Прикметники стану, статусу, застосування

prilagatelnye sostoyaniya, statusa, primeneniya19 Прикметники стану, статусу, застосування
baked — печена [beɪkt]
busy — зайнятий (чим-небудь) [ˈbɪzi]
cheerful — бадьорий [ˈtʃɪəfəl]
clean — чистий [kliːn]
comfortable, convenient — зручний [ˈkʌmftəbl, kənˈviːnɪənt]
complete — завершений [kəmˈpliːt]
cooked — приготований (про їжу) [kʊkt]
damaged — пошкоджений [ˈdæmɪdʒd]
dirty — брудний [ˈdɜːti]
divorced — розведений [dɪˈvɔːst]
drowsy, sleepy — сонливий [ˈdraʊzi, ˈsliːpi]
emaciated — схудлий [ɪˈmeɪʃɪeɪtɪd]
of duty — зайнятий [ɪnˈɡeɪdʒd]
exhausted — дуже втомлений [ɪɡˈzɔːstɪd]
fat — жирний [fæt]
free — вільний [friː]
смаженого — смажену [fraɪd]
full — ситий [fʊl]
grown-up — дорослий [ˈɡrəʊn ʌp]
healthy — здоровий [ˈhelθi]
hungry — голодний [ˈhʌŋɡri]
in good repair — в хорошому стані [ɪn ɡʊd rɪˈpeə]
incomplete — незавершений / неповний [ˌɪnkəmˈpliːt]
intact — справний [ɪnˈtækt]
lean — худорлявий [liːn]
married — одружений / заміжня [ˈmærɪd]
mature — зрілий [məˈtjʊə]
occupied — зайнятий (про місце) [ˈɒkjʊpaɪd]
packed up — упакований [pækt ʌp]
pregnant — вагітна [ˈpreɡnənt]
ragged — обірваний [ræɡd]
raw — сирий (невареный) [rɔː]
ready — готовий [ˈredi]
rich — багатий [rɪtʃ]
robust — міцний, здоровий; сильний [rəʊˈbʌst]
sick, ill — хворий [sɪk, ɪl]
single — неодружений [ˈsɪŋɡl]
slim — стрункий [slɪm]
spoilt — зіпсований [spɔɪlt]
strong — сильний [strɒŋ]
thirsty — спраглий [ˈθɜːsti]
tired — втомлений [ˈtaɪəd]
uncomfortable, inconvenient — незручний [ʌnˈkʌmftəbl, ˌɪnkənˈviːnɪənt]
vacant — вільний / вакантний [ˈveɪkənt]
vigorous — енергійний / сильний [ˈvɪɡərəs]
weak — слабкий [wiːk]
well-dressed — добре одягнений [wel drest]
well-to-do — благосостоятельный [ˌwel tə ˈduː]
young — молодий [jʌŋ]

Читайте також:  Лист другу про погоду, здоров'я - LEARN ENGLISH - Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: