Випуск 20 – ЧАСТИНИ МОВИ

Як вивчити частини мови?

У кожного, напевно, знайдеться свій спосіб. Але я якось натрапила на цікавий віршик, який дуже допомагає впоратися з цим завданням. Було це дуже давно. Вірш, надрукований на сторінці дешевої жовтуватого паперу, з тих пір став закладкою в одній з книг.

Він був надрукований ще на матричному принтері, цілком можливо, підключеному до ЄС-1841 (персональний комп’ютер далеких дев’яностих). Надруковано з тією ж метою – краще запам’ятати і зрозуміти ці складові частини англійської. І, звичайно ж, він абсолютно не має посилань на джерело, з якого взято, ні на авторство. Тому прошу вибачення, що не даю авторських посилань. Сподіваюся, автор все ж не буде засмучений, побачивши своє творіння в нашій розсилці – адже його мета в даному випадку збережена: допомогти всім бажаючим вивчити мову, полегшити запам’ятовування і розуміння граматичних термінів.

Нижче я наводжу сам віршик, але не наводжу його переклад. Він досить легкий для розуміння тих, хто пройшов курс англійської мови для початківців. Крім того, в процесі його перекладу ви зможете додатково попрактикуватися. Отже.

POETRY
(which helps you to learn parts of speech)
Three little words you often see
Are articles a, an, and the,
A noun is the name of anything;
As school or garden, ice or swing.
Adjectives tell the kind of noun;
As great, slow, easy, white or brown,
Instead of the nouns pronouns stand:
He says to her, give me your hand.
Verbs tell of something being done;
To read, cont, move, show, jump or run.
How things are done the adverbs tell;
As slowly, quickly, or ill well.
Conjunctions join the words together;
As, men and wemen, wind or weather.
The prepositions stand before
A none, as in or through the door.
The whole we call eight parts of speech
Which reading, writing, speakig teach.

Працюємо зі словами

Антоніми-іменники (ще трохи)

joy [джой] – радість, щастя, захват

grief [грі:ф] – горе, печаль, біда

lie [гавкіт] – брехня, обман

truth [тру:З] – правда, істина, точність

light [лайт] – світло

darkness [так:кнес] – тьма

marriage [м’яка эридж] – одруження, шлюб, заміжжя

divorce [див’про:с] – розлучення

part [па:т] – частина

whole [‘s еу:л] – ціле

pride [прайд] – гордість, пиха, гонор

shame [шэйм] – сором, ганьба, безчестя

reward [ріво:д] – нагорода, премія

punishment [п’ятому анишмэнт] – кара, покарання

success [сксэс] – успіх, досягнення, удача

failure [ф’эилйе] – невдача, провал, неспроможність

supply [сэпл’ай] – запас, ресурс

demand [дим’а:нд] – потреба

tension [тэншн] – напруга, натягнутість

relaxation [ри:лэкс’эйшн] – відпочинок, розслаблення, розрядка

top [топ] – гору маківка

bottom [б’є отэм] – низ, дно

victory [в’їхав иктри] – перемога

defeat [диф’і:т] – програш

virtue [в’їхав етйю:] – чеснота, перевага, цнотливість, гідність

sin [син] – гріх, проступок, порушення

war [у’про:] – війна

peace [pi:] – світ

wisdom [у’издм] – здоровий глузд, розумність, мудрість, знання

foolishness [ф’у:лишнэс] – нерозсудливість, дурість

 

Будуємо пропозиції

Минув вчинене час

I saw that my children had gone.
[ай з: зет травень ч’илдрэн хед гон]
Я побачив, що мої діти пішли.
Ann had written the report by twelve o’clock yesterday.
[ен хед ритн зе рип’про:т бай твелв про жмут й’естэди]
Ганна написала звіт вчора до 12 години.
I thought he(she) had written to you.
[ай Зі:т хі (ши) хед ритн ту ю]
Я думав(а), що він(а) написав тобі.
We didn’t know that the text had been changed.
[у’і диднт-еу зет зе тэкст хед бін ч’эйнджэд]
Ми не знали, що текст був змінений.
By seven o’clock on Saturday I had already learned all the poem.
[бай сэвн про жмут він з’являється этэди ай хед про:лр’еді ‘ е:нід про:л зе п’ятому эуим]
До семи годин в суботу я вже вивчив(а) весь вірш.

Побудуйте свої пропозиції по заданим зразкам. Повторюйте до тих пір, поки не будете робити це з легкістю.

Читаємо і говоримо

Влаштовуємося в новому будинку

Father: Where does this mirror go?[у’еа даз зіс м’яка іре г’оу]
Куди поставимо (підійде, піде) це дзеркало?

Mother: Over the sofa, but be careful![‘эувэ зе з’являється эуфэ бат бі к’ээфул]
У дивана, але будь акуратний!

Father: Where should we put the dining room table?[у’еа шуд у’і пут зе д інін: ру:м тейбл]
Куди ми поставимо обідній стіл?

Mother: Right here in the middle of the room.[райт’s иэ ін зе мідл оф зе ру:м]
Прямо тут, посеред кімнати.

Son: And the rug, Dad?[енд зе раг дед]
А килим, тату?

Father: Under the table, of course.[‘андэ зе тейбл оф ко:з]

Під стіл, звичайно.

Son: Mom, where does this go?[мом у’еа даз Зіс г’оу]
Мам, куди поставити?

Mother: The bed goes in that corner.[зе бед г’знз ін зет к’о:нє]
Ліжко піде в той кут.

Father: let’s put the television on the table.[лэтс пут зе т’к. элэвижн він зе тейбл]
Давайте поставимо телевізор на столик.

Mother: Great idea, it looks good there. Where do we want these lamps?[грейт айд’іа іт лукс гуд з’єднання еа. у’еа ду у’і у’онт зи:з лемпс?]
Чудова ідея, він тут добре виглядає. Де ми хочемо поставити ці лампи?

Father: Put the small lamp next to the bed. [пут зе смол лэмп нэкст ту зе бед]
Постав маленьку лампу за ліжком.

Son: And the big one?[енд зе біг у’ан]
А більшу?

Father: Put the big lamp behind the television. Now all we have these are plants.[пут зе біг лэмп бих’айнд зе т’к. эливижн. – ау про:л у’і хев а: зи:з плэнтс]
Постав велику лампу за телевізором. Тепер – у нас є ці рослини.

Mother: they’ll be perfect in front of the window. What do you think?[зэйл бі п’ятому ефэкт ін фронт оф зе у’индоу. у’від ду ю З’являється ін:к?]
Вони чудово виглядали б перед вікном. Як ви думаєте?

Father: I think we have a nice apartment.[ай Сін:до у’і хев е найс ап’а:тмэнт]
Я думаю, у нас приємне житло.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: