Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

Hey! Сьогоднішня стаття присвячена англійською займенникам. Ох вже ця плутанина: «my» і «mine», «something» і «anything», «few» і «little». Сьогодні ми нарешті розберемося у всіх групах займенників в англійській мові, їх відмінності та тонкощі вживання. Let’s go!

Зміст статті:

 • Структура займенників
 • Види займенників
 • Як вибрати між I і me
 • Висновок
 • Займенник в англійській мові (pronoun) — частина мови, яка позначає, але не називає прямо предмети, людей, їх властивості і відносини. Таким чином, займенники лише адресують нас до вже раніше згаданого предмету або особі.

  Mary asked John a question. He answered her. – Мері задала Джону питання. Він (Джон) відповів їй (Мері).

  Вживання займенників в англійській мові

  У реченні займенник може бути в ролі підмета (I, you, he, she, it, we, they), в ролі додатка (me, you, whom, her, him, it, us, them) або виступати визначенням (my, his, her, your, our, their, its).

  We met John at the station. – Ми зустріли Джона на вокзалі.
  John asked me to cook dinner. – Джон попросив мене приготувати вечерю.
  Her brother came yesterday. – Її брат приїхав учора.

   Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

  Структура займенників

  За будовою англійські займенники бувають:

  • Прості (складаються з одного складу: I, all, some, that, this, we, she, they)
  • Складові (з декількох морфем: herself, nothing, himself)
  • Складніші (поєднання двох чи декількох слів: one another, each other).

   

  Види займенників у англійській мові

  Займенники виконують багато функцій у реченні і мають свою класифікацію. Розглянемо їх по групах.

  • Особисті займенники

  Позначають особи або предмети з точки зору їх ставлення до мовця.

  Наприклад, «I» — говорить, що «ми» — говорить й інша особа, «they» — хто-небудь, крім мовця.

  Особові займенники змінюються за особами, числа, роду і загибелі (називний та об’єктний).

   

  Таблиця: Відмінювання займенників у англійській мові таблиця

  Число

  Особа

  Відмінок

  Називний

  Об’єктний

  Єдине

  1-е

  I [ai] – я

  me [mi:] – мене

  2-е

  you [ju:] – ти

  you [ju:] – тебе

  3-е

  he [hi:] – він

  she [ʃi:] – вона

  it [it] – воно

  him [him] – його

  her [hər] – її

  it [it] – його

  Множинне

  1-е

  we [wі:] – ми

  us [ʌs] – нас

  2-е

  you [ju:] – ви

  you [ju:] – вас

  3-е

  they [ðei] – вони

  them [ðem] – їх

  Пройдіть тему в онлайн тренажері:

  • Топ 100 слів рівня Pre-Intermediate
  • Топ 100 слів рівня upper-intermediate
  • Топ 100 слів рівня Intermediate
  • Топ 100 фразовых дієслів
  • Топ 100 слів рівня Elementary

  Особисті займенники в називному відмінку, в реченні зазвичай грають роль підмета, а в об’єктному доповнення.

  He is John. – Він Джон («He» — називний).
  Mary bought a present for him. – Мері купила подарунок для нього (him — об’єктний).

  Об’єктний відмінок ще використовується, коли крім особистого займенника в реченні більше нічого немає:

  – Who was that? Who called? – Хто це був? Хто дзвонив?
  Me. – Я.

   Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

  • Присвійні займенники

  Присвійні займенники (мій, твій) в англійській бувають двох видів, виходячи з їх функцій: прикметники та іменники.

   

  Таблиця: Присвійні займенники

  Прикметники

  Іменники

  my [mai] – мій

  mine [main] – мій

  your [jʊr] – твій

  yours [jʊrz] – твій

  his [hiz] – його

  his [hiz] – його

  her [hər] – її

  hers [hərz] – її

  its [its] – його

  its [its] – його

  your [jʊr] – ваш

  yours [jʊrz] – ваш

  our [ɑ:r] – наш

  ours [ɑ:rz] – наш

  their [ðer] – їх

  theirs [ðerz] – їх

  Обидві ці форми відповідають на питання «чий?», однак перша (my) вимагає після себе іменник, а друга (mine) не потребує, так як вже передбачає його собою.

  This is my computer. – Це мій комп’ютер.
  This is yours. – Це твій (yours = твій комп’ютер).

   Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

  • Зворотні займенники

  Англійські зворотні займенники в російській мові відповідають словами «сам(а)», «себе».

   

  Таблиця: Зворотні займенники

  Займенник

  Транскрипція

  Приклад

  myself

  [mai’self]

  I saw myself in the mirror.

  (Я побачив себе у дзеркалі)

  yourself

  [jɔ:’rself]

  Why do you blame yourself?

  (Чому ти звинувачуєш себе?)

  himself

  [him’self]

  Anna sent herself a copy.

  (Ганна відправила собі копію)

  herself

  [hər’self]

  Ivan sent himself a copy.

  (Іван відправив собі копію)

  itself

  [це self]

  My cat hurt itself.

  (Мій кіт поранився)

  yourselves

  [jɔ:rselvz]

  We blame ourselves.

  (Ми звинувачуємо себе)

  ourselves

  [a:’rselvz]

  Could you help yourselves?

  (Не могли б ви допомогти собі (самі)?)

  themselves

  [ðəm’selvz]

  They cannot look after themselves.

  (Вони не можуть подбати про себе (самі))

  Друга частина цих слів може вам нагадати слово селфи (selfie), яке утворилося від «self» (сам). А перша частина повторює займенники вже згаданих груп.

  • Взаємні займенники

  Взаємних займенників в англійській мові лише два:

  • each other [i:tʃ ‘ʌðər] – один одного;
  • one another [wʌn ə’nʌðər] – один іншого.

  За всіма правилами, «each other» використовуємо тільки коли є 2 особи, а «one another» — більш ніж дві особи.

  We think of each other as of an interesting opponent. – Ми ставимося один до одного як до цікавого супернику.
  There were many people and they looked at one another. – Там було багато людей і вони дивилися один на одного.

  Відповідний привід, на відміну від російської мови, ставиться перед словами «each» і «one»:

  We live too far from each other. – Ми живемо занадто далеко один від одного.
  They are such good friends they will do anything for each other. – Вони такі гарні друзі, що зроблять для один одного що завгодно.

   Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

  • Вказівні займенники

  Вказівні займенники вказують на особу, предмет, явища, їх ознаки, часом, не називаючи їх.

   

  Таблиця: Вказівні займенники
   

  Займенник

  Переклад

  Транскрипція

  Приклад

  од. ч.

  this

  це / цей

  [ðis]

  This car is red. – Ця машина червона.

  мн.ч.

  these

  ці

  [ði:z]

  These shoes are cheap. – Ці туфлі дешеві.

  од. ч.

  that

  то той

  [ðæt]

  That man in my brother. – Той чоловік – мій брат.

  мн.ч.

  those

  ті

  [ðəʊz]

  Those people are my friends. – Ті люди – мої друзі.

  тільки од. ч.

  such

  такий

  [sʌtʃ]

  I bought such a nice gift. – Я купила такий гарний подарунок.

  тільки од. ч.

  (the) same

  той же

  [seim]

  His T-shirt was the same I wore. – Його футболка була

   

  • Питальні займенники

  Питальні займенники використовуються для освіти питань.

   

  Таблиця: Питальні займенники

  Займенник

  Переклад

  Транскрипція

  Приклад

  what

  що /який

  [wɒt]

  What is it? – Що це?

  who

  хто / кого

  [hu:]

  Who called? – Хто дзвонив?

  which

  який / який

  [witʃ]

  Which dress did you buy? –

  Яке плаття ти купила?

  whom

  кого / кому

  [hu:m]

  Whom is this story about? – Про кого ця історія?

  whose

  чий

  [hu:z]

  Whose car is it? – Чия це машина?

  how

  як

  [haʊ]

  How are you? – Як справи?

  why

  чому

  [wai]

  Why are you so sad? – Чому ти такий сумний?

  when

  коли

  [wen]

  When will you arrive? – Коли ти прибудеш?

  where

  де / куди

  [wer]

  Where did you go? – Куди ти ходив?

   

  • Невизначені займенники

  Самою великою групою займенників вважаються невизначені. В основному вони утворюються поєднанням займенників, які самостійно також виконують функції цієї групи.

  До невизначеним займенникам в англійській мові належать: «some» (somebody, someone, something), «any» (anybody, anyone, anything), «no» (nobody, no one, none, nothing), «many», «much», «few» і «little».

  «Some» і «any» позначають певну кількість і вживаються перед іменниками (у множині або неисчисляемыми). «Some» і його похідні вживаються у стверджувальних реченнях, а «any» і його похідні — в питальних і негативних.

  Do we have any bread? – У нас є хліб?
  Yes, I have some. – Так, у мене є трохи.

  «No» теж є невизначеним займенником. Щоб уникнути подвійного заперечення, дієслово разом з ним вживається в стверджувальній формі.

  I have no brothers. – У мене немає (ніяких) братів.

  Розглянемо таблицю похідних займенників.

   

  Таблиця: Похідні займенники

  +body

  +one

  +thing

  Вживається

  some

  somebody – хто, хто-небудь

  someone – хтось, хто-небудь

  something – щось, що-небудь

  У стверджувальних реченнях.

  В питальних реченнях, що виражають прохання або пропозицію.

  any

  anybody – хто-небудь, всякий, будь, ніхто (в отриц.)

  хто – хто-небудь, всякий, будь, ніхто (в отриц.)

  anything – що-небудь, все, ніщо (в отриц.)

  У питальних пропозиціях.

  У стверджувальних реченнях.

  У заперечних реченнях (при негативній формі дієслова).

  no

  nobody – ніхто

  no one – ніхто

  nothing – ніщо, нічого

  У заперечних реченнях (при ствердній формі дієслова).

   

  Слід зауважити, якщо займенники «somebody», «anyone», «anything», «nobody», «no one», «someone», «something», «anybody», «nothing», «everybody», «everything» вживаються у функції підмета, то дієслово буде вживатися у формі однини (is, was, закінчення «-s»).

  Everybody was there in time. – Всі були там вчасно.

  Невизначені займенники somebody, someone, anybody, nobody можуть мати закінчення присвійного відмінка іменників.

  I found somebody’s wallet. – Я знайшов чийсь гаманець.

   

  Many (багато), few (мало), a few (кілька) вживаються перед обчислюваними іменниками і відповідають на питання «скільки?».

  He has many friends. – У нього є багато друзів.
  She has few friends. – У неї мало друзів.
  We rested a few minutes. – Ми відпочили кілька хвилин.

  Much (багато), little (мало), a little (трохи) вживаються перед неисчислемыми іменниками або з дієсловами і відповідають на питання «скільки?».

  You work too much. – Ти працюєш занадто багато.
  Yes, I know, but I have very little time. – Так, я знаю, але у мене дуже мало часу.
  I have a little time for this. – У мене для цього є трохи часу.

   Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

  Як вибрати між I і me

  «I» використовується коли є підметом і керує дією.

  I will make a cake today. – Я сьогодні испеку торт.

  Ми також використовуємо «I» коли виконуємо дію з кимось ще.

  Mary and I went to the shop. – Мері і я пішли за покупками.

  «Me» використовується в непрямих відмінках: мене, мене, мною (коли щось виконується для нас, або дається нам):

  Would you do this for me? – Не міг би ти зробити це для мене?
  She Will reply to me? – Вона відповість мені?

   Займенники в англійській мові: види, таблиця з перекладом

  Висновок

  Тепер ви повинні відчувати себе впевненіше з англійськими займенниками. Щоб перевірити свої знання, можна спробувати наш Онлайн-тренажер. Good luck!

  Велика і дружна сім’я EnglishDom

  Читайте також:  Домашнє навчання англійської мови
  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: