Дієслова боротьби

glagoly borby23 Дієслова боротьби
aim — цілитися [eɪm]
arm oneself — озброюватися [ɑːm wʌnˈself]
attack — нападати [əˈtæk]
be a prisoner of war — бути військовополоненим [bi ə ˈprɪznər əv wɔː]
be at war — бути в стані війни [bi ət wɔː]
be defeated, suffer defeat — терпіти поразки [bi dɪˈfiːtɪd, ˈsʌfə dɪˈfiːt]
be encircled — бути оточеним [bi ɪnˈsɜːkld]
be inferior — поступатися [bi ɪnˈfɪərɪə]
be superior — перевершувати [bi suːˈpɪərɪə]
blow up — підривати [bləʊ ʌp]
bomb — бомба [bɒm]
burst, explode — вибухати [bɜːst, ɪkˈspləʊd]
capture — захопити [ˈkæptʃə]
conquer — завойовувати [ˈkɒŋkə]
defeat завдати поразки [dɪˈfiːt]
defend — захищати [dɪˈfend]
disarm — роззброювати [dɪsˈɑːm]
expel, drive out — вигнати [ɪkˈspel, draɪv aʊt]
fight — битися [faɪt]
fire — обстрілювати [ˈfaɪə]
hit — потрапити [hɪt]
invade — вторгатися [ɪnˈveɪd]
kill — вбити [kɪl]
liberate — звільняти [ˈlɪbəreɪt]
lose — програвати [luːz]
miss — промахнутися [mɪs]
occupy — окупувати [ˈɒkjʊpaɪ]
overcome — перебороти [ˌəʊvəˈkʌm]
point — направляти [pɔɪnt]
resist — чинити опір [rɪˈzɪst]
save, rescue — рятувати [seɪv, ˈreskjuː]
shoot — стріляти [ʃuːt]
struggle — боротися [ˈstrʌɡl]
subjugate, subdue — підкорювати [ˈsʌbdʒʊɡeɪt, səbˈdjuː]
submit — скоритися [səbˈmɪt]
surrender — здатися [səˈrendə]
threaten, menace — погрожувати [ˈθretn, ˈmenəs]
unleash war — розв’язати війну [ʌnˈliːʃ wɔː]
wage war — вести війну [weɪdʒ wɔː]
win — перемогти / виграти [wɪn]
wound — поранити [wuːnd]
yield — піддатися [jiːld]

Читайте також:  Антоніми з перекладом
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: