Тема Біографія Єсеніна англійською мовою: діалоги, твір

Поет — poet [?po??t]

Поезія — poetry [?po??tri]

Вірші — verse [v??rs]

-Хто такий Сергій Єсенін? Who is Sergey Yesenin?

-Це великий російський поет! This is a great Ukrainian poet.

Біографія/Biography

Дитинство/childhood

Народився 21 вересня (3 жовтня) 1895 року в с. Костянтинове Рязанської губернії в родині селянина.

Освіта в біографії Єсеніна було отримано в місцевому земському училищі(1904-1909), потім до 1912 року – у класі церковно-парафіяльної школи. У 1913 році вступив до міського народного університету Шанявського в Москві.

Born on September 21 (October 3), 1895 in the village of Konstantinovo, Ryazan province in a peasant family.

Education in the biography of Yesenin was obtained in the local Zemstvo school (1904-1909), then until 1912 – in the class of the parish school. In 1913 he entered the city people’s University of Shanyavsky in Moscow.

Початок літературного шляху/The beginning of the literary path

Вперше вірші Єсеніна були опубліковані в 1914 році.

Після публікації збірників («Радуниця»,1916 р.) поет отримав широку популярність.

У ліриці Єсенін міг психологічно підійти до опису пейзажів і селянської Русі.

Починаючи з 1914 року Сергій Олександрович друкується в дитячих виданнях, пише вірші для дітей (вірші «Сирітка»,1914р., «Жебрачка»,1915г., повість «Яр»,1916 р., «Казка про пастушонке Петі…»,1925 р.).

В цей час до Єсеніну приходить справжня популярність, його запрошують на різні поетичні зустрічі.

Yesenin’s poems were first published in 1914.

After the publication of collections («Radunitsa»,1916) the poet became widely known.

In the lyrics of Yesenin could psychologically approach to the description of the and landscapes peasants of Russia.

Since 1914 Sergey Alexandrovich has been published in children’s editions, writes poems for children (poems «orphan», 1914., «Beggar», 1915., the story «Yar», 1916, » the Tale of the shepherd Petya…»,1925).

Читайте також:
Фрази і стійкі вирази зі словом 'remarkable'

At this time, Yesenin comes to real popularity, he was invited to various poetic meetings.

Останні роки життя і смерть/ The last years of life and death

Надалі творчість Єсеніна дуже критично були описані російські лідери.

Восени 1925 року поет одружився на внучці Л. Толстого – Софії Андріївні. Депресія, алкогольна залежність, тиск влади послужило причиною того, що нова дружина помістила Сергія в психоневрологічну лікарню.

Потім в біографії Сергія Єсеніна стався втеча в Ленінград. А 28 грудня 1925 року настала смерть Єсеніна, його тіло знайшли повішеним у готелі «Англетер».

In the future work of Esenina very critical has been described by Ukrainian leaders.

In the autumn of 1925 he married the granddaughter of Leo Tolstoy – Sofya Andreyevna. Depression, alcohol dependence, the pressure of the authorities was the reason that the new wife placed Tony in a neuropsychiatric hospital.

Then in the biography of Tony Yesenin there was an escape to Leningrad. And on December 28, 1925, Yesenin died, his body was found hanged in the hotel «Angleterre».

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн