Випуск 19 – АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Чим він відрізняється від загальнорозмовного мови?

Тему для сьогоднішньої статті знову дали люди, які зверталися до нас з приводу вивчення мови. Викладаємо ми бізнес-англійська? Ні? Тільки вчимо говорити? О, ні, їм потрібно ділове спілкування… Давайте ж розберемося ніж курси ділової англійської мови відрізняються від загального курсу.

Згадайте, як Ви стали фахівцем у своїй галузі? Чи доводилося вам для цього освоювати якийсь спеціальний курс російської мови? Як ви думаєте, чи доводиться англомовним студентам бізнес-шкіл освоювати якийсь особливий варіант англійської мови, щоб вивчитися і стати менеджером? Невже ви ніколи не чули, щоб вони відвідували спеціалізований бізнес-мовний курс рідної їм англійської?! Дійсно, звучить безглуздо, чи не так?

Ось і відповідь на питання про бізнес-англійською. Спочатку ви просто вивчайте мову, а потім освоюєте бізнес-лексику. Якщо вам потрібен “англійська для мистецтва” – освоюєте лексику і термінологію цієї області, подібно до того, як навчаючись спеціальності рідною мовою, ви освоюєте термінологію цієї спеціальності. Закон загальний для всіх людей і для всіх областей знань: спочатку оволодіння звичайною промовою, потім оволодіння термінологією в обраній галузі, потім –вивчення нюансів діяльності, які вже, строго кажучи, не є вивченням мови як такої. Це, швидше, телефонний етикет (якщо ми ведемо мову про спілкування по телефону з бізнес-партнерами), діловодство (якщо мова йде про форму написанні ділових листів, наприклад), юридичні питання (прийняті форми контрактів і укладення угод) і прочая, і прочая, і прочая.

З вищесказаного випливає, що освоївши розмовну англійську, а потім замкнувшись від усіх дня на три в кімнаті з хорошим англо-англійським словником по бізнесу, щоб опанувати термінологію, ви цілком можете перетворитися на людину, що володіє бізнес-англійською.

Що ж, тут постає інше питання: практика спілкування у бізнес-середовищі. Якщо ви вже працюєте в компанії, де доводиться багато спілкуватися, через тиждень іншу ви будете почувати себе цілком комфортно. В іншому випадку спілкування потрібно шукати ще десь. Наприклад, відвідувати англійський клуб і шліфувати свої розмовні навички, вдосконалюватись і просто підтримувати себе у формі.

Працюємо зі словами

Антоніми-іменники (продовжуємо)

flood [флад] – повінь

drought [др’аут] – посуха

floor [фло:] – пол

ceiling [з’являються і:лін:] – стеля

freedom [фр’идэм] – свобода, незалежність

slavery [сл’эйвэри] – неволя, рабство

friend [фрэнд] – друг

enemy [‘энеми] – ворог

front [фронт] – передня сторона

back [бек] – задня сторона

frost [фрост] – мороз; холодність

heat [хі:т] – жар; гнів

future [фь’ючэ] – майбутнє

past [па:ст] – минуле

giant [дж’айент] – велетень

pigmy [п’ятому игми] – гном

glory [гл’орі] – популярність, популярність, слава; торжество, перемога, тріумф, успіх

disgrace [дизгр’ейс] – ганьба, ганьба, приниження; немилість, відсутність розташування, доброго ставлення, опала

good [гуд] – добро, чесність; користь

evil [швл] – зло, збиток; порок, гріх; вада

growth [гр’эус] – розвиток; приріст

decay [дик’їй] – руйнування; розпад

guest [гест] – гість; клієнт

host [‘s эуст] – господар; приймаюча сторона

health [хелс] – здоров’я

disease [диз’і:з] – хвороба

hell [хел] – пекло

paradise [п’ятому эрэдайз] – рай

honesty [‘онисти] – чесність, правдивість

cheating [ч’і:тін:] – шахрайство, ошуканство

hope [‘s эуп] – надія

despair [дисп’еа] – відчай, безвихідь

Будуємо пропозиції

Минулий тривалий час

I was reading reports at 10 o’clock yesterday.
[ай у’оз р’і:дін: репо:т ет тен окл’ок й’естэди]
Вчора в 10 ранку я читав звіт.
When I came in she was speaking over the telephone.
[у’ен ай кэйм ін ши у’оз сп’і:кін: ‘эувэ зе т’к. элифэун]
Коли я увійшов, вона розмовляла по телефону.
They were not sleeping when Ben came home from work.
[зэй у’е нот сл’ипин: у’ен бен кэйм’s оум фром у’єк]
Вони не спали, коли Бен прийшов додому з роботи.
It was not raining in the evening.
[іт з нот р’эйнин: ін зе ‘і:внин:]
Дощ ввечері не йшов.

We were having dinner when our boss came.
[у’і у’е’s евін: д іне у’ен ‘ауе бос кэйм]
Ми обідали, коли прийшов наш начальник.

Побудуйте свої пропозиції по заданим зразкам. Повторюйте до тих пір, поки не будете робити це з легкістю.

Читаємо і говоримо

На ринку

Customer: Do you have any apples?
[ду ю хев ‘ені ‘эплз]
У вас є яблука?

Seller: Yes, over there next to the pears.
[йес ‘эувэ з’єднання еа нэкст ту зе п’ятому ээрз]
Так, ось тут, одразу за грушами.

Customer: How much do they cost?
[‘s ау маг ду зэй кост]
Скільки вони коштують?

Seller: The apples are five for a dollar.
[зв ‘эплз а: файв ф’оре долар]
Яблука – 5 на долар.

Customer: i’ll take ten.
[айл тейк тен]
Я візьму десять.

Seller: Would you like anything else?
[до уд ю лайк ‘энисын:елс]
Хотіли б ви що-небудь ще?

Customer: Yes, bananas, how much do they cost?
[йес бэн’а:нэз’s ау маг зэй кост]
Так, банани, скільки вони коштують?

Seller: The bananas are two dollars per pound.
[зе бэн’анэз ф: ту: д оларз пер п’ятому аунд]
Банани по два долари за фунт (373,2 р.)

Customer: Oh, that’s too expensive. How much are the grapes?
[оу зэтс ту: иксп’энсив’s ау мач а: зе гр’эйпс]
Про це занадто дорого. З чим виноград?

Seller: The cherry green or the red cherry?
[зе грін грэйпс про: зе ред грэйпс]
Зелений виноград або червоний виноград?

Customer: The red cherry.
[зе ред грэйпс]
Червоний виноград.

Seller: The red cherry are one dollar per pound.
[зе ред грэйпс ‘а:р у’ан д олар пер п’ятому аунд]
Червоний виноград – один долар за фунт.

Customer: Good, i’ll take two pounds, please.
[гуд айл тейк ту: п’єр аундс пли:з]
Добре, я візьму два фунти.

Seller: Is that all?
[з зет про:л]
Це все?

Customer: Yes, that will be it.
[йес зет у’іл бі іт]
Так, це все.

Seller: The total comes to four dollars.
[зе т’к. эутл к’эумиз ту фо: д оларз]
Всього на чотири долара.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: