunk [ʃrʌŋk]Зменшуватиshut [ʃʌt]shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]Закриватиsing [siŋ]sang [sæŋ]sung [sʌŋ]Співатиsink [siŋk]опустив [sæŋk], sunk [sʌŋk]sunk [sʌŋk]Тонутиsit [sit]sat [sæt]sat [sæt]Сидітиsleep [sli:p]slept [slept]slept [slept]Спатиslide [slaid]slid [slid]slid [slid]Ковзатиsow [sou]sowed [soud]sown [soun]Сіятиspeak [spi:k]spoke [spouk]spoken [‘spouk(e)n]Говоритиspell [spel]spelt [spelt]spelt [spelt]Вимовляти по буквахspend [spend]spent [spent]spent [spent]Витрачатиspill [spil]spilt [spilt]spilt [spilt]Проливатиspoil [spɔil]spoilt [spɔilt]spoilt [spɔilt]Псуватиspread [spred]spread [spred]spread [spred]Розстелятиspring [spriŋ]sprang [spræŋ]sprung [sprʌŋ]Стрибатиstand [stænd]stood [stu:d]stood [stu:d]Стоятиsteal [sti:l]stole [stoul]stolen [‘stəulən]Крастиstick [stik]stuck [stʌk]stuck [stʌk]Колотиsting [stiŋ]stung [stʌŋ]stung [stʌŋ]Жалитиsweep [swi:p]swept [swept]swept [swept]Вимітатиswell [swel]swelled [sweld]swollen [‘swoul(e)n]Розбухатиswim [swim]swam [swem]swum [swʌm]Плаватиswing [swiŋ]swung [swʌŋ]swung [swʌŋ]Качатиtake [teik]took [tuk]taken [‘teik(ə)n]Брати, взятиteach [ti:tʃ]taught [tɔ:t]taught [tɔ:t]Вчитиtear [tɛə]tore [tɔ:]torn [tɔ:n]Рватиtell [tel]told [tould]told [tould]Розповідатиthink [θiŋk]thought [θɔ:t]thought [θɔ:t]Думатиthrow [θrəu]threw [θru:]thrown [θrəun]Кидатиunderstand [ʌndə’stænd]understood [ʌndə’stud]understood [ʌndə’stud]Розумітиwake [weik]woke [wouk]woken [‘wouk(e)n]Прокидатисяwear [wɛə]wore [wɔ:]worn [wɔ:n]Носитиweep [wi:p]wept [wept]wept [wept]Плакатиwet [wet]wet [wet]wet [wet]Мочитиwin [win]won [wʌn]won [wʌn]Виграватиwind [waind]wound [waund]wound [waund]Звиватисяwrite [rait]wrote [rout]written [‘ritn]Писати
Читайте також:  Як вчити англійські слова: техніки і картки для запам'ятовування англійських слів

Слухати неправильні англійські дієслова

PlayStopNext»«Prev

HIDE PLAYLIST

X

Скачати найбільш повну таблицю англійських неправильних дієслів

Irregular-verbs

Неправильні дієслова англійської мови — Топ 100

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: