Вимова англійською мовою цифр

Відразу ж після англійського алфавіту, або навіть паралельно з вивченням алфавіту англійської мови, можна вивчати та цифри.

Особливу увагу потрібно приділити фонетиці, — а саме поставлене вимову цифр англійською мовою в самому початку вивчення дозволить вам без акценту використовувати рахунок в розмовній практиці.

Числівники в англійській мові у вигляді цифр дуже часто використовуються в розмовній практиці — приміром, при подорожі за меж: коли ви йдете в магазин, розраховуєтесь в ресторані або кафе, замовляєте квитки і т. д.

Так, у будь-якій країні обслуговуючий персонал у готелях, на курортах знають рахунок до 20. Це дуже навіть просто. Так, щоб навчитися рахувати до 1 000 000 (одного мільйона), потрібно вивчити лише 31 цифру. Адже це так просто.

Вимова англійських цифр від 1 до 10 з вимовою російською

Нижче представлена таблиця, в якій відображені цифри англійською мовою від 1 до 10.

ЦифраАнглійськоюПерекладТранскрипція
(вимова)
0zeroнуль[‘ziərəu]
1oneодин[wʌn]
2twoдва[tu:]
3threeтри[θri:]
4fourчотири[fɔ:]
5fiveп’ять[faiv]
6sixшість[siks]
7sevenсім[‘sev(ə)n]
8eightвісім[eit]
9nineдев’ять[nain]
10tenдесять[ten]

Нижче представлено відео, де ви зможете почути вимову цифр англійською мовою з перекладом на російську від одного до десяти.

Вимова англійських цифр від 1 (одного) до 100 (ста) з транскрипцією та перекладом

Розглянемо числа від 10 і далі. Їх просто потрібно вивчити, як і цифри від 1 до 10. Цифра 11 — eleven, цифра 12 — twelve. Цифри від 13 до 19 формуються таким чином, що до кожної цифри додається закінчення -teen. До приклад, 17 — seven + teen = seventeen. Якщо порівнювати з російською мовою, -teen — аналог -надцять (сімнадцять). Вимовляються англійська цифра з наголосом на -teen.

Числа від 21 до 99 пишуться через дефіс (наприклад, 42 — forty-two)
Джерело:http://englishfull.ua/uroki/schitat-na-anglijskom

ЦифраАнглійськоюПерекладТранскрипція
(вимова)
10tenдесять[ten]
11elevenодинадцять[я levn]
12twelveдванадцять[twelv]
13thirteenтринадцять[‘θə:tin]
14fourчотирнадцять[‘fo:tin]
15fiveп’ятнадцять[‘fi:ftin]
16sixшістнадцять[‘sikstin]
17sevenсімнадцять[‘seventin]
18eightвісімнадцять[‘eitin]
19nineдев’ятнадцять[‘naintin]
20twentyдвадцять[‘twenti]
21twenty-oneдвадцять один[‘twenti-wʌn]
30thirtyтридцять[‘θə:ti]
40fortyсорок[‘fo:ti]
50fiftyп’ятдесят[‘fi:fti]
60sixtyшістдесят[‘siksti]
70seventyсімдесят[‘seventi]
80eightyвісімдесят[‘eiti]
90ninetyдев’яносто[‘nainti]
100one hundredсто[wʌn ‘handrəd]

Нижче представлено відео, де ви зможете почути відео від 1 до 100

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: