Вправи “Особові займенники” (з відповідями)

1. Напишіть особисті займенники (he, she, it, they), що замінюють іменники.

92f89c0e7126088f8aeee99ad17df644 Вправи Особові займенники (з відповідями)

Н-р: a strawberry (полуниця) – it ; balls (м’ячі) – they.

 1. cheese 11. a fox
 2. stars 12. people
 3. Robert 13. policemen
 4. grandmother 14. a post-office
 5. a newspaper 15. a son
 6. teeth 16. a wife
 7. a tooth 17. weather
 8. petrol 18. a king
 9. Julia 19. animals
 10. toys 20. a horse

2. Заповніть пропуски особистими займенниками (I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them).

Н-р: My teacher is very nice. Ilike… (Мій вчитель дуже хороший. Я люблю ….) – I like him.(Я люблю його.)

 1. I work for my mother. I help in the shop. And she gives … some money. (Я працюю зі своєю мамою. Я допомагаю … в магазині. І вона дає … трохи грошей.)
 2. We have two dogs. We often take … for a walk. We also take a ball and our dogs like to play with … (У нас дві собаки. Ми часто беремо … на прогулянку. Ми також беремо м’яч, і наші собаки люблять грати з …)
 3. My brother works at the hospital. … is a doctor. (Мій брат працює в лікарні. … доктор.)
 4. My favorite subject is History. … is very exciting. (Мій улюблений предмет – історія. … дуже захоплююча.)
 5. Tom is a good lawyer. Do you know …? (Тому – хороший адвокат. Ти знаєш … ?)
 6. Look at her. … is so beautiful! (Поглянь на неї. … така гарна!)
 7. Where is my notebook? I can’t find … . (Де мій ноутбук? Я не можу … знайти.)
 8. We are going to the beach. You can join … (Ми йдемо на пляж. Ти можеш приєднатися до …)
 9. I like Kate’s hair. … is so thick and long. (Мені подобаються Катіна волосся. … такі густі і довгі.)
 10. These are my souvenirs. … bought in England. (Це мої сувеніри. … купив … в Англії.)
Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 42

3. Замініть підкреслені слова особистими займенниками.

Н-р: I saw Bob yesterday, but Bob didn’t see me. – I saw him yesterday, but he didn’t see me. (Я бачила його вчора, але він не бачив мене.)

 1. Jack and I met Samantha. Samantha Jack and gave me a letter for you. Take the letter.
 2. Den and Mike are leaving for New York. I am driving Den and Mike to the airport.
 3. I’m calling Alex. I haven’t seen Alex for ages. And Alex isn’t at school.
 4. Let’s go to the library with Peter and me. Peter and I need some books in Japanese.
 5. Here is our cat Felix. Felix is hungry. I will feed Felix.

 

Відповіді:

1.

 1. it (сир) 11. it (лисиця)
 2. they (зірки) 12. вони (люди)
 3. he (Роберт) 13. вони (поліцейські)
 4. she (бабуся) 14. it (поштове відділення)
 5. it (газета) 15. he (син)
 6. they (зуби) 16. she (дружина)
 7. it (зуб) 17. it (прогноз)
 8. it (бензин) 18. he (король)
 9. she (Джулія) 19. they (тварини)
 10. they (іграшки) 20. it (кінь)

2.

 1. I help her in the shop. And she gives me some money. (Я допомагаю їй в магазині. І вона дає мені трохи грошей.)
 2. We often take them for a walk. We also take a ball and our dogs like to play with it. (Ми часто беремо їх на прогулянку. Ми також беремо м’яч, і наші собаки люблять грати з ним.)
 3. He is a doctor. (Він лікар.)
 4. It is very exciting. (Вона дуже захоплююча.)
 5. Do you know him? (Ти знаєш його?)
 6. She is so beautiful! (Вона така гарна!)
 7. I can’t find it. (Я не можу його знайти.)
 8. You can join us. (Ти можеш приєднатися до нас.)
 9. It is so thick and long. (Вони такі густі і довгі.) (hair – виняток.)
 10. I bought them in England. (Я купив їх в Англії.)
Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 32

3.

 1. We met Samantha. She gave us a letter for you. Take it. (Ми зустріли Саманту. Вона дала нам лист для тебе. Візьми його.)
 2. They are leaving for New York. I am driving them to the airport. (Вони їдуть в Нью-Йорк. Я відвезу їх в аеропорт.)
 3. I’m calling Alex. I haven’t seen him for ages. And he isn’t at school. (Я дзвоню Алексу. Я не бачив його вічність. І він відсутній у школі.)
 4. Let’s go to the library with us. We need some books in Japanese. (Підемо до бібліотеки з нами. Ми шукаємо деякі книги на японському.)
 5. Here is our cat Felix. It is hungry. I will feed it. (Ось наш кіт Фелікс. Він голодний. Я погодую його.)
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: