Топік “Знамениті люди: Ісаак Ньютон” (Famous people: Isaac Newton)

2195dbfef12e6d0b8eccdbdcd9299a4a Топік Знамениті люди: Ісаак Ньютон (Famous people: Isaac Newton)

Sir Isaac Newton is an English scientist and mathematician. He was born in 1642, on the 25th of December in the little village of Woolsthorpe in England. His father was a wealthy farmer but he had died before Isaac was born.

Newton published his discoveries in two books which contain his three laws of motion and the universal gravitation law. The scientist used these laws to predict the motion of the planets around the Sun, the stars and comets motion. Isaac Newton studied optics and developed the theory of colour: he discovered that a prism could decompose white light into a multicoloured spectrum. He was also the constructor of the first practical reflecting telescope in the world. As for mathematics and he Leibniz developed the fundamental theorem of нескінченно calculus.

Крім того Isaac Newton devoted his time to studying theology and practicing алхімічних experiments. It is known that he published some of his theological researches. He made an attempt to predict the end of the world and he estimated it would happen after the year of 2060.

Newton studied at Trinity College in Cambridge University. His incredible aptitude was recognized early. It was there that he discovered the generalized біном theorem. Then he moved to London in 1969 where he lived until his death in 1727. The scientist was also a member of the Parliament of England. Newton died in his sleep at the age of 84 and was buried in Westminster Abbey. He was never married and died intestate.

Isaac Newton is considered to be the most influential scientist in the history of mankind. His discoveries on physics, astronomy and mathematics provided a basis for modern science and his ideas changed our world.

Читайте також:  Менеджери в повному розквіті сил: особливості вивчення бізнес англійської в віртуальному класі

 

Переклад

Сер Ісаак Ньютон, англійський вчений і математик. Він народився в 1642 році, 25 грудня в маленькому селі Вулсторп в Англії. Його батько був заможним фермером, проте він помер до того, як народився Ісак.

Ньютон опублікував свої відкриття в двох книгах, що містять три закони механіки і закон всесвітнього тяжіння. Вчений застосував ці закони для обчислення руху планет навколо сонця, руху зірок і комет. Ісаак Ньютон вивчав оптику і розробив теорію кольору: він виявив, що призма здатна розкладати промінь білого світла на багатобарвний спектр. Він також став творцем першого практичного дзеркального телескопа в світі. Що стосується математики, він і Лейбніц розробили фундаментальну теорему нескінченно малих величин.

Крім того, Ісаак Ньютон присвячував свій час вивчення теології та проведення алхімічних експериментів. Відомо, що він опублікував деякі зі своїх теологічних досліджень. Він зробив спробу передбачити кінець світу і розрахував, що це станеться після 2060 року.

Ньютон навчався у Трініті-Коледжу в Університеті Кембріджу. Його неймовірні здібності рано були помічені. Саме там він відкрив універсальну теорему бінома. Потім він переїхав до Лондона в 1969 році, де прожив аж до своєї смерті в 1727 році. Вчений також був членом англійського Парламенту. Ньютон помер уві сні у віці 84 років і був похований у Вестмінстерському абатстві. Він ніколи не був одружений і помер без заповіту.

Ісаак Ньютон вважається найбільш значущим вченим в історії людства. Його відкриття в галузі фізики, астрономії та математики сформували основу для сучасної науки, а його ідеї змінили наш світ.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: