Топіки з англійської мови на тему родина (сім’я) – Вивчення англійської. Методики і матеріали

Топік про сім’ю англійською мовою, сам по собі не складний, але, саме такі прості завдання викликають труднощі у підборі по даній темі лексики, що відповідає віковим особливостям і рівню володіння англійською мовою.

У кожного з нас є сім’я і від того, яка вона, залежить наше виховання і складаються стосунки з навколишнім світом. Як говориться:

Every family is a small but the most important cell of a big society, which exists to remind us not to forget about our closest and dearest people. It helps us to keep up darkness and to make happy each family’s member.

Кожна сім’я – це маленька, але найважливіша осередок великого суспільства, покликана нагадувати нам про наших близьких і дорогих людей, а також підтримувати наші родинні зв’язки і робити щасливими всіх членів сім’ї.

Якщо ви зважилися написати топік з англійської мови «Аbout my family», то наступні приклади текстів з перекладом допоможуть вам.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Текст 1. My family (Моя сім’я)
  • Текст 2. About my family — Про мою сім’ю
  • Текст 3. My family — Моя родина

Текст 1. My family (Моя сім’я)

I am Ildar Kirillov. Ildar is my first name and Kirillov is my last name. I am sixteen years old. I want to tell you something about my family. It is not big family — only five people. I have a father, mother, sister, and grandmother.

First of all, a few words about my parents. My father is forty five. He is an engineer. He likes singing and when we have free time at home I play the guitar and we sing together. When my father was a little boy he used to take things into pieces. My grandmother told me a story that once he tried to mend their microwave oven but he could not. Then they had to call in a repairman. It happened a long time ago but now he is able to fix almost everything.

My mother is a good-looking lady with dark hair. She is forty two but she looks much younger. She is a geography teacher and she works at school. She likes her job. My mother keeps house tidy and takes care of everyone of us. Also, she is very good at cooking.

My parents have been married for 18 years. They usually work hard. They have a lot in common but they have different views on music, books, and movies. For example, my father likes horror films whereas my mother likes comedies; my father is fond of football but my mother doesn’t like any sports.

My grandmother is retired. She lives with us and helps us to run the house. My sister’s name is Alice. She is younger than me and she’s a schoolgirl. I like playing with her on the backyard.

Читайте також:
Випуск 7 - ПЕРЕДАЄМО ДУМКИ НА ВІДСТАНІ

I want to go to university because I would like to study foreign languages. I always try to be in a good mood. We are a good family and we have a lot of relatives.

Переклад з англійської мови: Моя сім’я

Я — Ільдар Кирилов. Ільдар — моє ім’я, Кирилов — прізвище. Мені 16 років. Я хочу розповісти вам трохи про мою сім’ю. Сім’я у мене не дуже велика – всього п’ять чоловік. Це тато, мама, сестра і бабуся.

Насамперед кілька слів про моїх батьків. Моєму батькові 45 років. Він — інженер. Він часто співає і коли ми вдома і у нас видається вільний час, я беру гітару і ми співаємо разом. Коли він був маленьким, він любив все розбирати на частини. Моя бабуся розповідала мені, що одного разу мій тато спробував полагодити їх мікрохвильову піч, але в нього нічого не вийшло. І їм довелося викликати ремонтника. Але це було багато років тому. Зараз він вміє лагодити майже все.

Моя мама добре виглядає і у неї темне волосся. Їй 42 роки, але виглядає вона набагато молодше. Вона — вчитель географії і вона працює в школі. Мама любить свою професію. Вона містить будинок в чистоті і піклується про всіх нас. А ще, вона дуже добре готує.

Мої батьки у шлюбі ось уже 18 років. Зазвичай, вони наполегливо працюють. У них багато спільного, але у них різні погляди на книги, музику і кіно. Приміром, батько любить фільми жахів, а моя мама любить комедію; батько захоплюється футболом, а моя мама не любить спорт.

Моя бабуся – пенсіонерка. Вона живе з нами і допомагає нам по дому. Мою сестру звати Аліса. Вона молодша за мене і вона школярка. Я люблю грати з нею на задньому дворі.

Я хочу вчитися в університеті і вивчати іноземні мови. Я завжди намагаюся бути в гарному настрої. Наша сім’я хороша і у нас багато родичів.

Текст 2. About my family — Про мою сім’ю

I have a big lovely family. Well, let me introduce myself to you. My name is Alina. I am 12 years old. Besides me there are two more children in our family. My older brother’s name is Igor; my younger sister’s name is Lena.

Igor is twenty-four. He works as an engineer for a small company. He graduated from university two years ago. It is very good to have an elder brother. As a rule, he helps Lena and me to do our homework. Lena is ten years old. She says dream her is to become a doctor in the future. However, nobody knows that I like this idea.

Читайте також:
Англійська для аналітиків та фінансистів

Also we have a big pet. It is a dog. We like to look after it. Its name is Mushket and it is my favourite one. I like playing and having fun with my favourite pet. Sometimes, I have to play with my sister too. But, unfortunately, she is too small to share secrets with.

My parents are not strict. My Daddy is over and fifty he works as a driver. He is a very kind man. My Mummy is nearly fifty. I am proud of the fact that she works in the local library. She has been a librarian for a lot of years. My mum knows plenty of interesting stories.

As well as me, my mother has parents. It means I have grandparents. My grandfather and grandmother used to work at school as teachers. Now, they are retired and live in a village. They have a kitchen garden and they enjoy growing things. In my summer grandparents spend all their time in the garden harvesting vegetables.

My sister and I like swimming, so on Saturdays we usually go to swimming pool. At weekends my family always goes shopping. We usually buy food and some nice toys for Lena and me. On Sundays we all usually cook together in the kitchen. In the evening we get together at the table nice to have dinner. I love my family!

Переклад на російську: ПРО МОЮ РОДИНУ

У мене велика мила родина. Отже, дозвольте представитися. Мене звати Аліна. Мені 12 років. Крім мене в моїй родині ще двоє дітей. Мого старшого брата звуть Ігор, мою молодшу сестричку звати Лєна. Ігорю 24 роки. Він працює в невеликій фірмі інженером. Він закінчив університет 2 роки тому. Славно, коли є старший брат. Як правило, він допомагає мені і Олені робити домашні завдання. Олені 10 років. Вона мріє стати лікарем в майбутньому. Однак ніхто не знає, що мені подобається ця ідея.

Також, у нас є велика домашня тварина. Це собака. Нам подобається піклуватися про неї. Його звуть Мушкет і я дуже люблю його. Я люблю грати і веселитися з моїм улюбленцем. Іноді мені доводиться грати з сестрою теж, але, на жаль, вона занадто маленька, щоб ділитися з нею секретами.

Мої батьки не суворі. Мою папулі більше 50 років, він працює водієм. Він дуже добрий. Моїй матусі близько 50. Я пишаюся, що вона працює в бібліотеці. Мама працює бібліотекарем вже багато років. Вона знає багато цікавих історій.

Також як і мене, в моєї мами є батьки. Це означає, що у мене є бабуся і дідусь. У минулому вони працювали шкільними вчителями. Вони вже на пенсії і живуть в селі. У дідуся і бабусі є город, і вони люблять вирощувати що-небудь. Влітку вони проводять весь свій час на городі, збираючи врожай овочів.

Читайте також:
Методика навчання англійської мови дітей — швидкий і ефективний спосіб

Ми з сестрою любимо плавати і по суботах ми відвідуємо басейн. Кожні вихідні ми обов’язково всією сім’єю ходимо за покупками і купуємо продукти, а також які-небудь іграшки для Олени і для мене. По неділях ми зазвичай всі разом готуємо на кухні і збираємося ввечері за столом скуштувати смачну вечерю. Я люблю свою родину!

Текст 3. My family — Моя родина

My name is Maria. I am fifteen years old. I am a high-school student. I am French at school, so I study English and French. I like learning languages and writing things. I am going to be an international journalist.

I have a family: a father, mother, and brother. I love them a lot. My father is fifty three and he is an English teacher. He loves his job and he is really into teaching English.

My mother is forty six. She is a beautiful lady with huge green eyes. She is a landscape designer. My mom has clever fingers and she makes wonderful things at her work. She loves her job as well.

My brother is twenty and he is a musician. He is a conservatory student and he studies clarinet and piano. He can write music and he is very keen on doing it. I like his music. I think he is going to be a great composer.

What the best thing we like is going bowling. We enjoy it a lot and we often go to bowling club. Sometimes, we think that it would be nice to have our own bowling at home. I have very nice family. We get on very well with each other.

Переклад на російську: Моя сім’я

Мене звуть Марія. Мені 15 років. Я вчуся в школі, у випускному класі. Це школа з ухилом вивчення французької мови. Там я вивчаю англійську та французьку мови. Я люблю вивчати мови і писати на різні теми. Я збираюся стати міжнародним журналістом.

Моя сім’я – це тато, мама і брат. Я дуже люблю їх. Моєму батькові 53 року і він викладач англійської мови. Він любить свою роботу і виконує її на відмінно.

Моїй мамі 46 років. Вона красива дама з величезними зеленими очима. Вона ландшафтний дизайнер. У неї золоті руки і вона робить чудові речі на роботі. Вона теж дуже любить свою роботу.

Моєму братові 20 років і він музикант. Він студент консерваторії по класу кларнета і фортепіано. Він уміє писати музику і він дуже любить це. Мені подобається його музика. Думаю, він буде великим композитором.

Найбільше ми любимо грати в боулінг і ми часто ходимо в боулінг-клуб. Іноді ми думаємо, що було б здорово мати вдома власний боулінг. У мене чудова сім’я. Ми чудово ладнаємо один з одним.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн