Визначення часу в англійській мові

Визначити час в англійській мові стає простіше, якщо вмієш розрізняти дієслово-присудок від інших слів у реченні. Дієслово несе на собі всі ознаки англійських часів. Також важливо враховувати наявність допоміжних дієслів та прислівників часу.

У часи групи Simple входять три види часів: Present Simple, Past Simple та Future Simple.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Принципи визначення часу в англійській мові
  • Визначення Present Simple
  • Визначення Past Simple
  • Визначення Future Simple
  • Визначення Past Perfect
  • Визначення Future Perfect

Принципи визначення часу в англійській мові

Визначення Present Simple

Час Present Simple показує дію, яка відбувається постійно, повторюється або взагалі не відбувається. У цього часу є свої ознаки.

Один основний дієслово в инфинитиве:

I go to bed every day at 7 o’clock. (Кожен день я лягаю спати в 7 годин).

Закінчення -s/-es у основного дієслова в 3ем особі, од. числі:

He goes to school every day. (Він ходить в школу кожен день).

Зміни дієслова have на has в 3ем особі, од. числі:

She has a wonderful flower. (У неї є чудовий квітка).

Наявність допоміжних дієслів Do/Does:

Do you know him? Does he know the truth? (Ти знаєш його? Він знає правду?)

Наявність часових прислівників usually, always, never, sometimes, every day, one’s a year і т. д.:

Дієслово to be у формах am, is, are:

I am tall. It is black. They are white. (Я високий. Воно чорне. Вони білі).

I always do all the tasks. (Я завжди виконую всі завдання).

Визначення Past Simple

Час Past Simple позначає дію, яка вже завершилося.

Основний дієслово має закінчення –ed, якщо це звичайний дієслово. Неправильні дієслова змінюються особливим чином:

My father worked hard yesterday. (Мій батько тяжко працював вчора)

We went to the seaside last summer. (Минулого літа ми їздили на море)

Наявність допоміжного дієслова Did:

I didn’t believe him. (Я йому не повірив)

Наявність прислівників yesterday, last year, in 1956, two days ago та ін.:

Two days ago I visited Ann. (Два дні тому я провідувала Енн).

Визначення Future Simple

Час Future Simple показує дію, яке відбудеться в невизначеному майбутньому.

Дієслово завжди в инфинитиве, також обов’язково наявність допоміжних дієслів Shall/Will (скорочено ‘ll):

He will go home tomorrow. (Завтра він піде додому)

I’ll return tomorrow. (Я завтра повернуся)

Визначення часу Continious

Часи Continious позначають дію, яка триває. Сюди входять часів Present Continious, Past Continious і Future Continious. Визначити ці часи в англійській мові можна з дієслова-зв’язки і закінчення –ing.

Час Present Continious позначає дію, що відбувається в момент мовлення. Часто це час супроводжується прислівниками now, at the moment. Його характеризують наявність дієслова to be у формах am, is, are (або скорочення i’m, he’s, you’re) і основного дієслова із закінченням -ing:

I am walking in the park now. (Я зараз гуляю по парку)

Час Past Continious позначає дію, яке відбувалося в певний момент у минулому (yesterday at 3 o’clock, when he came in та ін). Past Continious формується так само, як і Present Continious, тільки дієслово to be змінюється на was/were.

When I came in she was cooking. (Коли я увійшов, вона готувала)

Час Future Continious позначає час, яке буде відбуватися в певний момент у майбутньому (tomorrow at 4 o’clock, when he comes та ін). Формується цей час з допомогою допоміжних дієслів shall/will, дієслова to be і смислового дієслова із закінченням –ing.

Tomorrow, when he comes I will be playing with children. (Завтра, коли він прийде, я буду грати з дітьми)

Визначити часи Perfect в англійській мові можна з допоміжного дієслова to have і другого причастя.

Час Present Perfect характеризується наявністю допоміжного дієслова to have + друге причастя.

I have already done it. (Я це вже зробив)

В 3-му особі, од. числі дієслово to have змінюється на has.

He has done it already. (Він це вже зробив)

Також дієслово to have зустрічається в скороченнях i’ve, you’ve, he’s, she’s та ін.

I’ve seen this film already. (Я вже бачила цей фільм)

He’s just been in this room. (Він тільки що був у цій кімнаті)

Визначення Past Perfect

Час Past Perfect формується так само, як і Present Perfect, з однією відмінністю: допоміжний дієслово to have вживається завжди в минулій формі had.

I had seen this picture before. (Я вже бачив цю картину)

I had already done everything when you came. (Коли ти прийшов, я вже все зробив)

Визначення Future Perfect

Під час Future Perfect використовуються допоміжні дієслова

shall/will + to have + past participle.

Дієслово to have не змінюється.

He will have read this book by the exam. (Він прочитає цю книгу до іспиту)

They will have driven 50 miles by 3 o’clock tomorrow. (Завтра до 3-ї години вони проїдуть на машині 30 миль)

Таким чином, визначення часу в англійській мові не складно. Головне запам’ятати основні особливості кожного часу.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: