Випуск 18 – ГРАМАТИКА

Так важлива граматика?

“Граматика – це спосіб, з допомогою якої слова організовуються в усну і письмову мову, щоб точно передати людям думки, ідеї, зміст. По суті, це система угод щодо зв’язку слів, щоб здійснити осмислену комунікацію.
Це все, що стосується граматики. Якщо її визначати по-іншому, учні подумають, що їх навчають швидше шкільних стандартів, ніж до того, як спілкуватися і розуміти.”

Найчастіше на нашому курсі ми маємо справу з людьми, які хочуть знати мову і вміти спілкуватися на ньому. Але іноді нам телефонують люди, які стверджують, що їм абсолютно необхідна граматика. Один з останніх випадків – дівчина вважала, що так як їй англійська потрібен по роботі, їй дуже потрібен курс, на якому дають великий обсяг граматичного матеріалу. Думаю, насправді їй потрібна була саме ця здатність правильно розуміти і вірно, чітко формулювати свої думки та ідеї. Ймовірно, її розум відмовлявся зрозуміти думка, яку ми зробили гаслом (або, як зараз прийнято говорити, слоганом) нашого курсу: “ми не вчимо вас граматиці, ми вчимо вас думати і говорити англійською”. Що ж, частково – це не її вина. Зі шкільних років нам прищеплюють думку, що неможливо знати мову, не вивчаючи граматику.

Але давайте вдумаємося, чому дитина шести років, якого ще не навчали граматиці, здатний чітко і ясно формулювати свої думки та ідеї? Чому навіть у слаборозвинених країнах, де в школі навчається небагато, розмовляти можуть всі?! Чи Не тому, що всі ці люди освоюють “практичну граматику”?

Ще одне спостереження: як ви думаєте, чому людина, що потрапила в мовне середовище, навчається мови швидше, ніж коли він “сидить за партою”, нехай навіть у кращого і талановитого викладача? У середовищі, серед людей, що говорять на іноземній, ви навряд чи станете замислюватися над граматичною будовою речень, вам навряд чи хтось буде пояснювати правила граматики, але ви швидко будете набирати різні мовні моделі. Незабаром набраного матеріалу буде достатньо, щоб цілком стерпно пояснюватися (як говорити самому, так і сприймати мову ззовні). Практика, безперервна практика, не завжди пов’язана з вивченням правил, завжди приводить вас до успіху. Наприклад, на курсах англійської мови на Проспекті Миру граматика вивчається у вигляді конструкцій пропозицій, а не правил.

Приступайте до вивчення граматики тоді, коли навчилися спілкуватися – саме так і було, коли ви освоювали рідну мову. Засвоюючи мову таким способом, 100% з нас досягають успіху. Починаючи з граматики, 80% вивчають сходять з дистанції. Деякі так ніколи і не добираються до фінішу.

Коли вивчаєте граматику, надавайте їй значення лише в тій мірі, в якій вона допомагає вам викласти свою думку досить ясно. Чим простіше (не примітивніше, а саме простіше) буде стиль вашого викладу, тим більше шансів у вас бути понятим найбільш широким колом осіб.

Працюємо зі словами

Антоніми-іменники

absence [‘эбсэнс] – відсутність

presence [пр’эзнс] – присутність, наявність

attraction [этр’екшн] – потяг, тяжіння

repulsion [рип’алшн] – антипатія, відраза

beginning – [биг’інін:] – початок, джерело

end [енд] – кінець, закінчення

birth [бе:з] – народження, джерело

death [дес] – смерть, кінець

bliss [бліц] – блаженство, щастя

misery [м’яка изэри] – страждання, скрута

center [з’являються энтэ] – центр

periphery [пэр’ифэри] – периферія

change [ч’ейндж] – зміна, зміна

stability [стэб’илити] – стабільність, стійкість

chief [ч’і:ф] – керівник, лідер, начальник

subordinate [сэб’однит] – підлеглий

child – [чайлд] – дитина

adult [эд’алт] – дорослий

complaint – [кэмпл’эйнт] – скарга, протест

praise [пр’эйз] – хвала, вихваляння

copy – [к’опі] – копія

original [ор’иджнл] – оригінал, джерело

delight – [дил’айт] – задоволення, насолода

disgust [дисг’аст] – відраза, роздратування

Будуємо пропозиції

To be в невизначеному минулому часі

I was not in the office yesterday. I was ill.
[ай у’оз нот ін зе ‘офіс й’естэди. ай у’оз іл]
Я вчора не був у офісі. Я був хворий.
Peter was in Paris last month.
[п’єр і:тэ у’оз ін п’ятому еріс ласт манс]
Петро був у Парижі в минулому місяці.
There were a lot of people in the hall.
[з’єднання еа у’еа е лот ев п’єр і:пл ін зе хо:л]
У вестибюлі було багато людей.
When I received her (his) letter I was very happy.
[у’ен ай рис’і:вд хе (хіз)наповнююча этэ ай у’оз у ері’s епі]
Коли я отримав(а) її (його) лист, я був дуже щасливий(а).
His articles were not interesting.
[хіз ‘а:тиклз у’еа нот ‘интрэстин:]
Його статті не були цікавими.

Побудуйте свої пропозиції по заданим зразкам. Повторюйте до тих пір, поки не будете робити це з легкістю.

Читаємо і говоримо

Dylan: Interesting. You’re right about the prices. They’re too high.
[‘интрэстин:. ‘юе райт э’баут зе пр’айсэз. з’єднання эйэ ту: хай]
Цікаво. Ти прав, щодо цін. Вони занадто високі.

Eric: What happened at the Business Exhibition in New York?
[у’від’s эпэнд пов зе б’є изнэс эксиб’ишн ін нью йо:]
Що сталося ділової виставці в Нью-Йорку?

Dylan: Nothing happened. It started on Monday, and I arrived on Wednesday. I spoke to a lot of people. But the important people weren’t there.
[-асин: х’ю эпнд. іт ст’а:тед він м’яким анді енд ай эр’айвд він у’энзди. ай сп’оук ту е лот ев пі:пл бат зе имп’про:тэнт пі:пл вент з’єднання еа]
Нічого не сталося. Вона почалася в понеділок, а я приїхав в середу. Я розмовляв з багатьма людьми. Але важливих людей там не було.

Eric: How long did you stay?
[‘s ау лон: дід ю стэй]
Скільки часу ти пробув там?

Dylan: I stayed for two days. And I was disappointed. After two days I went to Moscow.
[ай стэйд фо: ту дэйз. енд ай у’оз дизэп’оинтид. ‘афтэ ту дэйз ай у’ент ту м’яка оскоу]
Я був там два дні. І я був розчарований. Через два дні я поїхав у Москву.

Eric: Did you talk to Jim Douglas?
[дід ю:до ту джим д углас]
Ти розмовляв з Джимом Дугласом?

Dylan: Yes, we had lunch together. Very nice chap.
[йес у’і хед ланч туг’эзэ. у’ері найс чэп]
Так, ми разом обідали. Дуже приємний хлопець.

Eric: I must phone Jim this morning. We can talk again later.
[ай маст ф’оун джим зіс м’яка про:нін:. у’і кен то:до эг’ен ‘ эйтэ]
Я повинен сьогодні вранці зателефонувати Джиму. Ми можемо поговорити пізніше.

Dylan: OK.
[‘еу ‘кей]
Добре.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: