Тема Біографія Марка Твена англійською мовою

Талант — talent [ˈtælənt]

герой – hero [ˈhɪərəʊ]

псевдонім — pseudonym [ˈsjuːdənɪm]

Справжнє ім’я нашого героя Семюел Клеменс. The real name of our hero is Samuel Clemens.

Він розповідав, що свій псевдонім придумав під час роботи лоцманом на пароплаві, використовуючи терміни з річкової навігації. He said that he had invented his pseudonym while he was a pilot on a steamer, using terms from river navigation.

Твір

Марк Твен народився в штаті Міссурі в 1845 році. Пізніше час родина змінила місце проживання, переїхавши в місто Ганнібал. У своїх книгах жителів цього міста він описував найчастіше.

Коли помер глава сімейства, і вся відповідальність перейшла на юних хлопчиків. Старший брат зайнявся видавничою справою, щоб хоч якось забезпечувати сім’ю. Марк Твен намагався внести свою лепту, тому допомагав братові в якості складача тексту, а пізніше – автором статей.

Переклад:

Mark Twain was born in Missouri in 1845. After some time, the family changed their place of residence, moving to the city of Hannibal. He described the inhabitants of this city most often in his books.

Soon the head of the family died, and all the responsibility was transferred to the young boys. The elder brother went into publishing to at least somehow support the family. Mark Twain tried to make his own contribution, so he work as a composer for his brother, and later — as an author of articles.

Діалог

— Хіба має якесь відношення до науки Марк Твен?

— Звичайно! Він дуже цікавився новими ідеями і теоріями. Його хорошим другом був Нікола Тесла, з яким вони разом займалися деякими дослідами.

— Чим ще захоплювався Марк Твен?

— Він був чудовим оратором і часто виступав на публіці, знаходив юні обдарування і допомагав їм пробитися, проявити свій талант.

Переклад:

— Does Mark Twain have anything to do with science?

— Of course! He was very interested in new ideas and theories. His good friend was Nikola Tesla, with whom they were in some of duty experiments.

— What else was Mark Twain interested in?

— He was an excellent speaker and often spoke in public, found young talents and helped them to get through, to show their talent.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: