Лексика на тему “Політика”

 Лексика на тему Політика
abolish a law — відміняти закон
abstain from — утриматися при голосуванні, не брати участь у голосуванні
adopt a bill — законопроект
adopt a law — прийняти закон
ambassador — посол
amend — вносити зміни
amendment — поправка
be on strike — страйкувати
big stick policy — політика “великого кийка”
bill — законопроект
broad cooperation — широке співробітництво
business cooperation — ділове співробітництво
by-election — додаткові вибори в парламент
call/declare а strike — оголосити страйк
civil rights — цивільні права
close cooperation — тісна співпраця
commercial/trade relations — торговельні відносини
cooperation — співпраця
debate — дебати
dissolve Parliament — розпускати парламент
election — вибори
election campaign — виборча кампанія
eliminate — знищувати
embassy — посольство
enslave — поневолювати
equal rights — рівні права
establish/set up diplomatic relations — встановити дипломатичні відносини
foreign policy — зовнішня політика
franchise — право брати участь у виборах, право голосу
fruitful cooperation — плідна співпраця
general election — загальні вибори
go on strike — страйкувати
hand in ones resignation — подати у відставку
hereditary — передається у спадок
hereditary ruler — наслідний правитель
hereditary title — спадковий титул
hold an election — проводити вибори
home policy — внутрішня політика
improve relations — поліпшувати відносини
introduce a bill — представити законопроект
judicial — законний
law — закон
legislation — законодавство
legislative — законодавчий
majority — більшість
make an amendment — вносити поправки
mankind — людство
Member of Parliament — член парламенту
national strike — загальнонаціональний страйк
neighborly relations — добросусідські відносини
nomination — висування кандидатів
oppress — пригнічувати
overwhelming majority — більшість
parliament — парламент
parliamentary monarchy — парламентська монархія
pass a bill — законопроект
plot — змова
policy — політика
policy of confrontation — політика конфронтації
policy of non-alignment — політика неприєднання
policy of non-interference — політика невтручання
polling day — день виборів
polling district — виборча дільниця
position of strength policy — політика з позицій сили
public — громадський
public figure — громадський діяч
public holiday — загальнонародне свято
public opinion — громадська думка
puppet regime — маріонетковий режим
pursue a policy — вести політику
recess — парламентські канікули
regime — режим
reject a bill — відхилити законопроект
relations — відносини
resign — йти у відставку
resignation — відставка
respect — повага
respect for the rights — повага прав
returns — результати виборів
right — право
senator — сенатор
slavery — рабство
social rights — соціальні права
state — держава
statesman — державний діяч
strike — страйк
strike for wages — страйкувати за підвищення зарплати
struggle — боротьба
summon Parliament — скликати сесію парламенту
sympathy strike — страйк солідарності
table a bill — вносити законопроект на розгляд
the Foreign office — міністерство закордонних справ
the Foreign Secretary — міністр закордонних справ
The House of Commons — палата громад
The House of Lords — палата лордів
The House of Representatives — палата представників
The senate — Сенат
the Speech from the throne — тронна мова
the Third World — країни третього світу
the world public — світова громадськість
token strike — попереджувальний страйк
turn down a bill — відхилити законопроект
vote of confidence — вотум довіри
vote of no confidence — вотум недовіри
wage a struggle against — вести боротьбу проти
wage a struggle for — вести боротьбу за
wait-and-see policy — політика вичікування

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: