Невеликий англійський словник жаргонної лексики 18+

nebolshojj anglijjskijj slovar zhargonnojj leksiki 18 27 Невеликий англійський словник жаргонної лексики 18+
author rules [ ‘ɔ:θə uk:lz ] — аффтар жжот
boobs [ bu:bz ] — буфера, сиськи
buddy [ ‘bʌdi ] — кореш
bullshit [ bʋlʃit ] — відстій
bun-shaker [ bʌn-‘ʃeikə ] — булкотряс, дискотека
cool [ ku:l ] — ніштяк
dough [ dəu ] — бабло
fence [ fens ] — барига
fiasco [ fi’l æskəu ] — облом
fight [ fait ] — махач
hellish [ ‘heliʃ ] — аццкий
hemp [ hemp ] — ганджубас
instant noodles [ ‘instənt ‘nu:dlz ] — бомж-пакет
joint [ ʤɔint ] — косяк
midget [ ‘miʤit ] — шибздик
RIP-off [ ‘rɪpɒf ] — кидалово
snout [ snaut ] — морда, рило
to be high [ tu: bi: hai ] — кайфувати
to booze [ tu: bu:z ] — бухати
to chat up [ tu: ʧæt ʌp ] — кадрити
to flee [ tu: fli: ] — робити ноги
to have a hangover [ tu: hæv ə ‘hæŋ,əuvə ] — бути з бодуна
to mumble [ tu: ‘mʌmbl ] — гундосить
to munch [ tu: mʌnʧ ] — жерти

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: