Математичні терміни

matematicheskie terminy9 Математичні терміни
addition — складання [əˈdiSHən]
common denominator — спільний знаменник
decimal fraction — десятковий дріб
denominator — знаменник [di’nɔmineitə]
difference — різниця [ˈdif(ə)rəns]
division — поділ [diˈviZHən]
equation — рівняння [i kweiʒn]
fraction — дріб (математична) [ˈfrakSHən]
improper fraction — неправильна дріб
mixed fraction — змішана дріб
multiplication — множення [ˌməltəpliˈkāSHən]
number — число [ˈnəmbər]
numerator — чисельник [‘nju:məreitə]
problem — завдання (математична) [ˈpräbləm]
proper fraction — правильна дріб
quotient — приватне (при поділі) [‘kwəuʃnt]
remainder — залишок (при поділі) [riˈmāndər]
series of numbers — ряд чисел
subtraction — віднімання [səbˈtrakSHən]
sum — сума [səm]
table — таблиця [ˈtābəl]

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: