Англійські скорочення слів і знаків – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Англійські скорочення слів і знаків

Словник англійських скорочень та символів

@ at the rate of за ціною
# number номер
& and і
/ and, or або, та
$ dollars долари
? pounds фунти стерлінгів
© copyright авторське право
A America Америка
A. C. AC ante Christum (лат.) до нашої ери
A. D. Anno Domini (лат.) нашої ери
a. m. ante meridiem до полудня
а/с account рахунок
A/R all risks будь-яка випадковість
A1 A1 першокласний
ABC alphabet алфавіт
Acc. accident нещасний випадок
ain’t am not, are not не
amt. amount сума, кількість
appx. appendix додаток
att. attached додається
bbl barrel барель
Betcha bet you парі
Co. Company компанія
з cents центи
cf. confer порівняй
cm. centimetre сантиметр
C’mon come on давай
contd. continued продовження слідує
Corp. Corporation корпорація
cp. compare порівняй
cr. creditor кредитор
з/про care of через, за адресою
D/A documents attached документи прикладені
dd. dated датований
deg. degree ступінь, градус
del. delayed затриманий (про поставку товару)
Dept. Department департамент
do. ditto те ж саме
doz. dozen дюжина
Dr. Doctor доктор
Dunno don’t know не знаю
E . English англійська
e. g. exempli gratia (лат.) наприклад
enc. або encl. enclosure додаток
et al et alii (лат.) та інші
etc et cetera (лат.) і так далі
fem feminine жіночий рід
hrs hours годинник
i.e. id est (лат.) тобто
i/c in charge of виконуючий обов’язки
ib, ibid. ibidem (лат.) там же
incl include включаючи
Inst . Instant (лат.) цього місяця
Inc. Incorporated має статус корпорації
int. interest відсотки
intl. international міжнародний
inv. invoice рахунок-фактура, накладна
Jr. Junior молодший
Ld, ltd Limited компанія з обмеженою відповідальністю
Lemme let me дозволь мені
Lotta lot of багато
M&S marketing & sales маркетинг і продажі
mm millimeter міліметр
Naa, Nope no немає
N/C no charge без нарахувань
No number номер
OH overhead expenses накладні витрати
p. page сторінка
p.a. per annum (лат.) у рік
p. c. per cent відсоток
p. m. post meridiem після полудня
P. O. peyment order платіжне доручення
P. S. postscript постскриптум
P&L profits & losses прибули і збитки
pcs pieces штуки
pl. plural множина
pls please будь ласка
ppl people люди
pref. preface передмова
Pte. Private рядовий
Q. question питання
Q. F. Quick Fix швидке виправлення
smb somebody хто
Sr. Senior старший
Tb terabyte терабайт (1024 гігабайт)
Td today сьогодні
T. S. top secret великий секрет
u you ти, ви
u. upper верхній
USD United States dollar долар США
X exclusive без чого-небудь, крім
v. g. very good дуже добре
vs versus ат (лат.) проти
w/c without charge без оплати
w/c week commencing починається тиждень
wk week тиждень
Ya you ти, ви
Yeah, Yep yes так
Yr. younger молодший

Англійські скорочення назв місяців

Jan. January Січень
Feb. Лютий Лютий
Mar. March Березень
Apr. April Квітень
May May Травень
Jun. June Червень
Jul. July Июдь
Aug./ Ag. August Серпень
Sept. September Вересень
Oct. October Жовтень
Nov. November Листопад
Dec. December Грудень

Англійські скорочення днів тижня

Mo./ Mon. Monday понеділок
Tues. Tuesday вівторок
Wed. Wednesday середа
Thurs. Thursday четвер
F./Fri. Friday п’ятниця
Sat. Субота субота
Sun. Sunday неділя

Англійські скорочення часу

A. D. Anno Domini нашої ери
a. m. ante meridiem до полудня
ACE After Christian Era після (початку) християнської (нашої) ери
В. С. before Christ до нашої ери
BCE Before the Christian Era до (початку) християнської (нашої) ери
CST Central standard time центральне поясний час в США
EST Eastern standard time східне поясний час в США
GMT Greenwich mean time час за грінвічським меридіану
hr. hour годину
min. minute хвилина
MST Mountain standard time гірське поясний час в США
p. m. post meridiem після полудня
PST Pacific standard time тихоокеанське поясний час в США
Td today сьогодні
sec. second секунда
wk week тиждень

Англійські скорочення мір довжини і ваги

bbl barrel барель (140,6 — 190,9 л)
ft foot фут (30,48 см)
gal gallon галлон (3,79 л)
in inch дюйм (2,54 см)
Ib pound фунт (453,59 р)
ml mile миля (1609 м)
mm millimeter міліметр
oz ounce унція (28,35 г)
pt pint пінта (0,47 л)
cm. centimetre сантиметр
qt quart кварта (0,95 л)
yd yard ярд (91,44 см)

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн