Топік “Англійська як міжнародна мова” (English as an international language)

 

136d88772675c7c198e7cbb40eada0f6 Топік Англійська як міжнародна мова (English as an international language)

English is the native language for more than 300 million people on our earth. But nowadays it is widely used not only in those countries where it is a first language. A lot of countries (such as China, Russia, Thailand and many others) have recognized the importance of this language recently as an international means of communication. English is taught in all schools and colleges there. In Russia itself English is gathering pace as a popular second language.

There are also some countries (such as India, Singapore, Pakistan, the Philippines and some African countries) where English is an official second language and it is often used in mass media, courts, parliaments and universities.

Today English is used almost everywhere. It is the language of banking and industry, computers and trade, technology and science. English as an international language helps people nationalities of different from around the world discuss politics or arrange business meetings. For example, German and Italian businessmen can choose English as their mutual language of communication.

More and more people from non-English speaking countries start the language learning and using it in their daily life, business and travelling. Tourism development has contributed much to English becoming the universal means of communication. However some linguists hold the opinion that the globalization of English as an international language can be quite harmful for the language itself because foreign speakers greatly its influence grammar, pronunciation and vocabulary.

 

Переклад

Англійська мова є рідною мовою для більш, ніж 300 млн людей на землі. Але сьогодні він широко використовується не тільки в тих країнах, де вважається першою мовою. Багато країни (такі як Китай, Росія, Таїланд і багато інших) недавно усвідомили всю важливість цієї мови в якості міжнародного засобу спілкування. Там англійська мова викладається в усіх школах і коледжах. У самій Росії англійська набирає обертів як популярний другу мову.

Читайте також:  Всі аудіо уроки Ілони Давидової з перекладом та аудіо!

Існують також країни (такі як Індія, Сінгапур, Пакистан, Філіппіни та деякі африканські держави), в яких англійська став офіційним другою мовою, і він часто використовується в засобах масової інформації, в суді, парламенті і університетах.

Тепер англійською користуються майже всюди. Це мова банківської справи і промисловості, комп’ютерів і торгівлі, технологій та науки. Англійську як міжнародний мова допомагає людям різних національностей з усього світу обговорювати політику або організовувати ділові зустрічі. Наприклад, німецькі та італійські бізнесмени можуть вибрати англійську в якості загальної мови для комунікації.

Все більше і більше людей з неангломовних країн починають вивчати мову і використовувати його в повсякденному житті, бізнесі і подорожах. Розвиток туризму внесло великий внесок у перетворення англійської мови в універсальний засіб спілкування. Однак деякі лінгвісти дотримуються думки, що глобалізація англійської як міжнародної мови може завдати відчутної шкоди самому мові, оскільки іноземці роблять сильний вплив на його граматику, вимову і словниковий запас.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: