Уроки з англійської мови – Урок 26

 • Can you lend me five pounds?
 • But I don’t know you!
 • That’s exactly why1 i’m asking you.
 • Teacher.
 • – Jane, why do you always come to school with dirty hands?
 • Jane. – Well, miss, I haven’t got any others.
 • At the concert

 • This piece is a symphony by Mozart.
 • I suppose it is something new.
 • – What! Don’t you know that Mozart is dead?
 • Excuse me, I never read the papers2.
 • He never talks to me.
 • – Don’t ever say that!
 • Say: he always talks to other people.
 • A nervous passenger

 • I’m scared of the water.
 • – Don’t be silly, people never drown in these waters.
 • Are you sure, young man?
 • – Of course I am the sharks never let anybody3 drown.
 • – Можеш мені позичити п’ять фунтів?
 • – Але я тебе не знаю!
 • – Саме тому тебе прошу.
 • Вчителька:
 • – Джейн, чому завжди приходиш в школу з брудними руками?
 • Джейн: – Тому що, міс, у мене немає ніяких інших.
 • На концерті

 • – Цей уривок – симфонія Моцарта.
 • Вважаю, що це щось новеньке.
 • – Що! Ти хіба не знаєш, що Моцарт помер?
 • – Вибач, я ніколи не читаю газет.
 • – Він ніколи не розмовляє зі мною.
 • – Ніколи цього більше не говори!
 • Кажи: він завжди розмовляє з іншими людьми.
 • Нервовий пасажир

 • – Я боюся води.
 • – Не будь дурним, люди ніколи не тонуть у цих водах.
 • – Ти впевнений в цьому), молода людина?
 • – Звичайно, акули ніколи не дозволять нікому потонути.
 • При використанні нашого методу навчання, багато конструкції ми залишаємо без пояснень.
  Ми не хочемо, щоб у вас було дуже багато граматичної інформації,
  яка може тільки ускладнити процес самостійного навчання.
  Записуйте свої сумніви, якщо ви це вважаєте за потрібне, а в наступних,
  уроках ви обов’язково знайдете на них відповідь.

  Пояснення

 • Оборот that’s why переводимо тому, тому.
 • Придивіться до перекладу цього речення I never read the papers.
  У російській мові тут стоять два заперечення, в англійській – одне.
 • Слова somebody, someone означають хто-небудь, хто-то.
  Body в розмовній мові це людина.
  Говорячи somebody, маємо на увазі особа, що характеризується більшим ступенем визначеності.
  Згадайте правила вживання some і any і словосложений з цими компонентами
  – див. урок 8 пояснення 3, 9 2, 12 5,
  14 6, 17 5, 22 4.
 • Вправи

 • My son never says thank you.
 • I’m not scared of sharks, but I never want to meet one.
 • My father lets me use his car at the weekend.
 • Let me help you, madam.
 • Lend me your handkerchief, this film is very sad.
 • Мій син ніколи не каже “дякую”.
 • Я не боюся акул, але ніколи не хотів би зустріти [якусь].
 • Мій батько дозволяє мені користуватися своєю машиною у вихідні дні [під час вікенду].
 • Дозвольте мені допомогти вам, пані.
 • Позич мені твою серветку, цей фільм дуже сумний.
 • Вставте пропущені слова

 • Вони ніколи не приїжджають вчасно.

  They…..arrive.. ……

 • Ніколи не кажи цього при (у присутності) своєї матері!

  Don’t …. say …. in front of …. mother!

 • Прошу пробачення, але я ніколи не читаю газет.

  I’m ….. but I ….. …. the papers.

 • Можеш мені позичити п’ять фунтів? У мене немає [я не маю] ніяких грошей.

  . . . you …. me five ……? I haven’t got … …….

 • Не можу тобі дозволити скористатися автомобілем в суботу.

  I can’t . . . you use the car.. ………

 • Відповіді

 • never – on time.
 • ever – that – your.
 • sorry – never read.
 • Can – lend – pounds – any money.
 • let – on Saturday.
 • ← Урок 25 зміст
  Урок 27 →

  Читайте також:  Вимова слів англійською мовою
  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: