Ввідні слова і вирази при написанні творів, есе англійською – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Ввідні слова і вирази при написанні творів, есе англійською

 • Let us consider what the advantages and disadvantages of … are. Розглянемо, які переваги і недоліки … .
 • Let’s consider some pros and cons of it. Давайте розглянемо деякі плюси і мінуси (цього).
 • Many people think … but others do not agree. Багато людей думають, що … , але інші не згодні.
 • Let us start by considering pros and cons of it. Почнемо з розгляду плюсів і мінусів (цього).
 • Такі фрази можна використовувати, якщо потрібно розглянути аргументи “за” і “проти”. Не забувайте використовувати слова-зв’язки.

 • Firstly, … / Secondly, … / Finally, … . По-перше, … / По-друге, …/ Нарешті, … .
 • To begin with, … . Почнемо з того, що … .
 • The first thing that needs to be said is … . Перше, що потрібно сказати, це те, що … . (Перш за все, слід сказати, що … .)
 • One argument in support of … . Один з аргументів на підтримку … .
 • It is true that … / clear that … / noticeable that … . Це правда, що … / Ясно, що … / Примітно, що …
 • Another good thing about … is that … . Ще один позитивний момент … полягає в тому, що) … .
 • The second reason for … . Друга причина … .
 • For the great majority of people … . Для переважної більшості людей … .
 • It is undeniable that… не Можна заперечувати, що … .
 • A number of key issues arise from the statement. For instance, … . Це твердження зачіпає ряд ключових питань. Наприклад, … .
 • One of the most striking features of this problem is … . Один з найбільш вражаючих аспектів цієї проблеми … .
 • The public in general tend to believe that … . Громадськість в цілому схильна вважати, що … .
 • What is more … . Більш того, … .
 • First of all, let us try to understand … . Перш за все, давайте спробуємо зрозуміти … .
 • Besides, … because it is … . Крім того, … тому що … .
 • Doubtless, … . Безсумнівно, … .
 • It is (very) clear from these observations that … . З цих спостережень (абсолютно) ясно, що … .
 • On the other hand, we can observe that … . З іншого боку, ми можемо спостерігати, що … .
 • One cannot deny that … . Не можна заперечувати, що … .
 • The other side of the coin is, however, that … . Однак, з іншого боку, … .
 • Another way of looking at this question is to … Щоб поглянути на цю проблему з іншого боку, треба … .
 • One should, nevertheless, consider the problem from another angle.
 • Тим не менш, слід поглянути на цю проблему з іншого боку.
 • One should, however, not forget that … . Тим не менш, не слід забувати, що … .
 • If on the one hand it can be said that … the same is not true for … . І якщо, з одного боку, можна сказати, що … , те ж саме можна сказати про … .
 • On the other hand, … . З іншого боку, … .
 • Although … .Хоча … .
 • Besides, … Крім того, … .
 • Крім того, … Більш того, … .
 • Furthermore, one should not forget that … . Крім того, не слід забувати, що … .
 • However, we also agree that … . Однак, ми також згодні з тим, що … .
 • In addition to … . Крім (те, що) … .
 • Nevertheless, one should accept that … . Тим не менш, слід визнати, що … .
 • Підкріпити свою думку можна думкою (якихось абстрактних) експертів:

 • Experts… Експерти …
 • … believe that … вважають, що … .
 • … say that … …. кажуть, що … .
 • … suggest that … … припускають, що … .
 • … are convinced that … . … переконані, що … .
 • … point out that … . … відзначають, що … .
 • … emphasize that … . … підкреслюють, що … .
 • Perhaps we should also point out the fact that … . Можливо, нам також слід відзначити той факт, що … .
 • According to some experts… На думку деяких експертів, … .
 • It would be unfair not to mention that fact that … . Було б несправедливо не згадати той факт, що … .
 • One must admit that … . Треба визнати, що … .
 • One cannot possibly accept the fact that … . Важко змиритися з тим фактом, що … .
 • The most common argument against this is that … . Найбільш поширеним аргументом проти цього є те, що
 • From these facts, one may conclude that … . З цих фактів, можна зробити висновок (про те), що … .
 • We cannot ignore the fact that … . Ми не можемо ігнорувати той факт, що … .
 • Thus, … / Therefore,… Таким чином … / Тому … .
 • Which seems to confirm the idea that … . Що, мабуть, підтверджує думку (про те), що … .
 • У висновку твору робимо висновки:

 • The arguments we have presented … suggest that … / prove that … / would indicate that … . Представлені нами аргументи … припускають, що … / доводять, що … / вказують на те, що … .
 • In conclusion, I can say that although … , … . На закінчення я можу сказати, що, хоча … , … .
 • So it’s up to everybody to decide whether … or not. Так що кожен повинен вирішити для себе … чи … , чи ні.
 • To draw the conclusion, one can say that … . Підводячи підсумок, можна сказати, що … .
 • From these arguments one must … / could… / might … conclude that … Виходячи з цих аргументів, треба … / … / можна було б прийти до висновку про те, що … .
 • Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: