Вправи “Неправильні дієслова” (з відповідями)

1. Поставте відсутні форми неправильних дієслів.

Інфінітив II форма дієслова III форма дієслова

Н-р: be was/were been

become became become

 

… began …

break … …

… brought brought

buy … …

choose … chosen

cost … …

… … cut

drink drank …

… drove …

eat … …

… … fallen

feel … …

… forgot …

go … …

hide … …

… hurt …

… … known

leave … …

lose lost …

… … met

put … …

… read …

run ran …

see … …

… … sold

… sang …

speak … …

… spent spent

… swam …

… taught taught

think … …

… … understood

win won …

… … written

 

2. Поставте інфінітив з дужок у форму минулого простого (Present Simple) або цього досконалого (Present Perfect) часу, використовуючи II або III форму дієслова.

Н-р: My aunt … to see me yesterday. (come) (Моя тітка приходила провідати мене вчора.) – My aunt came to see me yesterday.

You … so sensitive, Sam. (become) (Ти став таким чутливим, Сем.) – You have become so sensitive, Sam.

 1. Look! Our cat … a mouse. (catch) (Подивися! Наша кішка зловила миша.)
 2. He … a job through the Internet last week. (find) (Він знайшов роботу через інтернет минулого тижня.)
 3. I drank some juice and … much better. (feel) (Я випив трохи соку і відчув себе набагато краще.)
 4. We just … over the Amazon. (fly) (Ми тільки що пролетіли над Амазонкою.)
 5. Вони … a new concert-hall in August. (build) (Вони побудували новий концертний зал в серпні.)
 6. Pete … parcel a to New York on Monday. (send) (Петя відправив бандероль в Нью-Йорку в понеділок.)
 7. My dad … me some money before I left. (give) (Батько дав мені трохи грошей, перед тим як я пішов.)
 8. I already … you 200 dollars. (lend) (Я вже дав тобі борг 200 доларів.)
 9. The trainer … the ball to me but I didn’t catch it. (throw) (Тренер кинув мені м’яч, але я його не спіймав.)
 10. She … exclusive clothes and drove expensive cars. (wear) (Вона носила ексклюзивний одяг і водила дорогі машини.)
 11. I … plenty of photos in Brazil. (take) (Я зробив багато фотографій в Бразилії.)
 12. My neighbor … me unbelievable news today. (tell) (Моя сусідка розповіла мені неймовірні новини сьогодні.)
 13. My son was sleeping, so I … the door quietly. (shut) (Мій син спав, тому я тихо зачинив двері.)
 14. I woke up at 7, … my bed and went to the bathroom. (make) (Я прокинулася о 7, заправила ліжко і пішла у ванну.)
 15. I walked into the house and … some strange noise. (hear) (Я увійшов у будинок і почув якийсь дивний шум.)
 16. We never … a double-decker before. (see) (Ми ніколи раніше не бачили двоповерховий автобус.)
 17. It’s the best picture you ever … (draw) (Це кращий малюнок, який ти коли-небудь малював.)
 18. Somebody … my purse. (steal) (Хтось вкрав мій гаманець.)
 19. Food prices … twice last year. (grow) (Ціни на продукти зросли вдвічі в минулому році.)
 20. Jane … her new passport last month. (get) (Джейн отримала новий паспорт минулого місяця.)
Читайте також:  Метод Пимслера - англійська мова за методом доктора Пимслера

 c9e19ffc4e29e593343a2fffb79183be Вправи Неправильні дієслова (з відповідями)

Відповіді:

1.

begin – began – begun break – broke – broken bring – brought – brought

buy – bought – bought choose – chose – chosen cost – cost – cost

cut – cut – cut drink – drank – drunk drive – drove – driven

eat – ate – eaten fall – fell – fallen feel – felt – felt

forget – forgot – forgotten go – went – gone hide – hid – hidden

hurt – hurt – hurt know – knew – known leave – left – left

lose – lost – lost meet – met – met put – put – put

read – read – read run – ran – run see – saw – seen

sell – sold – sold sing – sang – sung speak – spoke – spoken

spend – spent – spent swim – swam – swum teach – taught – taught

think – thought – thought understand – understood – understood

win – won – won write – wrote – written

2.

 1. has caught
 2. found
 3. felt
 4. We have just flown over the Amazon.
 5. built
 6. sent
 7. gave
 8. I have already lent you 200 dollars.
 9. threw
 10. wore
 11. have taken
 12. has told
 13. shut
 14. made
 15. heard
 16. We have never seen a double-decker before.
 17. It’s the best picture you have ever drawn.
 18. has stolen
 19. росло
 20. got
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: