ІТ і програмування

it i programmirovanie41 ІТ і програмування
access — доступ
algorithm — алгоритм
board — плата
byte — байт
class — клас
cluster — кластер
code — код
computer — комп’ютер
computing — обчислення
configuration — конфігурація
constructor — конструктор
іконка — налаштування
database — база даних
debug — налагоджувати (програму)
debugger — відладчик (програма для налагодження коду)
destructor — деструктор
develop — розробляти
developer — розробник
developing — розробка
diskette — дискета
distributed system — розподілена система
dummy — ламер
event — подія (програмне)
example — приклад
fault-tolerant — відмовостійкість
folder — папка (на комп’ютері)
function — функція
hacker — хакер
hard disk — жорсткий диск
high availability — висока доступність
high performance — висока продуктивність
IDE — інтегроване середовище розробки
implementation — реалізація
import — імпорт
include — включення
Integrated Development Environment — інтегроване середовище розробки
keyboard — клавіатура
lamer — ламер
LAN — локальна обчислювальна мережа
language — мова
Last In First Out — останнім прийшов – першим обслужений
LCD — ЕКРАН, рідкокристалічний дисплей
leaf node — вершина дерева, не має дочірніх вершин
Least Significant Bit — молодший (найменш значущий) біт байта або машинного слова
LED світлодіод
ledger — програма фінансового обліку
legal notes — юридична заява
Lesser GPL — загальна громадська ліцензія обмеженого застосування
level — рівень
LF Line Feed — переклад рядка
LGPL — загальна громадська ліцензія обмеженого застосування
library — бібліотека (функцій)
life-cycle — життєвий цикл
LIFO — останнім прийшов – першим обслужений
Light-Emitting Diode — світлодіод
lightweight — проста і компактна (програма)
Lightweight Directory Applications Protocol
протокол, що забезпечує доступ до несумісним між собою каталогами
line disciplines — протокол лінії
line switching — комутація каналів (ліній зв’язку)
line terminator — завершувач рядка
links bar — панель посилань
Linux Security Modules — інтерфейс модулів безпеки
Liquid-Crystal Display — рідкокристалічний індикатор
list headed by size — список з зазначенням розміру
literal — літерал
literate programming
стиль розробки програми, при якому спочатку пишеться опис майбутньої програми на природному мовою, яка в процесі розробки розбавляється кодом програми
live CD — завантажувальний компакт-диск
load — завантажувати
load balancing — балансування навантаження
Local Area Network) — локальна обчислювальна мережа
localhost — локальний хост
log file — журнал повідомлень
look and feel — зовнішній вигляд, стиль
loop — цикл
loop body — тіло циклу
loopback interface — мережева заглушка
low-level — низькорівневий
low-level language — мова низького рівня
LSB — молодший (найменш значущий) біт байта або машинного слова
LSM — інтерфейс модулів безпеки
mail — пошта
member — член класу (член-змінна класу)
method — метод
mouse — миша
network — мережа
notebook — ноутбук
object — об’єкт
package — пакет (бібліотека)
platform — платформа
process — процес
processing — обробка
programmer — програміст
programming — програмування
programming language — мова програмування
query language — мова запитів
quorum — кворум
random — випадковий
random number — випадкове число
replica — точна копія
reset — скидання
schedule — розклад
sign in — увійти
signature підпис
software — програмне забезпечення
speech — мова
staff — штат
statement — оператор
static variable — змінна статична
table — таблиця
variable — змінна
virtual synchrony — віртуальна синхронність
web-master — веб-майстер
web-сторінка — веб-сторінка
web-site — веб-сайт

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: