Утворення дієслів в англійській мові: the end all crowns

Ми з Вами вже розглядали частини мови в англійській мові. Сьогодні приділимо більше уваги дієслова і способів його утворення.

Ми вже знаємо, що дієслово виступає основою всього пропозиції, тому необхідно знати, як утворюється ця частина промови з допомогою префіксів, а також від інших частин мови.

Утворити дієслово можна з допомогою приставок:

  • re-
  • dis-
  • mis-

re – позначає повторення дій, наприклад,

redo, remake – переробляти

reread – перечитувати

rewrite – переписувати

recharge – перезаряджати

relive – пережити знову

rearrange – переробляти, переобладнувати

Не всі дієслова з префіксомre-” мають значення повторення. Є й такі, які мають самостійне значення, наприклад,

Recover – видужувати

Register – реєструвати

Reach – дотягуватися, діставати

React – реагувати

З допомогою приставки “dis-” можна виразити дія, протилежна тій, яка виконувалася дієсловом без такої приставки.

Disacidify – нейтралізувати (acidify – підкисляти)

Disadjust – розрегулювати, засмучувати (adjust – приводити в порядок)

Disagree – не погоджуватися (agree – погоджуватися)

Discharge – розвантажувати (charge – навантажувати)

Discolour – знебарвлювати (colour – фарбувати)

Префіксmis-” висловлює дію, яке було виконано за помилку:

Misbehave – погано себе вести

Miscalculate – помилятися у розрахунках

Miscall – невірно називати, неправильно вимовити

Misdo – помилятися, робити що-небудь недбало

Часто дієслова можна утворити від іменників. Для цього необхідно взяти іменник і поставити перед ним частку “to”. Такий прийом в англійській мові називається конверсією.

Wind – вітер, to wind – сушити на вітрі

Head – голова, to head – очолювати

Paper – папір, to paper – загортати в папір

Bank – банк, to bank – класти гроші в банк

Що стосується закінчень дієслів в англійській мові, то у всіх часах вони різні.

Якщо це просте даний час (Present Simple), дієслово приймає закінчення-s”, “-es”.

He watches his favourite movies every day.

She visits wendy’s Classic and eats hamburger every weekend.

У простому минулому часі (Past Simple) у дієслова з’являється закінчення-ed”, якщо це дієслово правильний. Неправильні дієслова поводяться алогічно, тому їх потрібно запам’ятати.

Last year million of tourists from all over the world відвідали Місті.

В простому майбутньому часі (Future Simple) сам дієслово залишається таким, як і в початковій формі, а перед ним з’являється допоміжний дієслово “will”.

He will be at the meeting in 2 hours.

У будь-якому часу Continuous дієслово набуває закінчення “-ing”.

У часи Perfect та Perfect Continuous змінюються лише допоміжні дієслова. Основний дієслово в Perfect набуває закінчення-ed”, якщо дієслово правильний, або третю форму, якщо дієслово неправильний. Допоміжний дієслово “have”/”has” у Present Perfect змінюється на “had” в Past Perfect і на “will have” під Future Perfect.

Часи групи Perfect Continuous ведуть себе таким чином:

Have been + V3 (ed)

Had been + V3 (ed)

Will have been V3 (ed)

Тут основний дієслово приймає третю форму, якщо він неправильний, або закінчення-ed”, якщо дієслово правильний. Змінюються тільки допоміжні дієслова.

Вивчайте англійську і не бійтеся закінчень дієслів!

obrazovanie glagolov v anglijjskom yazyke: the end crowns all21 Утворення дієслів в англійській мові: the end all crowns

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: