Заперечення в англійській мові

Заперечення в англійській мові може бути виражено кількома способами. Найчастіше щоб щось заперечувати, після дієслова ставиться частка not.

He is not as strong as I. (Він не такий сильний, як я)

We are not so simple. (Ми не такі простаки)

Якщо to be основний дієслово, то частинка not йде відразу після нього

Зазвичай to be + not скорочують: is + not = isn’t, are + not = aren’t. У форми to beam, скорочення немає.

My friend isn’t strange. (Мій друг не дивний)

These people aren’t so simple. (Ці люди не такі простаки)

I’m not so strong. (Я не такий сильний)

Зараз популярно в розмовній мові вживати поєднання ain’t, яке спочатку було скороченням від am not. Однак зараз цей вид заперечення в англійській мові вживається до будь-якій особі.

You ain’t my friend. (Ти не мій друг)

I ain’t pretty. (Я не симпатична)

Ain’t також в розмовній мові може бути скороченням від has not/have not.

I ain’t out my homework yet. (Я ще не зробив домашню роботу)

He ain’t done it. (Він цього не робив)

Якщо to be не основний дієслово, то при запереченні у реченні частка not додається до допоміжного дієслова.

I don’t fly often. (Я не літаю часто)

His granny doesn’t boil eggs. (Його бабуся не варить яйця)

Скорочення частки not + допоміжний дієслово:

Do/Does + not = don’t/doesn’t, Has/Have + not = hasn’t/haven’t, Will/Shall + not = won’t/Shan’t.

He hasn’t done his job yet.

They haven’t slept for a week.

People won’t be happy.

Якщо дієслово to have вживається у значенні «мати», то після нього ставиться не nota no.

I have no time for you. (У мене немає на тебе часу)

She has no property. (У неї немає власності)

Конструкція there is/there are також заперечується з допомогою частинки no.

There are no flowers on the table. (На столі немає квітів)

There’s no time for us. (Для нас не залишилося часу)

При запереченні модальних дієслів в англійській мові додається скорочення – t, але не завжди.

I shouldn’t have told you that story. (Я не повинен був розповідати тобі ту історію)

She couldn’t be more polite. (Вона не могла бути ввічливішими)

Модальні дієслова may і might не використовують скорочення ‘t.

He may not come in. (Йому не можна входити)

This trouble might’ve not happened. (Ця неприємність могла б і не трапитися).

Модальні дієслова need і can при запереченні можуть приймати дві форми needn’t/don’t need to, can’t/cannot.

You needn’t take this pen. (Тобі не треба було брати цю ручку).

I can’t take it. (Я не можу це прийняти.

Заперечення в англійській у реченні може бути тільки одне.

Nobody ever told me the truth. (Мені ніхто ніколи не казав правду).

Способи вираження заперечення

Крім частки not, заперечення в англійській мові може виражатися й іншими словами.

  • Негативні займенники nobody, noone, none, nothing, neither, nowhere;

Noone told me the truth. (Мені ніхто не сказав правду).

There’s nothing can be done. (Нічого не можна вдіяти).

  • No – негативне займенник, зазвичай ставиться перед іменником.

No man can finish this work. (Жодна людина не може закінчити цю роботу).

I want no more fish. (Я більше не хочу риби).

  • Сполучник neither…nor

Neither I nor you know what’s happening. (Ні я, ні ти не знаємо, що відбувається).

I believe neither my friends nor my foes. (Я не вірю ні друзів, ні ворогів).

  • За допомогою прислівників never, hardly, scarcely, seldom, rarely, barely.

I never do what I don’t like. (Я ніколи не роблю те, що мені не подобається).

The story was hardly believable. (В історію навряд чи можна було повірити).

  • За допомогою прийменника without.

Without saying a word she left us. (Не кажучи ні слова, вона нас покинула).

З допомогою негативних префіксів in-, un-.

We are incapable of flying high. (Ми не може літати високо).

They are unable to understand my feelings. (Вони не здатні зрозуміти мої почуття).

Вживання питальних пропозиціях

У питальних пропозиціях частка not ставиться на початку речення і приєднується до допоміжного дієслова.

Don’t you see me? (Ти що, не бачиш мене?).

Don’t this people understand the seriousness of the situation? (Ці люди не розуміють всю серйозність становища?).

У наказовому способі негативна форма завжди утворюється за допомогою допоміжного дієслова do і частки not.

Don’t speak so loud! (Не говори так голосно!).

Don’t be rude! (Не будь грубим!).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: