Англійські прикметники-антоніми

anglijjskie prilagatelnye antonimy39 Англійські прикметники антоніми
narrow – wide
вузький – широкий

natural – unnatural
природний – неприродний

necessary, required – unnecessary, optional
необхідний, потрібний непотрібний, необов’язковий

new, modern – old, old-fashioned
новий, сучасний – старий, старомодний

noble – mean
благородний – підлий

original – ordinary, banal
оригінальний – звичайний, банальний

outstanding, remarkable – ordinary
видатний, чудовий – звичайний

patient – impatient
терплячий – нетерплячий

polite – impolite, rude
ввічливий – неввічливий, грубий

positive – negative
позитивний – негативний

previous, former – next
попередній, колишній – наступний

possible – impossible
можливий – неможливий

proper – improper
належний – неналежний

proud – modest
гордий – скромний

real, genuine – artificial, fake
справжній, справжній – штучний, підроблений

reasonable, sensible, logical – unreasonable, illogical, absurd, crazy
розумний, здоровий, логічний – нерозумний, нелогічний, абсурдний, маревний

reliable, dependable – unreliable
надійний – ненадійний

rich, wealthy – poor
багатий, заможний – бідний

right – left
правий – лівий

right, correct, true – wrong, incorrect, not true
правильний, вірний – неправильний, некоректний

round – square, triangular
круглий – квадратний, трикутний

sharp, keen, acute – dull, blunt
гострий – тупий

shy – confident, self-confident
боязкий / сором’язливий – впевнений, самовпевнений

sick, ill – healthy
хворий – здоровий

simple – complex, complicated
простий – складний, ускладнений

strange, unusual – normal, usual

дивний, незвичайний – нормальний, звичайний

strong, tough – weak, delicate, fragile
сильний, сильний – слабкий, ніжний, тендітний

sufficient, enough – insufficient, not enough
достатній – недостатній

suitable – unsuitable
відповідний – невідповідний

surprising, amazing – ordinary
дивовижний, чудовий – звичайний

sweet – sour, bitter, salty
солодкий – кислий, гіркий, солоний

tall – short
високий – низький (про зростання)

tense – relaxed
напружений – розслаблений

thick, fat – thin, slim
товстий, жирний – тонкий, стрункий

true – false
правильний – неправильний / помилковий

understandable, clear – unclear, not clear
зрозумілий, ясний – неясний, незрозумілий

useful, helpful – useless
корисний – даремний

whole, complete, full – incomplete, limited
цілий, повний – неповний, обмежений

young – middle-aged, old
молодий – середнього віку, старий

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: