Випуск 24 – ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ (2)

Слова-покажчики, вимова і частини мови, визначення

СЛОВА-ПОКАЖЧИКИ

Зверху на кожній сторінці словника стоять слова (або склади), надруковані жирним шрифтом. Вони називаються вказівниками». Вони вказують на перше і останнє слово на цій сторінці або в цій колонці. Можна знайти потрібну сторінку в словнику, переглядаючи слова-покажчики. Вони допомагають швидше знайти слово.

ВИМОВА І ЧАСТИНИ МОВИ

Вимова – це те, яким чином слід вимовляти що-небудь. Словники дають інформацію про те, як вимовляти слово. Вона приводиться в словнику відразу після самого слова і зазвичай пишеться в дужках.

В англійських словниках про вимові дається наступна інформація:

а) як слово поділяється на склади (склад – це частина слова (або ціле слово), яка може бути виголошена як окремий, безперервний звук);

б) на який склад у слові (якщо в ньому більше одного складу) ставиться наголос (виділення силою голосу одного складу в слові порівняно з іншими);

в) як звучать окремі літери в слові (це робиться за допомогою ключа до транскрипції).

Наприклад, слово «elephant» (слон) містить три склади: «еl е рhапt».

Знак наголосу (‘) говорить про те, що в цьому слові при вимові виділяється перший склад.

У словниках використовуються букви і спеціальні знаки, щоб показати, як звучить слово. Зазвичай внизу кожної сторінки або через сторінку знаходяться ключі до транскрипції, перераховують найбільш важливі букви і знаки. Є також повний перелік цих букв і знаків на початку словника, де наведено приклади вживання кожної букви й кожного знака, що використовуються в даному словнику для опису вимови слова. Дивлячись на літери і знаки в дужках і звіряючись з ключем до транскрипції внизу сторінки (або на початку словника), людина дізнається, як вимовляється слово. Наприклад, щоб дізнатися, як вимовляється перша буква «е» в англійському слові «elephant» (слон), він дивиться ключ до транскрипції і бачить, що вона вимовляється, як «е» у слові «теt» (зустрів) і «rest» (відпочинок). Ключі до транскрипції трохи розрізняються в різних словниках, але всі вони використовуються так, як описано тут.

Після опису вимови в словниках вказується, якою частиною мови є слово і, при необхідності, зазначається форма однини або множини даного слова. Наприклад, слово «ліс» – це іменник, у множині – «лісу».

ВИЗНАЧЕННЯ

Потім йде визначення слова. Якщо слово має кілька визначень, в більшості словників вони пронумеровані.

Часто в словниках наводяться приклади, що показують вживання слова. Але при проясненні слова недостатньо просто прочитати ці приклади. Необхідно придумати кілька своїх власних прикладів, перш ніж слово дійсно буде зрозуміло.

У словниках також часто даються спеціальні визначення, коли в таких областях, як право, спорт, наука, музика і т. д., слово має особливий сенс. У словниках часто даються визначення сленгових слів і словосполучень (ті, які не розглядаються в мові як «відповідні норми»).

Працюємо зі словами

Антоніми-прикметники

actual [‘экчуэл] – дійсний, реальний

fictional [фикшнл] – вигаданий

asleep [эсл’і:п] – сплячий, млявий

awake [эу’ейк] – чував, чітко усвідомлює

beautiful [бь’ютифул] – гарний, привабливий

ugly [‘аглі] – потворний, потворний

best [бест] – найкращий

worst [у’е:ст] – найгірший

big [біг] – великий

little [little] – маленький

black [блек] – чорний, темний; жорстокий

white [у’айт] – білий, світлий; благородний

brave [брэйв] – мужній

cowardly [к’ауэдли] – боягузливий

bright [брайт] – яскравий, чіткий, радісний

dim [дім] – тьмяний, невиразний, сумовитий

Будуємо пропозиції

Майбутнє досконале час

Will the letter have been written when I come?
[у’іл зе ‘ этэ хев бін ритн у’ен ай кам]
Лист буде написано, коли я прийду?
He will have learned these verbs by the time you come tomorrow.
[хі у’іл хев ле:нв З’єднання:з в’язання ебз бай зе тайм ю кам тэм’орэу]
Він вивчить ці дієслова до того часу, коли ти повернешся завтра.
I shall still be working when you return.
[ай шэл стіл бі у’екин: у’ен ю рит’е:н]
Я все ще буду працювати, коли ти повернешся.
We’ll have read this book by the time the director returns.
у’іл хев ред Зіс бук бай Зе тайм Зе дир’эктэ рит’е:нз]
Ми прочитаємо цю книгу до того часу, коли повернеться директор.
We shall have seen theese video by the end of the week.
[у’і шэл хев сі:м Зи:з в’язання ідея бай зі енд ев Зе у’ік]
Ми подивимося ці фільми до кінця тижня.

Побудуйте свої пропозиції по заданим зразкам. Це допоможемо вам закріпити дані зразки на практиці. Завдяки цьому студенти експрес курсів англійської мови в короткі терміни освоюють нові конструкції.

Читаємо і говоримо

Випадкова зустріч

Kris: Where are you going?
[у’эара ю г’эуин:]
Куди ти йдеш?

Bob: i’m going to the cinema with Molly.
[айм г’эуин: тэ Зе з’являється инема у’з м’яким олі]
Я йду в кіно з Моллі.

K: Do you like love stories?
[ду ю лайк лав ст’ориз]
Тобі подобаються фільми про кохання?

B: Yes, though I prefer westerns. How about coming with us?
[йес З’єднання еу ай приф’е у’эстэрнз. х’ю ау эб’аут к’амін: у’з аз?]
Так, хоча я віддаю перевагу вестерни. Як щодо того, щоб піти з нами?

K: No, thanks. I’m going home. My wife is expecting me.
[-еу Сэнкс айм г’эуин: х’ю еум. травень у’айф з иксп’эктин: мі]
Спасибі, немає. Я йду додому. Мене чекає дружина.

B: I haven’t seen you about a month. You have been away, haven’t you?
[ай хэвнт сі:н ю эб’аут е манС. ю хев бін э’вей, хэвнт ю?]
Я не бачив тебе близько місяця. Ти їхав, вірно?

K: Yes, i’ve been to Paris. I returned yesterday.
[йес айв бін ту п’ятому еріс. ай рит’енд й’естэди]
Так, я був у Парижі. Я повернувся вчора.

B: you Were at work yesterday?
[у’е е ю пов у’ок й’естэди]
Ти був на роботі вчора?

K: No, I wasn’t. But i’ve been there today.
[-еу ай у’ознт. бат айв бін З’єднання еа туд’ей]
Ні, не був. Але я був там сьогодні.

B: I want to ask you whether you’ve heard anything about J&M company.
[ай у’онт пе а:ск ю у’эЗэ юв хе:д ‘эниСин: эб’аут джі енд ем к’ампэни]
Я хочу спитати тебе, чи чув ти що-небудь про компанії Джі-эндЭм?

K: No, I haven’t heard anything about this company. And what is the matter?
[-еу ай хэвнт хе:д ‘эниСин: эб’аут Зіс к’ампэни. енд у’від із Зе м этэ?]
Ні, я нічого не чув про цю компаниию А що сталося (у чім річ)?

B: Be very careful with their boss.
[бі в’їхав єрі к’ээфул у’З’єднання з еа бос]
Будь дуже обережний з їх керівником.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: