Типи ліній

tipy linijj32 Типи ліній
Line – лінія, лінія, штрих
Straight — пряма
Curved — вигнута, крива
Wavy — хвиляста, хвилеподібна
Zigzag — зигзагоподібна
Dotted – точкова, пунктирна
Vertical — вертикальна
Horizontal – горизонтальний
Diagonal — діагональна, що йде навскіс
Parallel line — паралельна лінія

Читайте також:  Government — Уряд
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: