Випуск 22 – ПРО СЛОВНИКАХ

Побіжний погляд і кілька висновків

Питання, мабуть, риторичне. Не будь словників, як би ми могли розуміти один одного, як змогли б прийти до згоди, якщо б різні люди називали по-різному один і той же предмет? Двомовні словники допомагають нам освоїти і розуміти мову інших народів.

“СЛОВНИК – це книга, в якій містяться слова будь-якої мови (або терміни конкретного предмета), зазвичай розташовані в алфавітному порядку, а також дається інформація про значеннях цих слів, про їх вимові, походження і т. д.

Словники – це інструменти, які життєво необхідні і важливі при вивченні будь-якого предмета. Однак, точність і корисність широко поширених словників буває різною, а багато хто із сучасних словників практично марні і можуть заплутати людину з-за того, що у них пропущені дефініції, що містяться неправдиві дефініції та граматичні та інші помилки. Тому вибір словника, яким студент збирається користуватися, важливий, і це може помітно вплинути на його успіх у навчанні.”

Більш простими словниками слід користуватися початківцям, більш складними – просунутим студентам. Наприклад, не давати ж іноземному студентові, який ледь знає англійську, великий Оксфордський словник, щоб він використовував його у своєму навчанні! Зауважу, що тут слово “студент” використовується для позначення молодої людини, що навчається у Вузі, а відноситься до будь-якій людині взагалі, вивчає все що завгодно.

Проте, простий словник і маленький словник – зовсім не одне і те ж.

“Мініатюрний словник – це словник, дефініції якого не дозволяють вам дійсно зрозуміти слово. Іноді можна виявити, що в таких словниках пропущені цілі дефініції. “Мініатюрні словники” – це такі словники, які легко уміщаються в кишені. Вони зазвичай видаються в м’якій обкладинці і їх продають в секціях універмагів, які торгують журналами, а також в продуктових магазинах. Не треба користуватися мініатюрними словниками.”

Що ж з цього випливає? Те, що користуватися словниками необхідно завжди – як при вивченні іноземної мови, так і при вивченні будь-якого предмета взагалі. І друге: якщо ви звернулися до словника, щоб зрозуміти якийсь текст на іноземній мові, але все ще залишаєтеся в невіданні щодо того, що намагаєтеся перевести, можливо, вам потрібен більш “просунутий” словника, тобто словник, що містить більш детальний і повний опис значень слів. І навпаки, якщо ви відчуваєте, що застрягли в навчанні, звернувшись до словника (занадто довго вивчаєте словникові статті з метою зрозуміти досліджуваний текст або текст, який читали до цього), – ймовірно, вам слід вибрати словник простіше. І вже в будь-якому випадку слід завжди пам’ятати, що у другому розділі мої підписки містяться тільки обрані значення слів. Інші значення потрібно дивитися в хорошому, придатному вам за рівнем словника.

Ефективне вивчення англійської обов’язково передбачає роботу зі словниками.

Працюємо зі словами

Антоніми-дієслова (продовжуємо)

confuse [кэнфь’ю:з] – заплутувати, збивати з пантелику

clarify [кл’эрифай] – робити зрозумілим, ясним

continue [кэнт’ін’ю:] – продовжувати

interrupt [інтер’єр апт] – переривати, припиняти

connect [кэн’ект] – з’єднувати

tear [т’к. ее] – розривати

decide [дис’айд] – приймати рішення, вирішувати(ся), робити вибір

hesitate [‘s эзитейт] – не вирішуватися, вагатися, сумніватися

divide [див’айд] – ділити

multiply [м’яка алтиплай] – множити

drop [дроп] – роняти; кидати (розривати відносини); висаджувати;…

pick up [пік ап] – піднімати; познайомитися; підвозити;…

earn [е:н] – заробляти (це слово вимовляється без початкового звука “ї”)

spend [спэнд] – витрачати

enjoy [индж’ой] – насолоджуватися

suffer [з’являються афэ] – страждати

enter [‘энтэ] – входити, вступати (у відносини, посада)

exit [‘эгзит] – піти, вийти, залишити

fail [ф’ейл] – не збутися, потерпіти невдачу

pass [па:з] – бути схваленим, прийнятим

fill [філ] – наповнювати(ся), займати місце, посаду, посаду)

empty [‘эмпти] – спорожняти, спустошувати

find [ф’айнд] – знаходити, знаходити

lose [лу:з] – втрачати, позбавлятися

float [фл’эут] – плавати

sink [сін:к] – тонути, гинути

fly [флай] – літати; швидко проходити (пролітати)

crawl [кро:л] – повзати; насилу пересуватися

give [гів] – давати

take [т’к. ейк] – брати

Будуємо пропозиції.

Підрядні речення умови і часу. Have to do smth (ПОВИНЕН)

I shall go to boss when I finish my report.
[ай шэл г’оу ту бос у’ен ай ф’иниш травень рип’про:т]
Я піду до начальника, коли закінчу свій звіт.
If you don’t understand I shall repeat.
[іф ю донт андэст’енд ай шэл рип’і:т]
Якщо ти не зрозумієш, я повторю.
They will go to the football if the weather is fine.
[зэй у’іл г’оу ту зе ф’утбо:л іф зе у’эЗар’з файн]
Вони підуть на футбол, якщо погода буде гарна.
When the car comes we shall be ready to go.
[у’ен зека: камз у’і шэл бі р’еді ту г’оу]
Коли машина прийде, ми будемо готові іти (йти, їхати).
If she has a meeting she will stay at office.
[ред ши хез е м итин: ши у’іл ст’гей пов ‘офіс]
Якщо у неї буде зібрання, вона залишиться в офісі.

Побудуйте свої пропозиції по заданим зразкам.

Читаємо і говоримо

Опитування

Daniel: Excuse me. May I ask you some questions?
[икскь’юз мі мей ай аск ю сам ку’эсчэнз]
Вибачте. Можу я задати вам кілька запитань?

Megan: OK. What are they?
[‘еу кей у’від а: З’єднання ей]
Добре. Які?

Daniel: Have you got a car?
[ю хев е гот ка:]
У вас є автомобіль?

Megan: No, I haven’t.
[оу-ай’s эвнт]
Немає.

Daniel: Has your husband got a car?
[хез е’s азбэнд гот е ка:]
У вашого чоловіка є машина?

Megan: I don’t know.
[ай донт-оу]
Я не знаю.

Daniel: Why?
[у’ай]
Чому?

Megan: I haven’t got a husband!
[ай’s эвэнт гот е’s азбэнд]
У мене немає чоловіка!

Daniel: Oh! Do you like shopping?
[‘оу! ду ю лайк ш’мені:]
Вам подобається ходити за покупками?

Megan: I don’t mind.
[ай донт майнд]
Не маю нічого проти.

Daniel: Do you like working?
[ду ю лайк у’екин:]
Вам подобається працювати?

Megan: Yes, I do… I don’t mind.
[йес ай ду… ай донт майнд]
Так… я не проти.

Daniel: Do you like holidays?
[ду ю лайк’s олэдэйз]
Вам подобаються свята (відпустка, канікули)?

Megan: Yes!
[йес]
Так!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: