Фрази і вирази, які використовуються у супровідних листах на англійській мові

frazy i vyrazheniya, ispolzuyushhiesya v soprovoditelnykh pismakh na anglijjskom yazyke36 Фрази і вирази, які використовуються у супровідних листах на англійській мові

Введення

• I was interested to see your advertisement for (position) in (paper) / on (site).
Мене зацікавило ваше оголошення на посаду (назва посади) (назва газети) на (назва сайту).

• I noticed with your interest advertisement for (position) in (paper) / on (site).
Я звернув увагу на ваше оголошення на посаду (назва посади) (назва газети) на (назва сайту).

• I am applying for the position of (position), which was advertised (date) in (paper).
Я звертаюся за посадою (назва посади), оголошення про яку я побачив (дата) (назва газети).

• (Name) advised / informed me of a (position) that is available at your company.
(Ім’я людини) порадив розповів мені про посаду (назва посади), доступною у вашій компанії.

• I was referred to you by (name), who informed me of a (position) that is available at your company.
Мені порадив вам звернутися (ім’я людини), який повідомив мені про посаду (назва посади), яка доступна у вашій компанії.

• (Name) informed me that you are / your company is / (name of the company) is looking for someone with (skills).
(Ім’я людини) розповів мені про те, що ви / ваша компанія / (назва компанії) шукає(е) кваліфікованого працівника.

• (Name) suggested I contact you regarding the position of (position).
(Ім’я людини) запропонував мені зв’язатися з вами з приводу посади (назва посади).

• Perhaps I am the person you seek in your advertisement in today’s / yesterday’s (paper).
Можливо, я – саме той кандидат, оголошення про який ви помістили у сьогоднішньої / вчорашній газеті.

• When I read your advertisement for (position) in (paper) / on (site), I could not help noticing how well your вимога align with my experience / education / background / skills / career interests / …
Коли я читав ваше оголошення на посаду (назва посади) (назва газети) на (назва сайту), я звернув увагу, як точно ваші вимоги відповідають моєму досвіду роботи / освіти / кваліфікації / навичкам / інтересам в кар’єрі / …

• The position seems to fit very well with my experience / education / background / skills / career interests / …
Ця посада дуже добре підходить моєму досвіду роботи / освіти / кваліфікації / навичкам / інтересам в кар’єрі / …

• I am very interested in applying for the position (of …)
Мені дуже цікава посаду (назва посади) …

Читайте також:  Поширені вирази за темою: "Аптека"

• My experience / education / background / skills / … make me an ideal candidate for the position.
Мій досвід роботи / освіта / кваліфікація / навички / … робить мене ідеальним кандидатом на цю посаду.

• I have the experiences / skills / … you desire (in your advertisement).
У мене є досвід роботи / ті навички / … який вам потрібен (у вашому оголошенні).

• From my enclosed CV / Resume you will find that my experiences / skills / … meet the requirements you have outlined for the position.
У вкладеному резюме ви побачите, що мій досвід роботи / навички / … задовольняють вимогам, які ви вказали в оголошенні.

• I believe that my enclosed CV / resume will demonstrate that I have the experiences / skills / … you seek.
Я вважаю, що вкладене резюме підтверджує, що у мене є досвід роботи / навички / … який вам потрібен.

• While my enclosed CV / resume provides a good overview of my experiences / skills / …, I have also listed some specific skills that meet your requirements for the position.
Незважаючи на те, що вкладене резюме добре показує мій досвід роботи / навички / …, я перерахував деякі особливі навички, які задовольняють вашим вимогам для цієї посади.

Подробиці

• According to your advertisement, your position requires (skills). These skills I have developed during … (experience).
Як зазначено в оголошенні, для цієї посади потрібні навички. Ці навички я отримав під час …

• I understand the position requires (skills). I …
Я розумію, що для цієї посади необхідні навички. Я … (пояснення, чому ваша кандидатура відповідає описаним вимогам).

• I recently graduated from (university) with a degree in (field).
Нещодавно я закінчив університет за фахом (назва спеціальності).

• Since 2002 / For 2 years I have been working for (company).
З 2002 року / протягом 2 років я працюю в (назва компанії).

• As (current job) for (company), I have developed my skills and experience as (job title).
Будучи (назва поточної посади) (назва компанії) я отримав необхідні навички і досвід для (назва посади).

• Prior to my current position, I was working for (company), where I … (jobs, tasks, skills).
До того, як я став працювати в моєї поточної компанії, я працював в (назва компанії), де я … (опис робіт, виконуваних завдань, отримані навички)

Читайте також:  Фразові дієслова з "HOLD"

• Throughout my career I have acquired a thorough knowledge of …
Протягом моєї кар’єри я отримав глибокі знання …

• I have experience in solid …
У мене великий досвід …

• I have more than … years of … experience.
У мене більше … років роботи …

• My experiences / skills / … will provide your company with a highly productive (job title).
Мій досвід роботи / навички / … забезпечать вашу компанію високопродуктивним (назва посади).

• I have always had a strong interest in …
Я завжди дуже цікавився …

• I am very competent in …
Я дуже обізнаний в …

• I very much enjoy both … and …
Я отримую велике задоволення як … так і …

• My experience in (field) have convinced me that (future position) is a career option I would like to explore.
З-за мого досвіду роботи (сфера діяльності) я переконаний, що (назва майбутньої посади) – це та кар’єра, яку я б хотів досліджувати.

• My high degree of motivation has been appreciated by my previous employers.
Мій колишній роботодавець хвалив мою високу мотивацію.

• Thanks to my high degree of motivation I was quickly promoted to positions of greater responsibility.
Завдяки моїй високій мотивації я був досить скоро підвищений до посад з більшою відповідальність.

• The enclosed CV / resume elaborates on the details of my skills and experience.
У вкладеному резюме дуже докладно описані мої навички та досвід роботи.

Висновок

• I would like very much to talk with you concerning a position at your company / (name of the company).
Я б дуже хотів поговорити з вами з приводу роботи у вашій компанії / (назва компанії).

• I am eager to talk with you about the contribution I could make to your firm.
Мені не терпиться поговорити з вами про те, як я міг би посприяти вашій фірмі.

• I would appreciate the chance to meet with you to discuss how I could be a vital part of your company.
Я був би вдячний за можливість зустрітися з вами та обговорити те, як важлива частина вашої компанії я міг би стати.

• I would welcome the opportunity to discuss these qualifications and other with you.
Я був би радий можливості обговорити з вами ці та інші характеристики.

Читайте також:  Фрази англійською з дієсловом to Bring

• If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at the number listed above.
Якщо ви бажаєте призначити мені співбесіду, або обговорити мій інтерес до цієї посади, будь ласка, зателефонуйте мені за номером, вказаним вище.

• If you are interested, please contact me at (number).
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться зі мною (номер телефону).

• You may reach me at the above phone number or email address.
Ми можете зв’язатися зі мною за вищевказаним номером телефону або адресу електронної пошти.

• I am sure my services would be useful to you.
Я впевнений, що мої послуги будуть вам корисні.

• I will call you in a few days / next week / in early July / … to discuss an interview.
Я передзвоню вам через кілька днів на наступному тижні / на початку червня / …, щоб обговорити співбесіду.

• Should you have any questions that before time, feel free to call me at the number listed above / to contact me via the email address listed above.
Якщо у вас з’являться питання до вказаного дня, будь ласка, зателефонуйте мені за номером, вказаним вище / зв’яжіться зі мною за адресою електронної пошти, вказаною вище.

• I look forward to our meeting.
Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі.

• I look forward to meeting you.
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами.

• I look forward to talking with you.
Я з нетерпінням чекаю розмови з вами.

• I look forward to hearing from you soon.
Я з нетерпінням чекаю від вас швидких звісток.

• I look forward to meeting with you to discuss the ways my skills may best serve your company.
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами, на якій ми обговоримо те, яким чином мої навички зможуть послужити найкращим чином вашої компанії.

• Thank you for your time and consideration.
Дякую вам за те, що знайшли час і приділили мені увагу.

• Your consideration is greatly appreciated.
Я дуже вдячний за вашу увагу.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: