Дієслова стадій

glagoly stadijj30 Дієслова стадій
1. appear — з’являтися [əˈpɪə]
2. be late — спізнюватися [bi leɪt]
3. break, interrupt — переривати [breɪk, ˌɪntəˈrʌpt]
4. cease — переставати [siːs]
5. complete — завершувати [kəmˈpliːt]
6. continue, go on — продовжувати(ся) [kənˈtɪnjuː, ɡəʊ ɒn]
7. delay — затримувати [dɪˈleɪ]
8. finish, end — завершувати(ся) [ˈfɪnɪʃ, end]
9. last — тривати [lɑːst]
10. prepare — готуватися [prɪˈpeə]
11. put off, postpone — відкладати [ˈpʊt ɒf, pəˈspəʊn]
12. repeat — повторювати [rɪˈpiːt]
13. resume — відновлювати [rɪˈzjuːm]
14. start, begin — починати(ся) [stɑːt, bɪˈɡɪn]
15. stop — припиняти [stɒp]
16. suspend — призупиняти [səˈspend]

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: