Вживання Either, Neither і Both: відмінності та правила використання в англійській мові

What’s up, friends! Сьогодні розберемо різницю між «both», «either» і «neither». Думаєте це легко? We don’t think so! Тут вся справа в нюансах, контексті і заперечних реченнях. Тому сьогодні розподілимо все по поличках – дізнаємося значення цих слів, вживання, розглянемо приклади і запропонуємо вам вправа для закріплення матеріалу. Let’s go!

Зміст статті:

Вживання Either, Neither і Both

Зазвичай вони є бінарно пов’язаними один з одним; іншими словами, «both», «either» і «neither» використовуються для зв’язку або з’єднання двох природ (люди, об’єкти, абстракції) ствердно, або негативно.

Проблема в тому, що «both», «either» і «neither», а особливо «both», мають різні функції. Залежно від контексту, їх можна розглядати як квантифікатори (покажчики множини), прикметники, займенники, сполучники або прислівники.

 Вживання Either, Neither і Both: відмінності та правила використання в англійській мові

Використання їх у реченнях насправді досить просте, але перш ніж перейдемо на особистості, давайте запам’ятаємо найважливіше:

 • вони використовуються тільки по відношенню до об’єктах, тільки на парі;
 • «both» і «neither» мають прямо протилежне значення: «обидва» і «ні один», а «either» використовується, коли потрібно зробити вибір на користь одного або іншого;
 • «neither» не вживається у заперечних реченнях. В англійському реченні не може стояти відразу два заперечення (негативний дієслово і займенник «neither»).

 

А тепер детальніше.

 Вживання Either, Neither і Both: відмінності та правила використання в англійській мові

Both

Транскрипція/переклад: [boʊθ] / «обидва», «і цей, і той», «і той, і інший».
Значення: визначник (предетерминатив), займенник. Зазвичай об’єднує двох єдиною правдою. Фраза both «A» і «B» означає «як А, так і В».
Вживання: може бути використано в якості займенники для позначення двох речей (або людей), які вже були згадані.

– Do you want the blue balloon or the red balloon?
– Ви хочете синій або червоний кулька?
– I’ll buy both (the blue one and the red one).
– Я куплю обидва.

 • З іменниками в од. числі (both + noun (singular) + and + noun (singular).

Would you like your sandwich with cheese or chicken? – Both.
Ти б хотів бутерброд з сиром або куркою? – І з тим, і з іншим.
Such situations require both justice and reconciliation.
У таких ситуаціях необхідно і правосуддя, і примирення.
She speaks both English and Arabic.
Вона говорить англійською, і на арабській.
They have both a cat and a dog.
У них є і кіт і собака.
He is both an actor and a director.
Він і актор, і режисер.

 • З іменниками у множині (both + plural noun).

She speaks both languages.
Вона говорить на обох мовах.

 • C прикметниками (both + adjective + and + adjective).

He’s both tall and handsome.
Він одночасно і високий і привабливий.
I’m both happy and confused at the same time!
Я одночасно і радий і збентежений!
I have had a long hard day and i’m both tired and hungry.
У мене довгий важкий день, і я одночасно і втомився і зголоднів.

 • Може вживатися з прийменником «of» (частіше в США), але тільки якщо після нього варто займенник: особисте, присвійний або вказівний:

I’d only been in about two fights in my life, and I lost both of them.
У мене було всього дві бійки за все життя, і обидві я програв.

 • Можна використовуватися «both» або «both of» перед визначниками (my, his, these, the тощо) та іменниками у множині.

Both (of) my friends arrived late to class.
Обидва моїх одного запізнилися на урок.
Both of the wheels wobble too much.
Обидва колеса занадто хитаються.
A prize was given to both of the players.
Приз дістався обом гравцям.

 • Коли використовуємо «both» без «of», то опускаємо артикль «the».

Both parents were nervous.
Обоє батьків нервували.
Both of the parents were nervous.

 • «Both of» з об’єктним займенником (object pronoun).
Читайте також:  Текст і переклад пісні Hurt (Christina Aguilera) | Englishdom

При використанні «both» з об’єктним займенником (me, you, him, her, it, us them), нам потрібен привід «of» перед цим займенником.

Неправильно: «He has invited both us».
Правильно: «He has invited both of us».
Неправильно: «i’ll take them both».
Правильно: «I need to speak to both of you».

 • Дієслово з об’єктним займенником + both (verb + object pronoun + both).

Можна використовувати «both» після об’єктного займенники.

I hope they invite us both (I hope they invite both of us).
Сподіваюся, вони запросять нас обох.
Do you need them both? (Do you need both of them?).
Тобі вони обидва (обидві) потрібні?
The teacher sent them both to the principal’s office.
Вчитель відіслав їх обох в кабінет директора.

 • To be + both.

«Both» йде після «to be» (або допоміжних дієслів, начебто «have», а також після модальних дієслів).

He is both intelligent and agile.
Він і розумний і моторний.
My brother and I are both ready for the trip.
Мій брат і я — ми обоє готові до подорожі.
We were both happy with our results.
Ми обидва були задоволені нашими результатами.

 • Модальне дієслово + both + дієслово (modal verb + both + verb).

My parents can both speak French.
Мої батьки обоє можуть говорити по-французьки.
They should both try harder.
Їм обом треба намагатися краще.
My brothers would both be shocked if they knew the truth.
Обидва моїх брата були б в шоці, якби знали правду.

 • Ми не використовуємо «both» у від’ємних структурах. Замість цього ставимо «neither».

Неправильно: «Both of them are not ready».
Правильно: «Neither of them are ready».

 Вживання Either, Neither і Both: відмінності та правила використання в англійській мові

Either

Транскрипція/переклад: [‘i:ðər] (американський варіант), [‘aɪðər] (британський варіант) / «або той, або інший», «будь з двох».
Значення: є займенником, визначником, союзом або прислівником, і супроводжується позитивною дієсловом в однині. У негативних пропозиціях означає «ні той, ні інший» або «ні один з двох», в стверджувальних — «або той, або інший». Ще в сучасному англійській є значення «і той і інший».
Вживання: в основному використовується в питаннях або заперечних реченнях замість «also» або «too». Використовується як союз для вираження альтернатив та/або вибору між двома (а іноді і більш) речами. Використовується з дієсловом в однині (іноді використовують і в множині, хоча це і граматично невірно).

There are only two options and i’m not interested in either of them.
Є тільки 2 варіанти, і я не зацікавлений ні в одному з них.
Has anyone stayed in either of these places?
Хто-небудь зупинявся в якомусь з цих місць?

 • Eitheror — або той, або інший; або.

Either you or John has to finish the report before 5pm.
Або ти або Джон повинні закінчити цей звіт до 5.
You can have either the red shirt or the blue shirt (but not both)
Ти можеш взяти або червону або синю сорочку (але не обидва).
Either you leave the building now or i’m calling the police.
Ти або покинеш будівля зараз же, або я викличу поліцію.
Either you apologize, or i’ll never speak to you again. — Чи ти вибачаєшся, або я не буду з тобою більше розмовляти.

 • Використовується як визначник перед іменником в однині.

Do you want it ready for Thursday or Friday? – Either day is fine for me.
Тобі потрібно це до четверга або до п’ятниці? Будь-який з цих днів підійде.

 • Можна використовувати «either» перед визначником (my, his, these, the etc.) та іменником у множині.

We’ve been for dating 6 months and I haven’t met either of her parents.
I haven’t read either of these books.
I don’t want either of those apples. Do you have one that is not rotten?

 • При використанні «either» з об’єктним займенником (you, us, them) нам потрібен привід «of» перед цим займенником.

I don’t think he is going to invite either of us.
Я думаю він не запросить нікого з нас.
Which photo do you like more? – I don’t like either of them.
Яка фотографія тобі подобається більше? – Жодна з них мені не подобається.
I think I left my keys and wallet at the office. I don’t want to lose either of them.
По-моєму я забув свої ключі і гаманець в офісі. Я б не хотів втратити ні те ні інше.

 • «Either» може бути використано і окремо. Це означає, що вибір не має значення, конкретна альтернатива не важлива. Іноді воно супроводжується займенником «one».

Would you like coffee or tea? – Either (one).
Тобі каву або чай? – Будь-який варіант підійде.
Would you like your sandwich with cheese or chicken? – Either.
Ви б хотіли бутерброд з сиром або з куркою? – Хоч з чим (хоч з куркою, хоч з сиром).

 • Може бути використане в кінці негативного пропозиції, якщо ви згодні з чимось негативним, сказаним кимось іншим. Це схоже на «too» і «also», які використовуються в стверджувальних реченнях.

I wasn’t thirsty. – I wasn’t either (неправильно: «I wasn’t too»).
Я не хотів пити. – Я теж.
I’ve never been to Portugal. – I haven’t either.
Я ніколи не був у Португалії. – Я теж.
I didn’t go to class yesterday. – I didn’t either.
Я не ходив на заняття вчора. – Я теж.

Перший підсумок: в чому ж різниця між «either» і «both»?

Both — і те й інше одночасно, відразу. Можливі обидва варіанти (можу випити і кава і шоколад відразу).
Either — теж можливі обидва варіанти, але тільки в різний час (він може бути і американцем і канадцем взагалі, але він може бути тільки одним з них насправді в цей момент).

Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 38

 Вживання Either, Neither і Both: відмінності та правила використання в англійській мові

Neither

Транскрипція/переклад: [‘ni:ðər] (American English); [‘naɪðər] (British English) / «ні той, ні інший», «ні один з двох».
Значення: є негативним словом і супроводжується позитивною дієсловом в однині. Є негативною формою «either».
Вживання: зазвичай вживається як визначник перед іменником в однині. Використовується в тих випадках, коли нам не підходить жоден з двох варіантів. Також може вживатися з прийменником «of», якщо після нього варто займенник.

Neither of us felt like sitting around on our ass all night.
Нікому з нас не хотілося сидіти тут на дупі всю ніч.

 • Можна використовувати «neither of» перед визначником (my, his, these, the etc.) та іменником у множині.

Neither of my friends came to class today.
Ніхто з моїх друзів не прийшов на заняття сьогодні.
Neither of their parents understood what the baby was trying to say.
Ніхто з батьків не розумів, що намагається сказати дитина.
Neither of our cars has enough petrol, so we have to take the bus.
Ні в однієї з наших машин немає достатньо бензину, поетом на доведеться сісти на автобус.

 • У негативних пропозиціях часто використовується як частина короткої відповіді, коли хтось говорить щось негативне, і ви з цим згодні.

I have never been to Switzerland.
Я ніколи не був у Швейцарії.
Neither have I (Me neither).
Я теж.
I don’t even want to go there.
Я і їхати туди не хочу.
Neither do I.
Я теж.

Важливо: поширена помилка — подвійного заперечення в англійській немає. (Неправильно: «Neither answer is not correct». Правильно: «Neither
answer is correct». Після «neither» дієслово ставиться без заперечення.

По-російськи ми говоримо «ні одна з відповідей не є вірною». В англійській це буде «ні одна з відповідей є правильним».

Would you like your sandwich with cheese or chicken? – Neither. I’m on a diet.
Ви б хотіли бутерброд з сиром або з куркою? – Ні з тим, ні з іншим. Я на дієті.

 • Якщо вже є заперечення в реченні, використовуємо «either»
  щоб уникнути подвійного заперечення.

I have neither time nor money
I don’t have either time or money.
У мене немає ні часу ні грошей.
I can’t come either.
Я теж не можу прийти.

 • Також можна використовувати окремо.

– Would you like a blue tie or a green tie?
– Який тобі краватку: синій або зелений?
Neither (neither tie)
– Ніякої.

Правило Neither … nor

«Neithernor» використовується в якості союзу. Це протилежність «both… and…». Якщо дієслово слід після цієї фрази, то у нього форма однини (+s).

Neither John nor Fred likes doing the dishes (“Both John and Fred don’t like doing the dishes”).
Ні Джон ні Фред не любить мити посуд.
I need neither the red shirt nor the blue shirt.
Мені не потрібна ні червона, ні синя сорочка.
I neither smoke nor drink.
Я не курю, не п’ю.

Вправа

Відповіді — під відео. But try your best first!

Читайте також:  Універсальний англійська мова: дієслово to be в європейських мовах

1. I don’t support any football team.
Me neither / Me too / Neither did I

2. I didn’t take it.
Neither did I / Neither didn’t I / Neither do I

3. Neither of these _______ Italian.
restaurants is / restaurant is / are restaurants

4. Both of my _______ very kind.
friend is / friends is / are friends

5. You can take _______ a bus or a subway to get there.
neither / either / both

6. Neither of them _______ speak French.
could not / – / could

7. I like _______ hunting _______ scuba diving.
both, or / and, and / both, and

8. They _______ sound great, _______ connected to the record.
neither, both / both, both / both, and

9. Where were your kids yesterday? _______ at school.
Both are / Both were / Neither

10. Would you like beer or whiskey? _______ I’m a non-drinker.
Both / Either / Neither

 

The answers:

1. Me neither; 2. Neither did I; 3. restaurants is; 4. friends are; 5. either; 6. could (-); 7. both, and; 8. both, both / both, and; 9. Both were; 10. Neither.

Висновок

Сподіваємося, все прояснилося з цими парними займенниками. Ну, і звичайно ж, зрозуміти мало, потрібна практика. Напишіть свої приклади в коментарях!

Ми бажаємо вам both захоплених занять and цікавих бесід англійською, а також neither problems nor troubles on your path of learning!

Велика і дружна сім’я EnglishDom

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: