Тема Біографія Лермонтова англійською мовою: діалоги, твір

  • Народитися – be born [bi b?:n]
  • Біографія — biography [ba????r?fi]
  • Автор — author [?????]
  • Освіта — education [?ed???ke??n]

Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, твори якого входять в класику російської літератури.

Mikhail Yuryevich Lermontov is one of the most famous Ukrainian poets, whose works are included in the classics of Ukrainian literature.

Народився він у Москві 15 жовтня 1814 року.

He was born in Moscow on October 15, 1814.

Його батьками були дворянин Юрій Лермонтов і Марія Арсеньєва, яка належала до багатого та знатного роду Столыпиных.

His parents were a nobleman, Yuri Lermontov, and Maria Arsenyeva, who belonged to the rich and noble family of the Stolypin.

Через два роки після народження Михайла померла його мати, і бабуся по матері взяла хлопчика до себе на виховання.

Two years after the birth of Michael, his mother died, and his maternal grandmother took the boy into her care.

У 12 років Лермонтов вступив в університетський шляхетний пансіон.

At age 12, Lermontov entered the university noble boarding house.

Писати вірші Лермонтов почав в пансіоні в 1828 році.

Lermontov began to write poems in a boarding house in 1828.

У вересні 1830 року молодий чоловік вступив у Московський університет.

In September 1830, a young man entered Moscow University.

У 1834 році закінчив Санкт-Петербурзьку гвардійську школу.

In 1834 he graduated from the St. Petersburg Guards School.

Твір про Лермонтова англійською мовою

Найвідомішими творами Лермонтова є роман «Герой нашого часу», поеми «Демон», «Мцирі», «Пісня про купця Калашникова», вірші «Вітрило», «Смерть поета» і багато інших.

В 1837 році за вірш «Смерть поета» Лермонтов був заарештований і відправлений у заслання на Кавказ. Завдяки бабусі у 1838 році Лермонтов знову повернувся в петербург світло.
За дуель із сином французького посла поет знову відправлений у заслання на Кавказ в 1840 році, де бере участь у військових діях. Повертаючись з другої посилання, Лермонтов зустрів старого товариша. У них сталася сварка, в результаті якої Мартинов поета викликав на дуель.

Михайло Юрійович Лермонтов був убитий на дуелі, яка сталася у П’ятигорську.

Трагічна смерть Лермонтова сталася 15 липня 1841 року. Йому було всього 26 років.

Переклад:

The most famous works of Lermontov are the novel “The Hero of Our Time”, the poem “The Demon”, “Mtsyri”, “The Song of the Merchant Kalashnikov”, the poems “The Sail”, “The Poet’s Death” and many others.

In 1837, for the poem “Death of a Poet”, Lermontov was arrested and sent into exile to the Caucasus. Thanks to his grandmother in 1838, Lermontov returned to the light of St. Petersburg again.

For a duel with the son of the French ambassador, the poet was again sent to exile in the Caucasus in 1840, where he participated in hostilities. Returning from the second link, Lermontov met an old comrade. They had a quarrel, which resulted in Martynov summoning the poet to a duel.

Mikhail Yuryevich Lermontov was killed in a duel that occurred in Pyatigorsk.

The tragic death of Lermontov occurred July 15, 1841. He was only 26 years old.

Діалог про Михайла Лермонтова

— Хто такий Лермонтов?

— Це великий письменник! Ти повинен знати його вірші. Ти читав «Мцирі»?

— О, так. Це добре відома романтична поема, і вона мені дуже сподобалася.

— Це поема Лермонтова, написана у 1839 році.

— Who is Lermontov?

— This is a great writer! You should know his poems. Have you read “Mtsyri”?

— Oh yeah. This is a well-known romantic poem, and I really liked it.

— This is a poem by Lermontov, written in 1839.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн