100 слів англійською, які повинен знати випускник

100 slov na anglijjskom, kotorye dolzhen znat vypusknik25 100 слів англійською, які повинен знати випускник
pyramidal — пірамідальний
abrogate — оголошувати недійсним, скасовувати, анулювати
abstemious — помірний, помірний (в їжі, пиття)
acumen – проникливість, кмітливість
antebellum — довоєнний, що стався перед війною
auspicious — сприятливий
belie — давати хибне уявлення, спотворювати
bellicose — войовничий, войовничий; агресивний, ворожий
bowdlerize — викидати з книги все небажане
chicanery — крутійство; сутяжництво; бюрократичні зачіпки; ухилення
chromosome хромосома
churlish — грубий, нечемний; непривітний
circumlocution — багатомовність
circumnavigate — плавати навколо
deciduous — скида
deleterious — шкідливий, шкідливий, небезпечний (to)
невпевнені – невпевнений в собі, сором’язливий, боязкий
enervate — слабкий (фізично)
enfranchise — надавати виборчі права; надавати виборчі права
equinox — рівнодення
euro — євро (єдина європейська валюта;1 євро = 100 євроцентів)
evanescent — зникаючий, що випаровується, танучий
expurgate — викреслювати, виключати небажані місця (в книзі)
facetious — жартівливий; комічний; кумедний, веселий; цікавий, смішний, гумористичний
fatuous — безглуздий, дурний, дурний (про людину, його вчинках)
feckless – слабкий, безпорадний; даремний, марний, тщетный
fiduciary – зберігач; куратор; опікун, піклувальник
filibuster — пірат, флібустьєр
gamete — гамета, статева клітина
gauche — незграбний, незграбний, нескладний
gerrymander — передвиборчі махінації (особливо перекроювання виборчих округів для отримання переваги на виборах)
hegemony — гегемонія, панування
haemoglobin — гемоглобін
homogeneous — однорідний; гомогенний
hubris — пиха; зарозумілість, пиха
hypotenuse – гіпотенуза
impeach – висувати обвинувачення; звинувачувати, засуджувати
incognito – інкогніто
irony — іронія
jejune — убогий, худий
kowtow — земний уклін (вираз глибокої поваги)
lexicon — лексика, лексикон, словник
балакучим — балакучий, балакливий
lugubrious — скорботний, сумний, похмурий;
metamorphosis — метаморфоз(а), перетворення, перетворення
mitosis — мітоз, кариокинез
moiety — половина; частка, частина, компонент
oligarchy – олігархія (режим, при якому влада належить вузькій групі осіб)
omnipotent — всемогутній, всесильний
orthography — орфографія правопис
oxidize — окислювати; оксидировать
parabola – парабола
paradigm — зразок, приклад; примірник
параметр — параметр, коефіцієнт, характеристика;
pecuniary — грошовий, фінансовий, монетарний
photosynthesis — фотосинтез
plagiarize — займатися плагіатом, списувати
plasma — геліотроп, зелений халцедон (виробний камінь)
polymer – полімер
precipitous — крутий; обривистий; стрімкий
quasar — квазар
quotidian — щоденний, щоденний
recapitulate – перераховувати, повторювати
reciprocal — взаємний, обопільний
reparation — відшкодування; спокута
respiration — дихання
sanguine — сангвінічний (про темперамент)
soliloquy — монолог (частина драматичного твору)
subjugate — підкоряти, підкорювати, поневолювати
suffragist — прихильник надання виборчого права (особливо для жінок)
supercilious — зарозумілий, гордовитий, зневажливий
tautology — повторення, тавтологія
taxonomy — систематика, таксономія
tempestuous — буйний, бурхливий; гарячий
thermodynamics – термодинаміка
totalitarian — тоталітарний
unctuous – маслянистий
usurp — узурпувати незаконно захоплювати
vacuous — порожній, незаповнений
vehement – сильний; несамовитий; пристрасний
vortex — вир; вихор; воронка
winnow — віяти (зерно)
wrought — вичинене
abjure — відмовлятися, зрікатися
epiphany – явище божественного, надприродного істоти 3) прозріння
kinetic — кінетичний
laissez faire «Не втручайтеся»
nanotechnology — нанотехнологія
nihilism — нігілізм
nomenclature — номенклатура-перелік, список
nonsectarian — об’єднує всі релігії
notarize запевнити, свідчити, посвідчити нотаріально
obsequious — слизовий, раболіпний
tectonic — архітектурний
xenophobia — ксенофобія, ненависть до чужинців і всього іноземного
yeoman — йомен (селяни в Англії 14-18 ст., вели, як правило, самостійне господарство)
ziggurat — зігурат
interpolate — вставляти, робити інтерполяції (у тексті рукопису)
infrastructure — інфраструктура

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: