Вчити слова тематика: IT

Хочете розширити ваш словниковий запас технічною англійською?

Тоді можете приступити до вивчення слів пов’язаних у сфері IT.

Розширюйте ваш словниковий запас технічною англійською вивчивши наведений список.

Список базових слів на тему : IT

 • dummy — ламер
 • event — подія (програмне)
 • example — приклад
 • fault-tolerant — відмовостійкість
 • folder — папка (на комп’ютері)
 • access — доступ
 • algorithm — алгоритм
 • board — плата
 • byte — байт
 • class — клас
 • cluster — кластер
 • code — код
 • computer — комп’ютер
 • computing — обчислення
 • configuration — конфігурація
 • constructor — конструктор
 • іконка — налаштування
 • database — база даних
 • debug — налагоджувати (програму)
 • debugger — відладчик (програма для налагодження коду)
 • destructor — деструктор
 • develop — розробляти
 • developer — розробник
 • developing — розробка
 • diskette — дискета
 • distributed system — розподілена система
 • function — функція
 • hacker — хакер
 • hard disk — жорсткий диск
 • leaf node — вершина дерева, не має дочірніх вершин
 • Least Significant Bit — молодший (найменш значущий) біт байта або машинного слова
 • LED світлодіод
 • ledger — програма фінансового обліку
 • line switching — комутація каналів (ліній зв’язку)
 • line terminator — завершувач рядка
 • links bar — панель посилань
 • high availability — висока доступність
 • high performance — висока продуктивність
 • IDE — інтегроване середовище розробки
 • implementation — реалізація
 • import — імпорт
 • include — включення
 • Integrated Development Environment — інтегроване середовище розробки
 • keyboard — клавіатура
 • lamer — ламер
 • LAN — локальна обчислювальна мережа
 • language — мова
 • Last In First Out — останнім прийшов — першим обслужений
 • LCD — рідкокристалічний індикатор
 • Linux Security Modules — інтерфейс модулів безпеки
 • Liquid-Crystal Display — рідкокристалічний індикатор
 • list headed by size — список з зазначенням розміру
 • literal — літерал
 • legal notes — юридична заява
 • Lesser GPL — загальна громадська ліцензія обмеженого застосування
 • level — рівень
 • LF Line Feed — переклад рядка
 • LGPL — загальна громадська ліцензія обмеженого застосування
 • library — бібліотека (функцій)
 • life-cycle — життєвий цикл
 • LIFO — останнім прийшов — першим обслужений
 • Light-Emitting Diode — світлодіод
 • lightweight — проста і компактна (програма)
 • Lightweight Directory Applications Protocol
 • протокол, що забезпечує доступ до несумісним між собою каталогами
 • line disciplines — протокол лінії
 • live CD — завантажувальний компакт-диск
 • load — завантажувати
 • load balancing — балансування навантаження
 • Local Area Network) — локальна обчислювальна мережа
 • localhost — локальне ім’я домену
 • log file — журнал повідомлень
 • look and feel — зовнішній вигляд, стиль
 • loop — цикл
 • loop body — тіло циклу
 • network — мережа
 • notebook — ноутбук
 • object — об’єкт
 • package — пакет (бібліотека)
 • platform — платформа
 • process — процес
 • processing — обробка
 • programmer — програміст
 • programming — програмування
 • loopback interface — мережева заглушка
 • low-level — низькорівневий
 • low-level language — мова низького рівня
 • LSB — молодший (найменш значущий) біт байта або машинного слова
 • LSM — інтерфейс модулів безпеки
 • mail — пошта
 • member — член класу (член-змінна класу)
 • method — метод
 • mouse — миша
 • programming language — мова програмування
 • query language — мова запитів
 • quorum — кворум
 • random — випадковий
 • random number — випадкове число
 • replica — точна копія
 • static variable — змінна статична
 • table — таблиця
 • variable — змінна
 • virtual synchrony — віртуальна синхронність
 • web-master — веб-майстер
 • web-сторінка — веб-сторінка
 • web-site — веб-сайт
 • reset — скидання
 • schedule — розклад
 • sign in — увійти, зареєструватися
 • signature підпис
 • software — програмне забезпечення
 • speech — мова
 • staff — штат
 • statement — оператор
Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 43

 

Прочитайте: Множина іменників в англійській мові

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: