Вправи на дієслова (з відповідями)

9afdcbddfd2ebde1d28cb30043cd3c7e Вправи на дієслова (з відповідями)

1. Поставте в пропозиції дієслова do або make в правильній формі.

 1. This problem has nothing to … with my son. (Ця проблема не має нічого спільного з моїм сином.)
 2. What do you … for your living? (Чим ти заробляєш на життя?)
 3. Mary … up a funny story about her rich boyfriend. (Мері вигадала смішну історію про багатому одного.)
 4. Listen! Who is … that noise? (Послухай! Хто так шумить?)
 5. She sits in front of the mirror and spends hours on her … up. (Вона сидить перед дзеркалом і витрачає години на макіяж.)
 6. I’m a bit overweight, I need to … some exercise. (Я трохи поправився, мені потрібно займатися.)
 7. We … the shopping once a week. (Ми їздимо за покупками раз на тиждень.)
 8. Anna is going to … a pizza tonight. (Ганна збирається приготувати піцу ввечері.)
 9. The exam is over. I … my best. (Іспит закінчено. Я зробив все, що міг.)
 10. Alcohol … much harm to your health. (Алкоголь завдає багато шкоди твоєму здоров’ю.)
 11. I’ll go and … some coffee for us. (Піду приготую для нас кава.)
 12. First he will … his homework and then he will … some housework. (Спочатку він виконає домашнє завдання, а потім трохи забереться будинку.)
 13. Chris is very badly at school. (Кріс дуже погано вчиться в школі.)
 14. My dad … a fortune out of importing fruits. (Папа розбагатів на імпорті фруктів.)
 15. If you … a lot of mistakes you won’t win. (Якщо ти будеш робити багато помилок, ти не переможеш.)

 

2. Поставте в пропозиції дієслова say або tell в правильній формі.

 1. Jack … that he was at work in the morning. (Джек сказав, що був на роботі зранку.)
 2. Sandra … the teacher that she was ill. (Сандра сказала вчителю, що захворіла.)
 3. Alice … it was windy in the garden. (Аліса сказала, що в саду було вітряно.)
 4. Nick … Bob that he didn’t see the Tower Bridge. (Нік сказав Бобу, що не бачив Тауерський міст.)
 5. Have you … Frank about the news? (Ти розповів Френку про новину?)
 6. What did your mother …? (Що сказала твоя мати?)
 7. The letter … that our passports are ready. (В листі йдеться, що наші паспорти готові.)
 8. Don’t … her what to do. (Не говори їй, що робити.)
 9. People … she is a bit crazy. (Люди кажуть, що вона трохи божевільна.)
 10. Вони … good-bye to their parents. (Вони попрощалися з батьками.)
Читайте також:  Фразові дієслова найромантичнішої тижні в році

 

3. Підберіть до дієсловам з першого стовпця антоніми (протилежні за значенням дієслова) з другого.

Н-р: 1 – j (відкривати – закривати)

1. to open a) to give

2. to love b) to die

3. to go to bed c) to find

4. to work d) to divorce

5. to start e) to forget

6. to leave f) to lend

7. to be born g) to finish

8. to break h) to hate

9. to sell i) to buy

10. to lose j) to close

11. to take k) to come

12. to remember l) to shout

13. to whisper m) to build

14. to get married n) to get up

15. to borrow o) to relax

 

4. Поставте в текст готові дієслова. Переведіть розповідь.

moved – have – lives – is studying – was – will graduate – doesn’t work – comes – is – wants – has – have lived

George … from Florida but he … in Toronto. His family … there when he … ten. Вони … a new house in the center. Вони … in it for a year. Now George … medicine because he … to become a surgeon. He … from the university next year. His father … a small business and his mother … . She … a housewife.

 

5. Виберіть правильну форму дієслова.

 1. I … (learn/have learnt/have been learning) Spanish since December. (Я вивчаю іспанську мову з грудня.)
 2. We … (were/have been/are) to France many times. (Ми були у Франції багато разів.)
 3. There … (were/have been/are) too many people at the party yesterday. (Вчора на вечірці було надто багато людей.)
 4. Paul … (was writing/wrote/has written) two novels last year. (Павло написав два романи в минулому році.)
 5. Every evening Jane … (work/works/have worked) in a café as a waitress. (Кожен вечір Джейн працює в кафе офіціанткою.)
 6. It … (is raining/rains/will rain) heavily tomorrow. (Завтра буде сильний дощ.)
 7. She … (is waiting/waits/has been waiting) for the bus for one hour. (Вона чекає автобус цілу годину.)
 8. Ouch! I … (cut/am cutting/have cut) my finger! (Ой! Я порізав палець!)
 9. Kate … (is sunbathing/has been sunbathing/has sunbathed) now. (Катя зараз засмагає.)
 10. I really … (enjoy/enjoyed/am enjoying) my last holiday in Venice. (Мені дуже сподобався мій останній відпустку у Венеції.)
Читайте також:  Цікаві фрази англійською: in love we often doubt what we most believe

 a026e10471a236e96e4c22e689f02452 Вправи на дієслова (з відповідями)

Відповіді:

1.

1. do 2. do 3. made 4. making 5. make 6. do 7. do 8. make 9. did 10. does 11. make 12. do – do 13. doing 14. made 15. make

2.

1. said 2. told 3. said 4. told 5. told 6. say 7. says 8. tell 9. say 10. said

3.

2-h 3-n 4-o 5-g 6-k 7-b 8-m 9-і 10-з 11-a 12-13 e-l 14-d 15-f

4.

comes – lives – moved – was – have – have lived – is studying – wants – will graduate – has – doesn’t work – is

Джордж родом з Флориди, але він живе в Торонто. Його сім’я переїхала туди, коли йому було 10 років. У них є новий будинок в центрі. Вони живуть в ньому протягом року. Зараз Джордж вивчає медицину, так як хоче стати хірургом. Він закінчить університет в наступному році. У його батька є невеликий бізнес, а мама не працює. Вона домогосподарка.

5.

 1. have been learning
 2. have been
 3. were
 4. wrote
 5. works
 6. will rain
 7. has been waiting
 8. have cut
 9. is sunbathing
 10. enjoyed
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: