Топік «Гроші в нашому житті» (Money in our life)

c41a8e5af20ed07e2104ddb9137de7c1 Топік «Гроші в нашому житті» (Money in our life)

Money has been the most disputable matter throughout the human history. What is money for? And when did it appear?

Money is a universal means of payment and a means of exchange. It appeared thousands of years ago. First people used things like animal skin precious metals and money as. But it wasn’t easy to carry and store them. The money we use nowadays is made of paper and cheap metals. They are banknotes and coins of different value.

Everybody uses money in our modern world. We all need money, we think about it and work for it. It is difficult to imagine today’s life without banknotes and coins, credit cards and cash. Modern technologies have influenced the way of payment: and plastic cards are becoming more and more popular today and they can be accepted even abroad. It’s really convenient and safe for travelers because you don’t have to carry the money in your wallet or the currency exchange in order to make purchases in foreign countries.

We need money to live and buy desired things and services. We can’t travel around the world, buy a car, rent an office, use the Internet or just buy food and clothes without money. People who earn much money can afford luxury goods: expensive cars and fantastic mansions, precious stones and unique works of art. The more money you earn, the more products you can buy. We must admit that being a millionaire is always dangerous. Rich people spend a lot on security because they are often robbed, kidnapped and even killed.

Читайте також:  Принципи вивчення англійська мови - яким не вчать в пострадянській школі

To my mind, money and happiness are not synonyms. Money doesn’t always mean well-being and prosperity. Sometimes money ruins people’s lives and destroys families. People who value material things only, who care too much about money cannot be happy. Happiness depends both on material and spiritual things. And you can’t buy health, love or true friends with money.

 

Переклад

Протягом всієї людської історії гроші є найбільш спірним питанням. Для чого існують гроші? І коли вони з’явилися?

Гроші є універсальним засобом оплати і засобом обміну. Вони з’явилися тисячі років тому. Перші люди використовували шкуру тварин і дорогоцінні метали в якості грошей. Але було нелегко їх носити і зберігати. Гроші, якими ми користуємося сьогодні, виготовлені з паперу і дешевих металів. Це банкноти і монети різної цінності.

У нашому сучасному світі всі користуються грошима. Нам усім потрібні гроші, ми думаємо про них і працюємо заради них. Складно уявити нинішню життя без банкнот і монет, кредитних карток і готівки. Сучасні технології зробили вплив на спосіб оплати: пластикові картки стають сьогодні все більш і більш популярними, і вони приймаються навіть закордоном. Це дуже зручно і безпечно для мандрівників, оскільки немає необхідності носити гроші в гаманці або здійснювати обмін валюти для здійснення покупок в інших країнах.

Гроші нам потрібні для життя і покупки бажаних речей і послуг. Ми не зможемо подорожувати по світу, купувати машину, орендувати офіс, користуватися інтернетом або просто купувати продукти та одяг без грошей. Люди, які заробляють багато грошей, можуть дозволити собі предмети розкоші: дорогі автомобілі і фантастичні особняки, дорогоцінні камені і унікальні твори мистецтва. Чим більше грошей ви заробляєте, тим більше товарів ви можете придбати. Слід визнати той факт, що бути мільйонером – це завжди небезпечно. Багаті люди витрачають багато на свою безпеку, тому що їх часто грабують, викрадають і навіть вбивають.

Читайте також:  Розповідь Мій улюблений фільм, твір англійською мовою, есе

На мою думку, гроші і щастя не є синонімами. Гроші не завжди означають благополуччя і процвітання. Іноді гроші руйнують людські життя і розвалюють сім’ї. Люди, які цінують лише все матеріальне, які дуже турбуються про гроші, не можуть стати щасливими. Щастя залежить як від матеріального, так і духовного. І ви не зможете купити здоров’я, любов і щирих друзів за гроші.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: