Топік “Комп’ютерні ігри” (Computer games)

a552a7ae637ec8738118a84ee20cfc78 Топік Компютерні ігри (Computer games)

Some years ago computer games were quite simple and rare and the scientific research concluded that they stimulated good results at school and at work. But what about modern games that have become quite complicated and absolutely available for everyone?

Many children start playing computer games at the age of 4 or 5. For most of them it isn’t a problem but some of them become addicts. More and more small kids and teenagers tend to spend the majority of their spare time on front of the computer or some other electronic gadget. A recent study has showed that every third pupil plays computer games at least 30 hours a week! Addiction games to leads to serious problems such as stealing money to pay for the next level or to buy a new game, failing to do homework and even missing school classes. Just several years ago schoolchildren used to play sports, go out with friends or read books in their free time but the new technological era has made their way of life fundamentally different.

Doctors claim that computer games affect those parts of the brain related to vision and movement. Spending hours in front of the screen is harmful for children’s eye-sight. Крім того, sitting in the same place for hours can lead to obesity and postural disorder. Another problem is violent action games where children have to fight their enemies. This type of games often causes aggressive children’s behavior.

Although quite a lot of games are useless and just a waste of time, at the same time the research has showed some positive results of playing the computer. There are such games (educational and sports games, simulations, puzzles) which increase concentration and memory abilities, they enhance rapid reaction, logical activity and develop strategic way of thinking.

Читайте також:  Види спорту на англійській мові з перекладом

Thus, every medal has its reverse. Playing computer games is a nice way of entertainment but there is no need to play them all the time. We shouldn’t forget about sports, our family and everyday duties.

 

Переклад

Кілька років тому комп’ютерні ігри були дуже прості і рідкісні, а наукові дослідження показували те, що вони стимулювали хороші результати в школі і на роботі. Але як щодо сучасних ігор, що стали досить складними і доступними абсолютно для всіх?

Багато діти починають грати на комп’ютері у віці 4-5 років. Для більшості з них це не стає проблемою. Однак деякі стають залежними. Все більше і більше маленьких дітей та підлітків проводять більшу частину вільного часу перед комп’ютером або іншим електронним гаджетом. Недавнє дослідження показало, що кожен третій школяр грає в комп’ютерні ігри принаймні 30 годин в тиждень! Ігрова залежність призводить до таких серйозних проблем, як крадіжка грошей для оплати переходу на наступний рівень або покупки нової гри, невиконання шкільних уроків або навіть пропуск шкільних занять. Всього лише кілька років тому школярі займалися спортом, гуляли з друзями на вулиці або читали книги у вільний час, але нова технологічна ера кардинально змінила їх спосіб життя.

Лікарі заявляють, що комп’ютерні ігри роблять вплив на ті відділи мозку, які відповідають за зір і рух. Проведені години перед монітором згубно впливають на дитячий зір. Більше того, перебуваючи в одному місці протягом декількох годин, у дитини з’являється ожиріння і порушення постави. Іншою проблемою є жорстокі ігри в стилі екшен, в яких діти повинні битися зі своїми ворогами. Цей тип ігор часто призводить до агресивного дитячого поведінки.

Читайте також:  Топ-10 порад, як поліпшити свою англійську

Незважаючи на те, що досить багато гри марні і є марною тратою часу, в той же час дослідження показують деякі позитивні результати гри на комп’ютері. Існують такі ігри (освітні і спортивні ігри, симулятори, пазли), які підвищують концентрацію і пам’ять, вони розвивають швидкість реакції, логічну діяльність і стратегічний спосіб мислення.

Таким чином, у кожної медалі є зворотна сторона. Комп’ютерні ігри – це хороший спосіб розваги, однак не варто грати в них весь час. Нам не слід забувати і про спорт, про нашу родину і повсякденні обов’язки.

f3d4065ffd2e63300f084dcf4d7eb098 Топік Компютерні ігри (Computer games)

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: