Час і календар англійською мовою

vremya i kalendar na anglijjskom yazyke55 Час і календар англійською мовою
about three — майже три
annually — щорічно [ˈænjuəli]
at night — вночі [æt naɪt]
calendar — календар [ˈkælɪndə(r)]
century — століття [ˈsentʃəri]
clock — годинник [klɒk]
day — день [deɪ]
day after tomorrow — післязавтра [deɪ ˈɑːftə(r) təˈmɒrəʊ]
day before yesterday — позавчора [deɪ bɪˈfɔː(r) ˈjestədeɪ]
decade — десятиліття [ˈdekeɪd]
evening — вечір [ˈiːvnɪŋ]
exactly nine — точно дев’ять
future — майбутнє [ˈfjuːtʃə(r)]
half past four — половина п’ятого
hour — година [ˈaʊə(r)]
in the afternoon — після полудня [ɪn ðə ˌɑːftəˈnuːn]
in the evening — ввечері [ɪn ðə ˈiːvnɪŋ]
in the morning — вранці [ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ]
microsecond — мікросекунда [ˈmaɪkrəʊsekənd]
midnight — опівночі [ˈmɪdnaɪt]
millennium — тисячоліття [mɪˈleniəm]
millisecond — мілісекунда [ˈmɪlisekənd]
minute — хвилина [ˈmɪnɪt]
month — місяць [mʌnθ]
morning — ранок [ˈmɔːnɪŋ]
nanosecond — наносекунда [ˈnænəʊsekənd]
night — ніч [naɪt]
noon — опівдні [nuːn]
past — минуле [pɑːst]
present — справжнє [ˈpreznt]
quarter — квартал [ˈkwɔːtə(r)]
quarter to eight — без п’ятнадцяти вісім
second — секунда [ˈsekənd]
шістнадцять to six a.m. — без шістнадцяти шість ранку
ten past three p.m. — десять хвилин четвертого вечора
time — час [taɪm ]
today — сьогодні [təˈdeɪ]
tomorrow — завтра [təˈmɒrəʊ]
week — тиждень [wiːk]
year — рік [jɪə(r)]
yesterday — вчора [ˈjestədeɪ]

Читайте також:  Лист про маршрут польотів - LEARN ENGLISH - Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: