Як правильно читати англійською мовою | Таблиця поєднання англійських літер

Рідна мова волею-неволею впливає не іноземну, яку ми вивчаємо, оскільки для кращого розуміння правил і лінгвістичних тонкощів в англійській ми завжди намагаємось знайті дещо подібне в українській. Проте, ця подібність присутня не завжди. Наприклад, англійська фонетика, як би не чинили опір, ніяк не вийде читати приголосні й голосні так само в українській мові, на шкода. Альо, не годину хандрити, розкладімо все по поличках. C’mon!

Зміст статті:

Спочатку, звернемо увагу на фонетику (phonetics). Від волоського слова «phone», яке означає «звук» або «голос». Фонетика вважається за фундаментальну гілку лінгвістики та наукою, яка вивчає мовні процеси, включаючи утворення звуків мови, їх сприйняття й аналіз як з акустичної, так і з фізіологічної точки зору.

Тісно пов’язана зв’язку з фонетикою ще одна гілка лінгвістики, відома як фонологія (phonology). Вона прагне пояснити, як мовні звуки поводять себе в мові, фокусується на відмінностях між звуками, дякуючи яким проявляється і відмінність у значеннях. Наприклад, у словах «tea» [ti:] and «trip» [trip] фонема (phoneme), найменша звукова одиниця, «t» одна й та ж, однак, в силу різного оточення, вимовляється вона з іншим відтінком.

Ймовірно, ви вже знаєте, що в англійській мові всього 26 букв: 5 голосних (vowels) й 21 приголосних (consonants); але, не дивлячись на те, що англомовний алфавіт менший, ніж український, варіацій читання букв і їх всіляких поєднань набагато більше. Для наочності в таблицях нижче приведені основні правила:

Читайте також: Склади в англійській мові

Зміст
  1. Читання основних комбінацій приголосних в англійській мові
  2. Читання додаткових комбінацій приголосних в англійській мові
  3. Англійські приголосні, у яких два типи читання
  4. Англійські приголосні, у яких один тип читання
  5. Читання комбінацій голосних під наголосом в англійській мові
  6. Читання комбінацій приголосних і голосних в англійській мові
  7. Читання флексії –s/–es у дієслів і іменників
  8. Читання флексії –ed у дієслів:
  9. Заключення
Читайте також:  Відносні займенники в англійській мові: who, whom, whose, which, that

Читання основних комбінацій приголосних в англійській мові

КомбінаціяТранскрипціяПозиціяПриклад
NG[ŋ]кінцева позиціяsacking
[ ‘s & aelig; kɪŋ]
SH[ʃ]не має значенняshrine
[ʃraɪn]
NK[ŋk]не має значенняwrinkle
[ ‘rɪŋkl]
CH[tʃ]не має значенняachieve
[ə’tʃi: v]
WR[r]початкова позиція
передує гласною
wraith
[reɪ & theta;]
TCH[tʃ]слід за короткою голосноюwatch
[wɔtʃ]
QU[kw]передує гласноюdesquamate
[ ‘deskwəmeɪt]
CK[k]слід за короткою голосноюslack
[sl & aelig; k]
WH[h]передує гласною & laquo; o & raquo;whodunit
[, hu: ‘dʌnɪt]
WH[w]початкова позиція передує
гласною за винятком & laquo; o & raquo;
whack
[w & aelig; k]
TH[& eth;]початкова позиція службової
частини мови, займенника і
позиція між голосними
the
[& eth; i:]
TH[& theta;]початкова позиція самостійної
частини мови і кінцева
позиція слова
thane
[& theta; eɪn]

Про частини мови в англійській мові

Nota bene: звуки [ð] і [θ] словосполучення «th» і звук [ŋ] в «ng» рахуються найбільше проблемними аспектами вимови в україномовних, які вивчають англійську мову. Тому, для гарної та правильної вимови пропонуємо ознайомитися з відеоуроками нижче:

Вас також може зацікавити: Як ставити наголос в англійських словах і реченнях

Тут можна послухати правильну вимову слів зі звуком [θ] (наприклад, «think»), а тут — слів, які закінчуються на звук [ŋ] (наприклад, «thing»).

Читання додаткових комбінацій приголосних в англійській мові

КомбінаціяТранскрипціяПриклад

CC

[k]

account [ə’kaunt]

CC

[ks]

eccentric [ɪk’sentrɪk]

SCH

[sh]

schnauzer [‘shnouzər]

SCH

[sk]

scheme [ski:m]

BT

[t]

subtle [‘sʌtl]

PH

[f]

phenomenon [fɪ’nɔmɪnən]

PT

[t]

pterodactyl [,terə’dæktɪl]

PN

[n]

pneumonia [nju:’məunɪə]

KN

[n]

knife [naɪf]

GN

[n]

foreign [‘fɔrɪn]

LM

[m]

salmon [‘sæmən]

MB

[m]

bomb [bɔm]

PS

[s]

psychologist [saɪ’kɔlədʒdʒdʒɪst]

RH

[r]

rheumatism [‘uk:mətɪz(ə)m]

 

Англійські приголосні, у яких два типи читання

ПриголоснаТранскрипціяПозиціяПриклад

G

[g]

передує любій

приголосній,

голосним «a» / «o» /

«u»,

кінцева позиція

guana

[‘gwɑ:nə]

G

[dʒ]

передує голосним

«e» / «i» / «y»

gender

[‘dʒendə]

C

[k]

передує любій

приголосній,

голосним «a» / «o» /

«u»,

кінцева позиція

 

coal

[kəul]

C

[s]

передує голосним

«e» / «i» / «y»/td>

cyanide

[‘saɪənaɪd]

X

[gz]

передує голосній

під наголосом

executive

[ɪg’zekjutɪv]

X

[ks]

передує приголосній,

кінцева позиція

excited

[ɪk’saɪtɪd]

S

[z]

кінцева позиція

слід після голосної і

дзвінкої приголосної,

поміж голосних

realism

[‘rɪəlɪz(ə)m]

S

[s]

початкова позиція,

передує глухій

приголосній,

кінцева позиція

слідує після

глухої приголосної

systemic

[sɪ’stemɪk]

Англійські приголосні, у яких один тип читання

ПриголоснаТранскрипціяПриклад

B

[b]

absent [‘æbs(ə)nt]

D

[d]

lady [‘leɪdɪ]

F

[f]

foam [fəum]

J

[dʒ]

jab [dʒæb]

K

[k]

keeker [‘ki:kə]

L

[l]

leader [‘li:də]

M

[m]

moaner [‘məunə]

P

[p]

pachinko [pə’tʃɪŋkəu]

R

[r]

reddish [‘redɪʃ]

T

[t]

telephone [‘telɪfəun]

V

[v]

viewer [‘vju:ə]

Читання комбінацій голосних під наголосом в англійській мові

ПриголоснаТранскрипціяПриклад

AI

[ei]

waive [weɪv]

OO

[u:]

goose [gu:s]

AY

[ei]

fay [feɪ]

OU

[au]

spouse [spauz]

EA

[i:]

beam [bi:m]

OW

[au]

chowder [‘tʃaudə]

EW

[ju:]

pew [pju:]

EE

[i:]

street [stri:t]

OY

[oi]

decoy [‘di:kɔɪ]

OI

[oi]

радуйся [rɪ’dʒɔɪs]

AI + R

[ɛə]

stair [stɛə]

OO + K

[u]

crook [kruk]

OU + R

[auə]

sour [‘sauə]

OO + R

[ɔ:]

indoor [,ɪn’dɔ:]

EE + R

[iə]

queer [kwɪə]

Читання комбінацій приголосних і голосних в англійській мові

 

ПриголоснаТранскрипціяПозиціяПриклад

WOR

[wɜ:]

передує приголосній під

наголосом

bywork

[‘baɪwɜ:k]

AL

[ɔ:l]

передує

приголосній за виключенням

«k» під

наголосом

football

[‘futbɔ:l]]

AL

[ɔ:]

передує приголосній «k»

під наголосом

calk

[kɔ:k]

ВИСОКУ

[ai]

не має

значення

knight

[naɪt]

WA

[wɔ:]

передує

приголосній «r»

swarm

[swɔ:m]

WA

[wɔ]

передує

приголосній у

кінцевій позиції

за виключенням

«r» або

комбінацією

приголосних

want

[wɔnt]

Читання флексії –s/–es у дієслів і іменників

ПриголоснаТранскрипціяПозиціяПриклад

–S / –ES

[s]

слідує після

глухого

приголосного звуку

myths

[miθs]

–S / –ES

[z]

слідує після

дзвінкого

звуку приголосного,

голосного звуку

ribs

[ribz]

–S / –ES

[iz]

слідує після «s» / «z» /

«x» / «ch» / «ge» /

«sh» / «tch» / «dge»

coaches

[kəutʃiz]

Читання флексії –ed у дієслів:

ПриголоснаТранскрипціяПозиціяПриклад

–ED

[t]

слідує після

глухого

приголосного звуку

washed

[wɔʃt]

–ED

[d]

слідує після

дзвінкого

звуку приголосного,

голосного звуку

occurred

[ə’kɜ:d]

–ED

[id]

слідує після «t» / «d»

folded

[fəuldɪd]

Заключення

Надіємося, що ця стаття була для вас пізнавальною і корисною, і, не дивлячись на розмаїття правил і нюансів в англійській мові, відтепер ви зможете легко і просто читати англійські букви.

І щоби цей процес йшов скоріше і ефективніше, не забувайте тренувати вимову скоромовками, одну з них ви можете потренувати з відео вище.

По-перше, tongue twisters тренують і приводить у тонус м м’язи, які беруть участь у мові. По-друге, дякуючи їм ві зрозумієте які саме звуки викликають труднощі. І в кінці, скоромовка — відмінна розминка.

 

Speak English correct and stay focused wink Як правильно читати англійською мовою | Таблиця поєднання англійських літер

Велика та дружня сім’я EnglishDom

script>//

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: