Заперечні речення в англійській мові: two negatives make an affirmative

Всім відомо, що пропозиції бувають стверджувальними, питальними і негативними. Заперечення утворюється шляхом додавання до допоміжного дієслова частинки “not”.

Це класичний спосіб, який допомагає стверджувати, що факт є неправдивою. Варто звернути увагу на порядок слів у заперечному реченні, адже він змінюється, проте залишається таким в будь-яких часів.

Отже, для утворення заперечень необхідно:

Підмет + допоміжний дієслово + not + основний дієслово

Важливо пам’ятати, що в англійській мові існує «моно» заперечення, тобто негативний елемент всього лише один. Не слід порівнювати російські та англійські пропозиції, т. к. переводити їх слід інакше. І якщо в рідній мові можна поставити скільки завгодно заперечень, то в англійській такий номер не пройде, принаймні, грамотної мови.

Як зробити пропозицію негативним без “NOT”

Є маса способів не використовувати допоміжний дієслово і частинку “not” і в результаті все-таки отримати негативне пропозицію.

  • Негативні займенники = no – ніякої, ніяка; nobody – ніхто; nothing – нічого, ніщо; none – ніхто, ні один з; no one – ніхто (відноситься тільки до людей); neither – ні той, ні інший, ніхто з двох.

No obstacles could stop him. – Ніякі перешкоди не могли зупинити його.

He had no objections. – У нього не було ніяких заперечень.

Цю пропозицію можна переказати інакше, використовуючи класичну схему:

He didn’t have any objections. – У нього не було ніяких заперечень. (Проте в цьому випадку пам’ятайте, що подвійного заперечення в англійській мові не існує).

Таким же чином можна перевести ще одне речення:

I don’t have any idea (I have no idea). – Я поняття не маю.

  • Прислівники = never – ніколи; nowhere – ніде, нікуди; hardly – ледь, насилу; seldom – майже не, рідко.
Читайте також:
Вправи "Невизначений артикль" (з відповідями)

He has never seen such a lovely city. – Він ніколи не бачив такої гарне місто.

The new bag was nowhere to be bought. – Нову сумку було ніде купити.

I can hardly believe it! – В це неможливо повірити!

  • Привід without

She opened the door without saying anything. – Вона відчинила двері, не кажучи нічого.

He stood aside without moving. – Він залишився осторонь, не рухаючись.

Without saying a word he walked down the stairs. – Не кажучи ні слова, він спустився по сходах.

  • Негативні приставки = in, un

He was unable to tell us anything about an accident. – Він був нездатний що-небудь сказати нам про аварію.

This boy was incapable of telling a lie. – Цей хлопчик був здатний на брехню.

  • Сполучник neither…nor

The weather is neither cold nor hot. – Погода не холодна і не спекотна.

She neither called nor wrote. – Вона не дзвонила і не писала.

They tried neither the pancakes nor the sandwiches. – Вони не спробував ні млинці, ні сендвічі.

Neither the teachers nor the students knew such rule. – Ні вчителі, ні студенти не знали такого правила (зверніть увагу, що в російській мові вживається подвійне заперечення).

Тепер Ви знаєте, як будуються заперечні речення в англійській мові. Можна не тільки використовувати стандартну схему “NOT + допоміжний дієслово”, але й урізноманітнити англійська різними конструкціями, що мають негативне значення.

otricatelnye predlozheniya v anglijjskom yazyke: two negatives make an affirmative3 Заперечні речення в англійській мові: two negatives make an affirmative

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн