Вправи “Часи групи Perfect” (з відповідями)

 1. Поставте дієслово у форму Present Perfect, Past Perfect або Future Perfect.

to arrive

 1. Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning.
 2. Let’s go. The guests already … .
 3. Вони … by the time the meeting starts.

to be

 1. I am tired of waiting. Where you … ?
 2. By the time i’m 30 I … a famous scientist.
 3. He didn’t remember where he … before the accident.

to paint

 1. We … the house by next Tuesday.
 2. She … more than 10 pictures already.
 3. I wondered if they … the room.

 

2. Розкрийте дужки, вживши дієслово у формі Present Perfect, Past Perfect або Future Perfect.

 1. Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door.
 2. When I woke up in the morning, the rain already … (stop).
 3. I hope I … (finish) my test by midnight.
 4. The film turned out to be much longer than we … (expect).
 5. My sister just … (leave) for the bank.
 6. The girls were good friends. Вони … (know) for each other 5 years.
 7. Mother … (lay) the table before we come.
 8. I never … (try) Japanese food.
 9. Ted was so happy because his dream … (come) true.
 10. We … (be) to Paris many times.

3. Виберіть у дужках відповідне слово або словосполучення. Переведіть пропозиції.

 1. She will have finished her resume … (on Monday/by Monday/last Monday).
 2. The aircraft hasn’t landed … (yet/just/already).
 3. We have lived in New York … (since/from/for) three years.
 4. … (After/Already/Ago) they had eaten the cake, they cleared the table.
 5. They will have decorated the Christmas tree … (by the time/before/by then).
 6. My uncle has … (already/yet/ago) repaired his car.
 7. I haven’t met them … (from/since/for) their wedding.
 8. … (By the time/Already/Just) the sun set, the farmers had already stopped working.
 9. Have you … (just/ever/yet) been married, Kelly?
 10. … (When/How much/How long) has he known her?
Читайте також:  Англійська для подорожей - основні фрази англійською мовою для туристів

 

Відповіді:

1.

 1. had arrived (Наше таксі приїхало до 9 години вчора вранці.)
 2. The guests have already arrived. (Підемо. Гості вже прибули.)
 3. will have arrived (Вони прийдуть до того часу, коли розпочнеться зібрання.)
 4. Where have you been? (Я втомився чекати. Де ти був?)
 5. will have been (До того часу, коли мені буде 30, я буду знаменитим ученим.)
 6. had been (Він не пам’ятав, де був до нещасного випадку.)
 7. will have painted (Ми пофарбуємо будинок до наступного вівторка.)
 8. has painted (Вона вже намалювала більше 10 картин.)
 9. had painted (Мені було цікаво, пофарбували вони кімнату.)

2.

 1. has lost (Сем втратив ключі. Тому він не може відкрити двері.)
 2. had already stopped (Коли я прокинувся вранці, дощ вже закінчився.)
 3. will have finished (Сподіваюся закінчити контрольну до півночі.)
 4. had expected (Виявилося, що фільм йшов набагато довше, ніж ми очікували.)
 5. has just left (Моя сестра тільки що пішла в банк.)
 6. had known (Дівчата були хорошими подругами. Вони знали один одного 5 років.)
 7. will have laid (Мама накриває на стіл до того, як ми прийдемо.)
 8. have never tried (Я ніколи не пробував японську їжу.)
 9. had come (Тед був щасливий, тому що його мрія здійснилася.)
 10. have been (Ми були в Парижі багато разів.)

3.

 1. by Monday (Вона закінчить своє резюме до понеділка.)
 2. yet (Літак ще не приземлився.)
 3. for (Ми живемо в Нью-Йорку три роки.)
 4. After (Після того, як вони з’їли торт, вони прибрали зі столу.)
 5. by then (Вони прикрасять ялинку до того часу.)
 6. already (Моя дядько вже полагодив машину.)
 7. since (Я не зустрічав їх після весілля.)
 8. By the time (До того часу як сонце сіло, фермери вже закінчили роботу.)
 9. ever (Ти була коли-небудь заміжня, Келлі?)
 10. How long (Як довго він знає її?)
Читайте також:  Рівні знання англійської мови (таблиця) за оцінкою British Council та CEFR
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: