Заперечення в англійській мові. No, not, none, never та інші (правила і вправи).

У цьому уроці поговоримо про заперечення в англійській мові. Заперечення в англійській мові виражається за допомогою негативних частинок і займенників. До них відносяться:

 1. no – немає
 2. not – не
 3. never – ніколи
 4. nothing – ніщо
 5. nobody – ніхто
 6. none – ніхто з групи
 7. neither – ні один (з двох)
 8. neither … nor – ні той, ні інший
 9. nowhere — ніде.

Щоб зрозуміти яку негативну частку використовувати, треба знати правила, про які ми поговоримо в цьому уроці.

Заперечення в англійській мові No, Not, None, Never. Правила

Правило 1. Негативні частинки (список вище — його треба вивчити!) ніколи НЕ можуть зустрічатися в одному реченні, оскільки в англійській мові в реченні буває тільки одне заперечення.

ПОРІВНЯЙТЕ

 1. Я ніколи не говорив йому нічого. (у російському реченні – 3 заперечення)
 2. I never told him anything. (в англійському реченні — 1 заперечення)
 3. У будинку нікого немає (2 заперечення).
 4. There is nobody in the house. (1 заперечення)

* * *

Правило 2. Заперечення no = not +a … / not any…

ПОРІВНЯЙТЕ

* * *

Правило 3. Перед іменником в ролі підмета, зазвичай вживається займенник no, а не not a (not any), яке перекладається на російську мову жоден, ніякий.

ПРИКЛАДИ

 1. No pupil has left the class yet. — Жоден учень не вийшов з класу.
 2. No information was received from him. — Від нього не надійшло ніяких відомостей.

* * *

Правило 4. Займенники nobody, no-one, nothing і прислівник nowhere вживаються завжди в ролі підмета.

ПРИКЛАДИ

 1. Nobody knew about it. — Ніхто не знав про це.
 2. Nothing special happened yesterday. — Нічого особливого не сталося вчора.
 3. Where did you go? – Nowhere. (Де ти був? — Ніде.)
Читайте також:  Чому ви зобов'язані пограти в Red Dead Redemption 2

* * *

Правило 5. Займенник NO використовується в конструкції: There is no… There are no

ПРИКЛАД

There is no child in the room. (частка no і артикль взаємозамінні.

* * *

Правило 6. Негативне займенник NONE використовується в негативній конструкції, коли саме іменник (як обчислену, так і незліченну) не згадується.

ПРИКЛАДИ

* * *

Правило 7. Запам’ятайте: none of – ніхто з групи; neither of – ніхто з двох, nobody of — НЕПРАВИЛЬНО

ПРИКЛАДИ

Після none of + істот. у мн.ч. можна використовувати дієслово як у мн. так і од. числі.

* * *

Правило 8. Після nobody, no-one можна використовувати they, them, their.

ПРИКЛАДИ

No, Not, None, Nobody, Nothing та інші негативні частинки. Вправи

Вправа 1. Виберіть правильну форму заперечення no або not для пропозицій.

 1. We have ______ sugar.
 2. She is _____ fond of her work.
 3. My sister is _____ a dancer.
 4. The cat has _____ kittens.
 5. I have _____ much milk in my coffee.

* * *

Вправа 2. Виберіть правильний варіант.

 1. She didn’t say (nobody, anybody) about him.
 2. The clown looked funny, but (nobody, anybody) laughed at him.
 3. The sisters have (no, none) friends.
 4. I looked out of the door and saw (anybody, nobody).
 5. She has never done (nothing, anything) stupid.
 6. My job is very easy. (Nobody, anybody) could do it.
 7. I don’t know (anything, nothing) about Mexico.
 8. He is going to (anywhere, nowhere).
 9. She is (no, nothing) special.
 10. There is (no, not) a coin in my purse.

* * *

Вправа 3. Дайте відповідь на питання негативно в короткій формі.

ЗРАЗОК What did you do? – Нічого. (Нічого.)

 1. Who did you talk to a minute ago?
 2. What did you say?
 3. Where he is going?
 4. How many mistakes have you made?
 5. How much did you pay?
 6. How much luggage have you got?
Читайте також:  Коли використовується That, Which, Who (Whom і Whose): правило вживання відносних займенників

* * *

Вправа 4. Дайте відповідь на питання негативно в повній формі (будь-який варіант).

ЗРАЗОК What did you do? – I did nothing. / I didn’t do anything. (Я нічого не робив.)

 1. Who did you talk to a minute ago?
 2. What did you say?
 3. Where he is going?
 4. How many mistakes have you made?
 5. How much did you pay?
 6. How much luggage have you got?

Ще читайте на цю тему:

ВІДПОВІДІ

Відповіді доступні тільки для користувачів, що зробили допомогу сайту.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: