Англійська лексика по темі “Довкілля — екологія”

 Англійська лексика по темі Довкілля — екологія
acid rain — кислотний дощ
air — повітря
alkalinity — лужність
atmosphere — атмосфера
be threatened with extinction — бути під загрозою вимирання
biodegradability — здатність до біологічного розпаду
biosphere — біосфера
blizzard — завірюха
(to) bloom; blossom — розцвітати
bog — болото
by-product — побічний продукт
carbon dioxide / co2 — вуглекислий газ/двоокис вуглецю
carbon monoxide — окис вуглецю
catchment level — рівень водозбору
clay — глина
сhlorine — хлор
chop down — зрубати, вирубувати
cloud — хмара
coast — берег
shell; mussel — черепашка
conservation of natural resources — охорона природних ресурсів
crones — крона
decay; rot — гниль
deforestation — збезлісення
depletion виснаження
desertification — опустелювання
dirt — бруд
ditch — канава
diversion of flow of rivers — перекидання річок
downpour — злива
dragonfly — бабка
drizzle — мряка
drought — посуха
dump — звалище
dumping — поховання
earth — земля
ecosystem — екосистема
effluent — стічні води
elements — стихія
emissions — виходи/викиди
endangered species — зникаючий вид
environmental contamination — забруднення навколишнього середовища
environmental emergency — надзвичайна екологічна ситуація
environmental protection — охорона навколишнього середовища
flood; overflow river — розлив річки
flooding — повінь
flook — зграя
flower — квітка
foliage — листя
forest — ліс
fossil fuel — викопне паливо
frost — приморозок
fume — дим, вихлоп
fungus — грибок
glade — поляна
global environment facility (gef) — глобальний екологічний фонд
gloom — рак
grass — трава
greenhouse effect — парниковий ефект
green belt — смуга зелених насаджень
grove — гай
habitat — місце, середовище проживання
hazardous wastes — небезпечні відходи
heat — спека
herbicide — гербіцид
hill — пагорб
humidity — вологість
hurricane — ураган
hydrocarbons — вуглеводні
ice — лід
ice floe — крижина
icy cold — холоднеча
incineration — спалювання відходів
island — острів
lake — озеро
landfill — звалище сміття
list of endangered species — червона книга
marsh — болото
maximum allowable emissions — гранично допустимі викиди
meadow — луг
mean daily sample — середньодобова проба
moon — місяць
moonrise — схід місяця
mountain ridge — гірський хребет
use multiple — комплексне використання (ресурсів)
natural calamity — стихійне лихо
negligence — недбалість
noise pollution / standards — шумове забруднення/норми шумового забруднення
non-source point of pollution — не точкове джерело забруднення
occupational disease — професійне захворювання
oil slick — нафтова плівка (на воді)
ozone depleting substances (ods) — озоноруйнівні речовини
ozone hole — озонова діра
ozone layer — озоновий шар
peninsula — півострів
permafrost — вічна мерзлота
pesticide — пестицид
phenomenon — явище
pine — сосна
plain — рівнина
plant — рослина
plume — шлейф
poacher — браконьєр
pollutant — забруднююча речовина
precipice — обрив
(p)reserve, sanctuary — заповідник
prey upon — полювати
quality assurance / quality control (qa/qc) — забезпечення якості/контроль якості
radioactive wastes — радіоактивні відходи
байрак — яр
recycling — вторинне використання, рекуперація, рециркуляція
reduce the threat — знижувати загрозу
relief — низький рельєф
renewable energy — відновлювальна енергія
reservoir — водойма
resources — ресурс
right in the sun — на сонці
ripen — дозрівати
river — річка
rock — скеля
runoff — сток, відвід
salinity — солоність, засолення
sampling — відбір проб
sand — пісок
sea — море
sediment, precipitation — опади
sewage system — система очищення стічних вод
sewage — стоки, нечистоти
shrubbery — чагарник
sky — небо
sludge, slurry — осад, мул, шлак
snowdrift — кучугура
soil — грунт
solid waste management — утилізація твердих відходів
spring — джерело
stalk — стебло
star — зірка
stone — камінь
stream — струмок
stuffiness — духота
sun — сонце
sunrise — схід сонця
sustainable development — сталий розвиток
taxidermy — виготовлення опудал
thermal pollution — теплове забруднення
thicket — гущавина
thunder storm — гроза
timber — лісоматеріали
toxic substance — токсична речовина
trunk — стовбур
unleaded petrol — неетилований бензин
unrenewable resources — непоновлювані ресурси
vegetation — рослинність
visual pollution — візуальне забруднення навколишнього середовища
wastes — відходи
water abstraction — водозабір
water quality criteria — критерії якості води
water / air pollution — забруднення води, повітря

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: