Вправи “Непряма мова” (з відповідями)

1. Перетворіть наступні пропозиції в непряму мова, зробивши всі необхідні зміни.

Н-р: Jack said: “I am working hard.” (Джек сказав: «Я багато працюю.») – Jack said (that) he was working hard. (Джек сказав, що багато працює.)

I told her: “You can join us.” (Я сказав їй: «Ти можеш приєднатися до нас.») – I told her (that) she could join us.” (Я сказав їй, що вона може приєднатися до нас.)

 1. Said Fred: “I have invented a new computer program”. (Фред сказав: «Я винайшов нову комп’ютерну програму.»)
 2. Mary said: “I will help my sister.” (Марія сказала: «Я допоможу своїй сестрі.»)
 3. They told me: “We were really happy.” (Вони сказали мені: «Ми були дуже щасливі.»)
 4. She said: “I live in a big apartment.” (Вона сказала: «Я живу в великій квартирі.»)
 5. He told her: “I am going to the fish market.” (Він сказав їй: «Я збираюся на рибний ринок.»)
 6. Betty said: “I found my passport.” (Бетті сказала: «Я знайшла свій паспорт.»)
 7. Mr. Ford said: “I don’t like pork.” (М-р Форд сказав: «Я не люблю свинину.»)
 8. Little Tim told his mother: “I am sleepy.” (Маленький Тім сказав мамі: «Я хочу спати.»)

b1c8a244cb17215b2f1fdb5ce59deedc Вправи Непряма мова (з відповідями)

2. Перетворіть такі прохання і поради в непряму мову.

Н-р: The doctor said: “Please take a deep breath, Ann.”(Доктор сказав: «будь Ласка, зроби глибокий подих, Аня.») – The doctor asked Ann to take a deep breath. (Доктор попросив Ганну зробити глибокий вдих.)

Sara: “don’t forget to buy some juice.” (Сара: «Не забудь купити трохи соку.») – Sara reminded not to forget to buy some juice. (Сара нагадала не забути купити трохи соку.)

Читайте також:  Вправи "Невизначені займенники some, any, no та їх похідні (something, anyone, nobody)" (з відповідями)

She said: “You should stop smoking so much, Mark.” (Вона сказала: «Тобі слід припинити так багато курити, Марк.» – She advised Mark to stop smoking so much. (Вона порадила Марку припинити так багато курити.)

 1. The policeman said: “Keep the silence, please.” (Поліцейський сказав: «Дотримуйтеся тиші, будь ласка.») – The policeman asked ……
 2. Mother said: “Kids, you should wash your hands before lunch.” (Мама сказала: «Діти, потрібно помити руки перед обідом.») – Mother advised ……
 3. The dentist told me: “don’t eat nuts anymore.” (Дантист сказав мені: «Більше не їж горіхи.») – The dentist попереджені ……
 4. Tom : “Could you lend me 20 dollars, please?” (Тому: «не міг би Ти позичити мені 20 доларів?») – Tom asked ……
 5. Mr. Walters told his sons: “You must stay away from the lake.” (М-р Волтерс сказав синам: «Ви повинні триматися подалі від озера.») – Mr. Walters попереджені ……
 6. John said: “You should see a lawyer, Ted.” (Джон сказав: «Тобі слід відвідати адвоката.») – John advised ……
 7. The teacher told the students: “don’t talk during the test.” (Вчитель сказав студентам: «Не розмовляйте під час контрольної.») – The teacher попереджені ……
 8. The judge said: “Mr. Brown, you must pay a big fine.” (Суддя сказав: «М-р Браун, ви зобов’язані заплатити великий штраф.») – The judge ordered ……

3. Змініть питання на непряму мова.

Н-р: “Where does your niece live?”(«Де живе твоя племінниця?») – He wanted to know where the niece lived. (Він хотів знати, де живе племінниця.)

“Can you type?” («Ти вмієш друкувати?») – The manager asked if I could type. (Менеджер запитав, чи можу я друкувати.)

 1. “Where has Jim gone?” («Куди пішов Джим?») – Maria wanted to know ……
 2. “What did the workers eat?” («Що їли робітники?») – They asked ……
 3. “Have you ever been to China, Sam?” («Ти коли-небудь був в Китаї, Сем?») – I asked ……
 4. “Are you or French Italian?” («Ви француз або італієць?») – She wanted to know ……
 5. “When will train the next arrive?” («Коли прибуде наступний поїзд?») – I asked ……
 6. “Do you grow flowers in your garden, Mrs. Smith?” («Ви вирощуєте квіти в своєму саду, місіс Сміт?») – She wondered ……
Читайте також:  Подяку англійською мовою | Слова і фрази подяки англійською

4. Тепер, навпаки, змініть непряму мова на пряму.

Н-р: Peter asked me if I was free. (Пітер запитав мене, чи вільний я.) – Peter asked: “Are you free?”

She wanted to know where I had bought the dictionary. (Вона хотіла дізнатися, де я купила словник.) – She asked: “Where did you buy the dictionary?”

 1. I asked him why he was tired. (Я запитав його, чому він втомився.)
 2. We wanted to know if Kate had broken the car. (Ми хотіли дізнатися, зламала Кейт машину.)
 3. He asked if they could meet on Tuesday. (Він запитав, чи можуть вони зустрітися у вівторок.)
 4. I wondered how often she used the washing-machine. (Я поцікавилася, як часто вона користується пральною машиною.)
 5. Mother wanted to know if we would invite Kevin to the party. (Мама хотіла знати, запросимо ми Кевіна на вечірку.)

Відповіді:

1.

 1. Said Fred (that) he had invented a new computer program.
 2. Mary said (that) she would help her sister.
 3. They told me (that) they had been really happy.
 4. She said (that) she lived in a big apartment.
 5. He told her (that) he was going to the fish market.
 6. Betty said (that) she had found her passport.
 7. Mr. Ford said (that) he didn’t like pork.
 8. Little Tim told his mother (that) he was sleepy.

2.

 1. The policeman asked to keep the silence.
 2. Mother advised the kids to wash their hands before lunch.
 3. The dentist попереджені me not to eat nuts anymore.
 4. Tom asked to lend him 20 dollars.
 5. Mr. Walters попереджені his sons to stay away from the lake.
 6. John advised Ted to see a lawyer.
 7. The teacher попереджені the students not to talk during the test.
 8. The judge ordered Mr. Brown to pay a big fine.
Читайте також:  Самонавчання англійської мови з нуля для початківців

3.

 1. Maria wanted to know where Jim had gone.
 2. They asked what the workers had eaten.
 3. I asked Sam if he had ever been to China.
 4. She wanted to know if he was French or Italian.
 5. I asked when the next train would arrive.
 6. She wondered if Mrs. Smith росло flowers in her garden.

4.

 1. I asked: “Why are you tired?”
 2. We asked: “Have you broken the car, Kate?”
 3. He asked: “Can we/they meet on Tuesday?”
 4. I asked: “How often do you use the washing-machine?”
 5. Mother asked: “Will you invite Kevin to the party?”
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: